Kristian Lystad har takket ja til og være vår trenerveileder i klubben.

Gjennom kretsens kvalitetsklubb profil er trenerveileder en av de funksjonene en kvalitetsklubb skal ha på plass.

Kristian vil i år følge kretsens utdanningsprogram for trenerveiledere, hvor det omfatter blant annet 4 samlinger i regi kretsen sammen med andre trenerveiledere fra klubber i Trøndelag.

Men allerede nå vil Kristian ta tak i oppgaver for klubben, som vil være:

  • Oppfølging av klubbens trenere på feltet. I starten følger han opp de yngste kullene.
  • Arbeide aktivt for å fremme klubbens sportsplan.
  • Bistå sportslig ledelse med gjennomføring av trenerforum.
  • Motivere klubbens trenere til å gjennomføre trenerutdanning.
  • Være en samtalepartner for sportslig ledelse knyttet til rekruttering av trenere.
  • Avholde grasrottrener kurs 1 og 2.

Som trenerveileder vil Kristian være sertifisert til å veilede trenere i Gimse IL på en måte som gjør at vi som kvalitetsklubb er i stand til å bedrive spiller- og trenerutvikling lokalt på et høyere nivå.

I tillegg til å være trenerveileder i Gimse IL, er han en del av trenerteamet på G14 (2006) og i sportslig styret.

Kristian er som den eneste i Gimse IL fullført UEFA B-lisens trenerutdanning.

Vi ønsker Kristian velkommen til sitt nye verv, og er utrolig ydmyk og takknemlig for at Kristian har takket ja til rollen.