Visjon og verdisett

Gimse Idrettslag ønsker å være en miljøskaper i nærmiljøet på Gimse og Brekkåsen. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får gode holdninger gjennom engasjerte lagledere og trenere.

En av våre målsetninger er flest mulig – lengst mulig og Gimse IL er av den oppfatning at bredde og topp ikke er motsetninger, men kan “leve sammen hånd i hånd”.

Gimse IL har etablert et verdisett – allsidig, inkluderende og engasjerende – samt en visjon «Gimse IL – en klubb for alle»

Verdisettet og visjonen ønsker vi å oppfylle ved å:

  • Oppfordre barn og unge til allsidighet innen idretten og gjøre dette til en lystbetont lek
  • Rekruttere så mange som mulig inn i Gimse IL
  • Gjennom å være inkluderende og engasjerende ønsker vi at så mange som mulig blir med lengst mulig i idretten sin
  • Skape trivsel og fellesskap i hele klubben
  • Styrke klubbfølelsen gjennom engasjement fra spillere, trenere og ledere
  • A-lagene til Gimse IL skal være “målet” til alle fotballspillere i klubben

Vi ønsker at barna skal ha et allsidig tilbud til fysisk aktivitet, derfor tilbyr Gimse IL flere tilbud til barn, ungdom og voksen. I fotballen vil vi tydeliggjøre vår måte å spille fotball på, samt legge klare retningslinjer på hvordan vi oppfører oss både på og utenfor banen. Dette skal skape gode og trygge rammer for å utvikle oss over tid.

For å nå disse målene ønsker klubben å fokusere på:

Gimse IL setter premissene for en styrt utvikling av alt som skjer – klubben er “sjef”. Det sikrer langsiktighet og forutsigbarhet.