Visjon og verdisett

Gimse IL har etablert et verdisett – allsidig, inkluderende og engasjerende – samt en visjon «Gimse IL – en klubb for alle»

Gimse Idrettslag ønsker å være en miljøskaper i nærmiljøet på Gimse og Brekkåsen. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får gode holdninger gjennom engasjerte lagledere og trenere. En av våre målsetninger er “flest mulig – lengst mulig” og Gimse IL er av den oppfatning at bredde og topp – ikke er motsetninger, men kan “leve sammen hånd i hånd”.

Verdisettet, visjonen og målsetningene våre ønsker vi å oppfylle og nå ved å:

 • Oppfordre barn og unge til allsidighet innen idretten, og gjøre dette til en lystbetont lek
 • Rekruttere så mange som mulig inn i Gimse IL
 • Gjennom det å være inkluderende og engasjerende – ønsker vi at så mange som mulig blir med lengst mulig i idretten sin
 • Skape trivsel og fellesskap i hele klubben
 • Styrke klubbfølelsen gjennom engasjement fra spillere, trenere og ledere
 • A-lagene til Gimse IL skal være “målet” til alle fotballspillerne i klubben

Vi ønsker at barna skal ha et allsidig tilbud til fysisk aktivitet, derfor tilbyr Gimse IL flere tilbud til barn, ungdom og voksen. I fotballen vil vi tydeliggjøre vår måte å spille fotball på, samt legge klare retningslinjer på hvordan vi oppfører oss både på og utenfor banen. Dette skal skape gode og trygge rammer for å utvikle oss over tid.

For å nå disse målene, er det noen tiltak vi ønsker å ha fokus på:

 • “En rød-tråd” i alt vi gjør fra de begynner med fotball
 • Spillestilen vår skal tydeliggjøres
 • Holdningsskapende arbeid – dette gjelder spillere, foreldre, trenere, lagledere og ledere i klubben
 • Allsidighet’
 • Tilbud til alle – uansett nivå
 • Hospitering
 • Kompetanse

Gimse IL setter premissene for en styrt utvikling av alt som skjer – klubben er “sjef”. Det sikrer langsiktighet og forutsigbarhet.