Visjon og verdisett

Gimse Idrettslag ønsker å være en miljøskaper i nærmiljøet. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får gode holdninger gjennom engasjerte lagledere og trenere.

Flest mulig – Lengst mulig – Best mulig er fotballens generelle verdigrunnlag og Gimse IL er av den oppfatning at bredde og topp ikke er motsetninger, men kan “leve sammen hånd i hånd”.

Gimse IL sin visjon er «Gimse IL – en klubb for alle»

For å oppfylle visjonen har klubben etablert et verdisett – Allsidig, inkluderende og engasjerende

Allsidig

 • Oppfordre barn og unge til å delta i ulike idretter
 • Bidra til at ulike kvaliteter verdsettes i klubben
 • Vi ønsker at alle skal ha et allsidig tilbud til fysisk aktivitet. Gimse IL har derfor flere tilbud til barn, ungdom og voksne.
 • Den enkelte velger selv hvor mye man vil delta i ulike aktiviteter

Inkluderende

 • Rekruttere så mange som mulig inn i Gimse IL
 • Skape trivsel og fellesskap i hele klubben
 • Aktiv bruk av differensiering og hospitering
 • Se alle, både spillere, støtteapparat, foreldre og andre i nærmiljøet

Engasjerende

 • Styrke klubbfølelsen gjennom engasjement fra spillere, trenere og ledere
 • God kompetanse på de i støtteapparatet
 • A-lagene skal være rollemodeller for yngre lag
Neste: Gimsefotball - klubbens spillestil