Ungdomsfotball 17-19 år

Gimse IL ønsker å skape et tilbud til alle, samtidig som man forbereder spillerne på overgangen til seniorfotball. Klubben skal legge til rette for at spillere skal få trene på det sportslige nivået man tilhører. De individuelle og relasjonelle ferdighetene bør begynne å nærme seg noe seniorlagene både på herre- og kvinnesiden kan benytte seg av i fremtiden.

Ungdom 18 – 19 år – Norges Fotballforbund

Mål

 • Opprettholde gode tilbud til alle spillere – uavhengig av sportslige ambisjoner
 • Utvikle spillere til klubbens seniorlag på herre- og kvinnesiden

Retningslinjer

 • Hovedtrenere har et overordnet ansvar for alle lag klubben stiller i klassen
 • Spillere som ikke starter kamper for 1. laget, skal ha et kamptilbud for 2. laget i tilsvarende serierunde
 • Det skal være åpent for hospitering
 • Egne- og lokale spillere skal prioriteres foran spillere utenfra
 • Det sportslige opplegget i juniorlaget skal være i tråd med seniorlaget
 • Spillestil skal være mest mulig identisk og juniorlagets uke planlegges i henhold til A-lagets
 • Juniortreneren har ansvar for totalbelastningen til spillere som deltar på aktiviteter med seniorlaget

Kompetansekrav

 • Hovedtrener bør inneha UEFA B-lisens – Minimum fullført NFF Grasrottrener
 • Medtrenere bør ha gjennomført delkurs 4 i NFF Grasrottrener

Involvering og medbestemmelse

Spillere i junioralder ønsker å bli involvert i de beslutningene som tas om deres fotballhverdag. De ønsker innflytelse på hvilket fotballtilbud som bør gis – et tilbud tilpasset sine egne ønsker, motiver og behov. Av erfaring er frafallet stort i denne aldersgruppen. Samtidig vet vi at spillere vi får med oss gjennom hele junioralderen gjerne blir med videre i klubben eller kommer tilbake etter endt studier.

Neste: Seniorfotball