Ungdomsfotball 13-19

13 – 14 år  “Forståelse”

Fotball er moro, men fotball er også konkurranse. Nå er vi over på 9’er fotball. En utfordring på dette nivået er å skape et differensiert tilbud og stimulere til egentrening. Bevisstgjøring og fotballforståelse står sentralt. Det er på tide å motivere til egentrening. Husk at dette normalt er en periode med stort frafall, særlig blant jenter. Gimse IL ønsker å ha med så mange som mulig, så lenge som mulig. I denne fasen er det viktig at spillerne involveres og ansvarliggjøres. Lageledelsen oppfordres til å være tidlig ute med å diskutere frafallsutfordringen. Det er utrolig viktig at trenere og lagleder har fokus på hele spillergruppa og “ser alle”.

Organisering

Inndeling:

 • Et krav om differensierte trenings-grupper, men samme treningstid og -sted.

 

Spilletid:

 • Del lagene etter kvalitet, men innenfor lagene skal prinsippet for spilletid følges
 • Det må være et samsvar med treningsoppmøte og spilletid.

 

Hospitering:

 • Vi skal motivere til hospitering
 • Initiativ fra årsklassen under (les eget avsnitt om hospitering i plan).

 

Fellesøkter:

 • 2-3 ganger pr uke.

 

Trenere og ledere:

 • Hovedtrener bør ha C-lisens eller tilsvarende kompetanse.

 

Sosialt:

Dette er en tid hvor mange opplever splittelse i gruppa. Skape trivsel med ulike tiltak for å holde spillerne samlet.

 

Sportslig

Mål:

 • Tilbud om kamptilbud til alle.

 

Utfordring:

 • Tilfredsstille de ulike behovene og nivåene.
 • 9-fotball gir nye utfordringer.
 • Bygg en sunn vinnerkultur og en god treningskultur.
 • Ha fokus på besvisstgjøring av spillerne, både i forhold til fellesskapet i gruppa og sportslig utvikling

 

Teknikk/taktikk:

 • Videreutvikle gode og hensiktsmessige fotballferdigheter.
 • Vektlegg større tempo og intensitet.
 • Bruk spilløvelser hvor spillerne er under press, da må du ha motspillere og medspillere i alle øvelser.
 • Tren kamplikt.

 

Momenter å utvikle:

 • Ballgjenvinning
 • Pasningskvalitet.
 • Handlingsvalg er alltid tema – “hva ønsker jeg å gjøre med ballen?”

ØVELSER –  ( treningsøkta.no ) – øvelsesbank

Medtak/pasning:

 • Firkant i ulike varianter og størrelser:
  • ​F. eks. 3 mot 1,
  • 4-5 mot 2,
  • 8-9 mot 3.
 • Den siste med bevegelige spillere og en midtmann å vende spillet på. Tre jager og bytter etter tur ved ballbrudd.

Angrep og forsvarsspill

 • Innleggstrening med og uten “overlapp på kant”
 • Fokus på innløp i boksen og hvordan spiller posisjonerer seg.
 • Trene forsvarsspill ved å posisjonere seg riktig i forhold til motstander i boksen (sidestill deg og bli ikke for mye Balltitter.) Dette er en øvelse for enkel gjennomgang av hva som møter en i kamp.
 • Terping av forsvarsfirer

Momenter: nekte rom, hvem støter, avstander, når falle, kommunisere med tydelige beskjeder, offside
etc. Aktiv keeper som tar ansvar i forsvarspillet.

Spilløvelser som deløvelser:
To mot to, tre mot tre, fire mot fire. Kan foregå både med og uten mål på avgrenset område.
Tar du med mål og keepere trener du samtidig avslutninger/skudd.
Isolerte skuddøvelser kan legges inn.
Ballbesittende øvelser:
3 lag à fire spillere på avgrenset område.
Spiller 8 mot 4 på tid/intervall.
4 mot 4 + 2 fri spillere.
6 mot 6 og 3 fri spillere (alternativt)
Avsluttende spilløvelse:
Alltid med mål og det kan være noen flere spillere. Fra 3 mot 3 til 9 mot 9. Jo færre jo mer ballkontakt, men av og til kan det være smart å spille på flater som møter deg i kamp, å løpe over større distanse/plass kan være nyttig.

 

15 – 16 år : “Perfeksjonering”

Intensitet, tøffhet og kvalitet i alle øvelser er viktig for å utvikle spillere på dette trinnet. Her må både trener og spiller ta ansvar. Holdninger og ansvar for egenutvikling må understrekes. Bevisstheten rundt taktiske valg skal videreutvikles. God fotballferdighet er summen av taktiske valg og teknisk utførelse. Igjen – legg til rette for hospiteringsordninger.

Mål

 • Opprettholde gode tilbud til alle spillere – både for satsnings- og breddefotball

Organisering

Inndeling:

 • Et krav om differensierte treningsgrupper, men vi trener sammen og samtidig.

Fellesøkter:

 • 3-4 ganger pr uke
 • De som ønsker å trene mindre får også gjøre det
  • gjør avtaler

 

Trenere og ledere:

 • Bør ha C-lisens eller tilsvarende sportslig kompetanse.

 

Sosialt:

 • Tur/cup utenlands bør vurderes
  • ​DanaCup
  • Gothia​

​Kommentar

I denne alderen vil vi merke det største frafallet til nå for gutter. Trenere : diskuter på laget tiltak for å ha med så mange som mulig, så lenge som mulig.

 

Sportslig

Mål
Ett lag i 1. eller 2.divisjon og hvis nok lag ett i 3.divisjon– både for jenter og gutter. Kamptilbud til alle !!

Utfordring
Holde på spillere – både de som vil satse og de som ikke vil satse på fotball. Her er det viktig med dialog med spillerne. De må få lov til å være med å
legge premissene – medbestemmelse.

Teknikk/taktikk:

Kvalitet og terping på detaljer i alle spillfasene. Hvordan er én-mot-én-ferdighetene og hvordan er pasningskvaliteten?

Strukturtrening og relasjoner:
Kontringsspill og oppspillsmønster i etablert angrepsspill. Hvordan spille soneforsvar med press, sikring, sideforskyve, falle, pumpe etc. som
momenter. Hvordan er de relasjonelle ferdighetene spillerne i mellom?

Fysikk
Kondisjon – ved spilløvelser. Tøffhet i duellspillet på trening og i kamp. Øvelser for spenst og hurtighet oppfordres sterkt som egentrening. Styrketrening med vekter kan starte under kyndig veiledning.

 

Øvelser – ( treningsøkta ) – øvelsesbank

Medtak/pasning
Firkant i ulike varianter og størrelser: F. eks. 3 mot 1, 4-5 mot 2, 8-9 mot 3. Den siste med bevegelige spillere og en midtmann å vende spillet på. Tre
jager og bytter etter tur ved ballbrudd.

Angrep og forsvarsspill som strukturtrening
Innleggstrening med og uten overlapp. Fokus på innløp i boksen og hvordan du posisjonerer deg. Kan samtidig trene forsvarsspill ved å posisjonere
seg riktig i forhold til motstander i boksen (sidestill deg, og bli ikke for mye balltitter). Dette er enøvelse for enkel gjennomgang av hva som møter
deg i kamp.
Terping av forsvarsfirer hvor de seks fremste spiller mot forsvarsfirer. Momenter, nekte rom, hvem støter, avstander, når falle, kommunisere med
tydelige beskjeder, offside etc. Aktiv keeper som tar ansvar i forsvarsspillet.

Trener samtidig angrepsspillet med relasjonstrening de seks fremste i mellom. Hva er indreløpers rolle, hvordan styrer ankeret spillet, midtspissens rolle, kantrollen og posisjonering ved innløp i 16 meter. Hurtige spillvendinger og tålmodighet er sentralt for å komme til gode gjennombruddsmuligheter.

Maks 45 min. i uka med struktur/formasjonstrening.

Spilløvelser som deløvelser
To mot to, tre mot tre, fire mot fire. Kan foregå både med og uten mål på avgrenset område.
Tar du med mål og keepere trener du samtidig avslutninger/skudd. Isolerte skuddøvelser kan legges inn. Skap intensitet og trykk.

Ballbesittende øvelser
3 lag à fire spillere på avgrenset område. Spiller 8 mot 4 på tid/intervall. 4 mot 4 + 2 frispillere. 6 mot 6 og 3 frispillere går også.

Avsluttende spilløvelse
Alltid med mål og det kan være noen flere spillere.  Fra 4 mot 4 til 9 mot 9. Store mål, tett og intensivt.

Hurtighet/spenst
Egentrening med eget tilpasset program.

 

17 – 19 år – viktige juniorår

Også her ønsker vi å skape et tilbud til alle, men samtidig forberede spillere på seniorfotball.  Klubben ønsker å legge til rette for at spillere skal få trene på det sportslige nivået en tilhører. For å komme gjennom nåløyet bør de individuelle og relasjonelle ferdighetene begynne å
nærme seg noe Gimse A-lag kan benytte seg av i framtiden. Vi ønsker å ta vare på talentene – både ledertalenter og fotballtalentene.

Mål

 • Opprettholde gode tilbud til alle spillere – både for satsnings- og breddefotball
 • Utvikle spillere til klubbens A-lag

Øvelser

Medtak/pasning
Firkant i ulike varianter og størrelser: F. eks. 3 mot  1, 4-5 mot 2, 8-9 mot 3. Den siste med bevegelige spillere og 1-2 midtmann å vende spillet på. Tre jager og bytter etter tur ved ballbrudd.

Angrep og forsvarsspill som strukturtrening
Innleggstrening med og uten overlapp. Fokus på innløp i boksen og hvordan du posisjonerer deg. Kan samtidig trene forsvarsspill ved å posisjonere
seg riktig i forhold til motstander i boksen. (Sidestill deg og bli ikke for mye balltitter.) Dette er en øvelse for enkel gjennomgang av hva som møter
deg i kamp og er ikke en øvelse du som trener skal bruke for mye tid på. Maks 15 min på en uke.

Terping av forsvarsfirer hvor de seks fremste spiller mot forsvarsfirer. Momenter å trene på: Nekte rom, hvem støter, avstander, når falle, kommunisere med tydelige beskjeder, offside etc. Aktiv keeper som tar ansvar i forsvarspillet.

Trener samtidig angrepsspillet med relasjonstrening de seks fremste i mellom. Hva er indreløpers rolle, hvordan styrer ankeret spillet, midtspissens rolle, kantrollen og posisjonering ved innløp i boksen. Hurtige spillvendinger og tålmodighet er sentralt for å komme til gode gjennombruddsmuligheter.

Maks 45 min i uka.

Spilløvelser som deløvelser
To mot to, tre mot tre, fire mot fire. Kan foregå både med og uten mål på avgrenset område. Tar du med mål og keepere trener du samtidig
avslutninger/skudd. Isolerte skuddøvelser kan legges inn. Skap intensitet og trykk.

Ballbesittende øvelser
3 lag à fire spillere på avgrenset område. Spiller 8 mot 4 på tid/intervall. 4 mot 4 + 2 frispillere / 6 mot 6 og 3 frispillere går også.
Husk: Det er på de ulike spilløvelsene grunnlaget blir lagt. Skap så mange mann-mot-mannsituasjoner som mulig og prøv å få fram
valgmuligheter i spillet, da får vi mye pasningsspill med valgmomentet til stedet.

Avsluttende spilløvelse
Alltid med mål og det kan være noen flere spillere.  Fra 4 mot 4 og opp til storbanespill. Store mål, tett, intensivt. Av og til kan det være greit med
fullbanespill for å drille riktige valg, se på helheten i spillet for hvordan Kåffa skal framstå ved både overgangsspill, etablert angrepsspill og forsvarsspill.

Hurtighet/spenst
Egentrening med eget tilpasset program.

Øvelser – ( treningsøkta ) – øvelsesbank