15-16 år – “Perfeksjonering”

Intensitet, tøffhet og kvalitet i alle øvelser er viktig for å utvikle spillere på dette alderstrinnet. Her må både trenere og spillere ta ansvar. Holdninger og ansvar for egenutvikling må understrekes. Bevisstheten rundt taktiske valg skal videreutvikles. God fotballferdighet er summen av taktiske valg og teknisk utførelse. Igjen – klubben ønsker å legge til rette for gode hospiteringsordninger.

Mål

  • Opprettholde gode tilbud til alle spillere – uavhengig av sportslige ambisjoner
  • Bevare et godt sosialt miljø på tvers av treningsgrupper
  • Ivareta et stort og sterkt støtteapparat for hele kullet
  • Etablere bånd mot juniorlagene

Retningslinjer

  • Hovedtrener for J15/G16 har et overordnet ansvar for alle lag klubben stiller i klassen
  • Spillere som ikke starter kamper for 1. laget, skal ha et kamptilbud for 2. laget i tilsvarende serierunde
  • Det skal være åpent for hospitering opp til J17/G19. Sportslig leder skal involveres
  • Egne- og lokale spillere skal prioriteres foran spillere utenfra

Kompetansekrav

  • Hovedtrener bør ha fullført NFF Grasrottrener
  • Medtrenere bør ha gjennomført delkurs 4 i NFF Grasrottrener

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings and more.

Long headline to turn your visitors into users
Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings, add animations, add shape dividers, increase engagement with call to action and more. Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings, add animations, add shape dividers, increase engagement with call to action and more. Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings, add animations, add shape dividers, increase engagement with call to action and more. Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings, add animations, add shape dividers, increase engagement with call to action and more.