Ungdomsfotball 14-16 år

Intensitet, tøffhet og kvalitet i alle øvelser er viktig for å utvikle spillere på dette alderstrinnet. Her må både trenere og spillere ta ansvar. Holdninger og ansvar for egenutvikling må understrekes. Bevisstheten rundt taktiske valg skal videreutvikles. God fotballferdighet er summen av taktiske valg og teknisk utførelse. Klubben ønsker å legge til rette for gode hospiteringsordninger.

Ungdom 13 – 17 år – Norges Fotballforbund

Mål

  • Opprettholde gode tilbud til alle spillere – uavhengig av sportslige ambisjoner
  • Bevare et godt sosialt miljø på tvers av treningsgrupper
  • Ivareta et stort og sterkt støtteapparat for hele kullet
  • Etablere bånd mot lagene over inkludert seniorlagene

Retningslinjer

  • Hovedtrenere har et overordnet ansvar for alle lag klubben stiller i klassen
  • Spillere som ikke starter kamper for 1. laget, skal ha et kamptilbud for 2. laget i tilsvarende serierunde
  • Det skal være åpent for hospitering
  • Egne- og lokale spillere skal prioriteres foran spillere utenfra

Kompetansekrav

  • Hovedtrener bør ha fullført NFF Grasrottrener
  • Medtrenere bør ha gjennomført delkurs 4 i NFF Grasrottrener
Neste: Ungdomsfotball 17-19 år