Trenerhåndbok

Generelt

En treners hovedoppgaver  vil være:

 • Har ansvaret for det sportslige tilbudet i det enkelte lag
  • Treninger
  • Laguttak
  • Kampledelse
 • Deltar på klubbens trenermøter
 • Spillersamtaler/-møter (sammen med lagleder)
 • Følger opp hver enkelt spiller best mulig
 • Samarbeider med oppmann og trenerteamet for og skape et godt miljø i gruppen/laget
 • Treninger og kamper skal gjennomføres etter sportslig plan i Gimse IL
 • Klubbens visjoner og grunnverdier skal følges
 • Ta trenerkurs
 • Hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator/treneransvarlig
 • Ass. Trenere gjennomfører treningsopplegget som hovedtrener har laget
 • Trenerteamet bør i fellesskap plukke ut spillere til FUG- og kretssamlinger

 

Hvordan opptrer en treneren i Gimse IL?

 • Treneren skal ikke benytte rusmidler i forbindelse med trening og kamp
 • ​Treneren skal tilrettelegge for morsomme og varierte treninger.
  • Husk at dette stimulerer til mer fotballek utenom organiserte
 • Treneren bør starte samarbeide med trener for årskullet under og over så tidlig som mulig
  • ​gode relasjoner mellom lagene forenkler overgangen til J16/G16
 • Treneren skal gi mye ros, kontstruktive tilbakemeldinger er bedre enn kritikk
  • Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile
 • Treneren skal kommunisere på barnas nivå
 • Treneren skal ha en rolig og trygg, men klar fremtoning
  • Sinne og skriking fører ingen vei
 • Topping i barnefotballen skal ikke forekomme!!
 • Det skal etterstrebes like mye spilletid, men man må møte på treninger for å spille kamper
 • Treneren skal la spillerne rullere på posisjoner
 • Treneren skal oppsummere sesongen etter hver sesong på foreldremøte.
 • Klubb og sportslig leder kan bryte inn mot trenere som ikke passer inn i klubbens profil.
 • Det skal vises fleksibilitet og evne til samarbeid ovenfor andre idretter/aktiviteter.(Ski, håndball, dans, osv)​

Tips til treningene

 • Treneren skal være ute i god tid og gjøre klart til treningen.
 • Sjekke at utstyret er i orden – baller pumpet, vester, kjegler etc.
 • Treneren skal stille i treningsutstyr på trening og i kamp
 • Treningsopplegget skal være i tråd med hva som er bestemt i Gimse il.

 

Gimse IL ønsker gjennomgående en ballbesittende spillestil. For å oppnå dette kreves det spillere som har et høyt nivå av individuelle ferdigheter. Eksempler på slike ferdigheter kan være pasnings, medtak/mottak, skudd eller finte, og innenfor alle slike tekniske delferdigheter finner vi også ulike teknikker. Spillerne må også ha god fotballforståelse. For å komme ditt trenger vi treningsiver og entusiasme. Tanken er da at man bør sette ferdigheten inn i en spillsituasjon. Spill mye fotball på trening 🙂 !!

 

Effektiv læreprossess

Det som er viktig å huske på er at ferdighetene ovenfor skal kunne benyttes i spillet, og det er derfor viktig at treneren klarer å legge opp til øvelser hvor disse ferdighetene kan innlæres hver for seg. Ferdigheter kan ikke læres uten å prøve og gjøre det i praksis, og gjennom praktisk handling kan vi opparbeide en form for kroppslig kunnskap vi ikke kan forklare med ord. Det som er viktig å huske på er at under spill inngår ikke kun spille på to mål, men alle varianter som inneholder spill og motspill. Dette inkluderer 2 v 2, 3 v 3 osv, ballbesittelse og overtallsspill.

 

Barnefotball 6-12år

Generelt om barneidretten 6-12 år

Allsidig aktivitet er svært viktig for denne aldersgruppen, og Gimse IL’s aktiviteter skal legges opp slik at ungene får «smake» på flere forskjellige ting. Grovt inndelt varer fotballsesongen fra mai til oktober og allidrett fra oktober til mai og håndball i fra september-april. For gruppen 11-12 år, kan det være overlappende perioder.

Ingen i denne aldersgruppen må oppleve press fra trenere eller lagledere, om å prioritere en idrett fremfor all annen aktivitet. All aktivitet i Gimse IL skal være inkluderende, ikke ekskluderende! Det er derfor viktig at ingen opplever å bli nektet deltakelse i eksempelvis kamper, fordi spilleren kanskje har vært fraværende på enkelte treninger fordi han/hun driver med annen aktivitet (annen idrett, musikk, dans osv.) ved siden av. Samtidlig skal årskullet de hører til være primær lag.

Sportslig ledelse i Gimse IL etterstreber å ha god dialog med ledere i andre «konkurrerende» idretter, slik at barna slipper å måtte ta valg på hva de skal være med på i de periodene det er «overlappende sesong».

Gimse IL ønsker jenter og gutter velkommen til klubben fra det året de er 7 år. Oppstart i begynnelsen av mai og til medio oktober. På dette nivået ønsker ledere som organiserer barn på en vennlig og tydelig måte – dette er vel så viktig som fotballkunnskap. Treningen skal være lystbetont.

Jenter/Gutter 6-7 år

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Koordinasjonsevnen utvikles
 • Stor aktivitetstrang
 • Tar verbal instruksjon dårlig
 • Kort konsentrasjonstid
 • Idealer og forbilder står sentralt
 • Følsom for kritikk
 • Aggresjon rettes mot kamerater

Jenter/Gutter 8-10 år (5´er)

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Jevn og harmonisk vekst
 • Selvkritikk og lærevillighet øker
 • Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter
 • Er lette å lede og påvirke
 • God utvikling av finmotorikken, «Motorisk gullalder»
 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger
 • Opptatt av regler og rettferdighet
 • Kreativitet utvikles
 • Stort vitebegjær
 • Tar fremdeles verbal instruksjon dårlig.

Jenter/Gutter 11-12 år (7´er)

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Jevn og harmonisk vekst
 • Selvkritikk og lærevillighet øker
 • Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter
 • Er lette å lede og påvirke
 • God utvikling av finmotorikken. «Motorisk gullalder»
 • Noen har kraftig lengdevekst
 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger
 • Kan ta imot verbal instruksjon
 • Opptatt av regler og rettferdighet
 • Kreativitet utvikles

 

 

Ungdomsfotball

Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball kan være utfordrende for spillere og trenere. Spillerne utvikler seg ulikt både fysisk og ferdighetsmessig. Resultater blir for mange en viktigere del av spillet. Fotball handler om å vinne, men vi skal ikke vinne for en hver pris. Når vi først har vunnet en kamp, er vi i Gimse IL like opptatt av måten vi har vunnet på som det å vinne. Det handler både om det vi gjør på banen og utenfor banen. Hovedfokus for oss i Gimse IL er uansett å utvikle spillere framfor å utvikle lag. Gode resultater er en bonus når vi utvikler gode spillere, men har ikke hovedfokus i ferdighetsutviklingen.

Også i denne fasen vi er i nå, er det viktig å holde fast ved at vi skal gi et best mulig tilbud, til flest mulig, lengst mulig. Alle skal ha et miljø de trives i – uansett nivå. Alle som har lyst til å spille fotball skal få gjøre det i Gimse IL, og alle som har lyst til å bli gode til å spille fotball skal også få bli det hos oss.

Men, selv om alvoret kommer sigende, er det viktig å holde fast ved at fotball skal være gøy. Respekt, toleranse og likeverd overfor med- og motspillere er sentrale verdier. Åpenhet i gruppa kan løse en del av utfordringene. Bygg den sosiale gruppa til en sammensveiset og god vennegjeng – både spillere og trenere.  Ta gjerne ungdommene med på råd!

 

13-14 år (9`er)

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Store forskjeller i fysisk og mental utvikling
 • Spillerne er svært rettferdighetsbevisste
 • Noen har kraftig lengdevekst
 • Spillerne blir prestasjonsbevisste
 • Motorikken er i god utvikling
 • Holdninger blir lett skapt
 • Konsentrasjonsevnen er i god utvikling
 • Spillerne er ærgjerrige og lærenemme
 • Kreativiteten er i god utvikling
 • Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte

Mål for aldersgruppa

 • Etablere et stort og sterkt støtteapparat for hele kullet
 • Bevare et godt sosialt miljø på tvers av treningsgrupper
 • Aktiv hospitering til G16

 

15-16 år (11’er)

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

 • Ekstrem vekstperiode
 • Sterke sosiale behov
 • Gutter utvikler større muskulatur enn jentene
 • Sterk vekst av kretsløpsorganene
 • Kreativitet i sterk utvikling
 • Koordinasjonsevnen i fin utvikling
 • Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling
 • Variabel opptreden; pubertetsalder, usikker,
 • Sjenert, tøff utad, aggressiv

Mål for aldersgruppa

 • Ivareta et stort og sterkt støtteapparat for hele kullet
 • Bevare et godt sosialt miljø på tvers av treningsgrupper
 • Etablere bånd mot juniorlagene
  • Aktiv hospitering til eldre alderstrinn
 • Kartlegge og registrere potensielle treneremner.
  • Tilstrebe å benytte disse i barne- og ungdomsfotballen

 

Junior (17-19 år)

Mål

 • Opprettholde gode tilbud til alle spillere – både for satsnings- og breddefotball.
 • Utvikle spillere til klubbens A-lag

 

Retningslinjer

 • Hovedtrener for Jr har et overordnet ansvar også for de andre juniorlagene.
 • Spillere som ikke starter kamper for 1.laget, skal ha kamptilbud på 2.laget.
 • Det skal være åpent for hospitering til Jr fra de andre treningsgruppene. Sportslig leder skal involveres.
 • Egne- og lokale spillere skal prioriteres før spillere utenfra.
 • Alt det sportslige opplegget i juniorlaget skal være i tråd med A-laget.
 • Spillestil skal være mest mulig identisk og juniorlagets uke planlegges i forhold til A-lagets.
 • Juniortreneren har ansvar for den totale belastningen til spillere som også deltar på aktiviteter med seniorlaget.

 

Senior
Som sagt tidligere i planen ønsker Gimse Fotball å legge til rette for at spillere kan utvikle seg til øverste nivå. Da må vi ha et A-lag på høyt nivå, som både gir de unge spillerne nok å strekke seg etter i egen klubb, og det fungerer som et lokomotiv som drar med seg resten av klubben. Gimse IL har ikke som mål å ha senior-lag høyere enn 3.divisjon på herresiden og 2. divisjon på damesiden. Vi er ønsker også å ivareta gode breddetilbud for voksne i form av B-lag (6.divisjon).

Mål
Langsiktig:

 • Innen 5 år skal vi være etablert i 3.divisjon med en stall bestående av minst 75% lokale spillere hvor av 25% skal være egne.

Kortsiktig:

 • Holde A-laget på et nivå som skaper en god arena for spillerutvikling.
 • Etablere et akseptabelt antall lokale spillere på A-laget.

Retningslinjer

 • De beste juniorene skal regelmessig få trening med A-laget og kamper på B-laget.
 • Spesielle talenter på gutter 16 skal få prøve seg på enkelte A-lagstreninger for å få en referanse i forhold til nivå.
  • sportslig utvalg i klubben skal styre dette
 • Egne og lokale spillere skal prioriteres foran spillere utenfra.
 • Spillere utenfra skal heve nivået i førsteelleveren.
 • A-laget skal ha en offensivt ballbesittende spillestil, basert på tekniske og kreative spillere. Dette igjen for å skape en god utviklingsarena for spillerne. A-laget vil i så måte også være et forbilde for yngre lag.

 

Organisering

Inndeling:
Egen juniorstall på guttesiden. Eget tilbud til de som ikke ønsker å satse så mye.

Fellesøkter:
Minst 3-4 ganger pr uke.

Trenere og ledere:
Bør ha B-lisens – minimum C eller tilsvarende trenerbakgrunn og kompetanse på førstelagene.

Sosialt:
Treningsleir og turneringer holder gruppa sammen.
Et godt miljø rundt trening og kamp er viktig.
Konkurranser er både miljøskapende og skjerpende.

 

Sportslig

Mål
Minimum 1 lag  i 2.divisjon junior på guttesiden. 1. divisjon for jenter –  og kamptilbud til alle.

Utfordring
På dette nivået faller mange fra. Erfaring viser at spillerne vi får med oss gjennom junioralderen gjerne blir med videre i klubben eller
kommer tilbake etter annen klubb eller studier på et senere tidspunkt.
Ta spillerne med på råd for å skape et best mulig tilbud.

Teknikk/taktikk
Kvalitet og terping på detaljer i alle øvelser og spillfaser.
Hvordan er én-mot-én-ferdighetene og hvordan er pasningskvaliteten?
Det du trener på blir du god på og hold den røde  tråden i treningene, med intensitet og høyt tempo i flest mulig spilløvelser.
Spillernes valg må fortsatt vektlegges og hvilke spillere klarer å skape relasjonelle ferdigheter med andre?

Formasjonstrening/strukturtrening som deløvelse
Terping av forsvarsspill og angrepstrening.

Fysikk
Kondisjon – ved spilløvelser.
Tøffhet i duellspillet på trening og i kamp.
Øvelser for spenst og hurtighet oppfordres sterkt som egentrening.
Styrketrening med vekter oppfordres i denne alderen, men under kyndig veiledning.
Styrke har innflytelse på hurtighet.

Kontaktpersoner Gimse IL

Liste til kontaktpersoner med i Gimse Idrettslag finner du her :

http://www.gimseil.no/Kontaktoss/tabid/72/language/nb-NO/Default.aspx

 

Kontaktpersoner – lag

Kontaktinfo om lagledere / trenere osv finner du her 

 

Nyttige linker

www.fotball.no – Norges Fotballforbund
www.fotball.no/Kretser/trondelag/ – Trøndelag Fotballkrets
www.trenerforeningen.no – Norsk Fotball-Trenerforening (NTF)
www.insidesoccer.com – Øvelser, informasjon og tips til nytte for alle
www.fotballdommer.no – Nettsted for dommere
www.youtube.com – Her kan man søke opp hva man måtte ønske av øvesler
www.sportsskader.no – alt om fotballskader
www.klokavskade.no/no/Skadefri/ – mye om skadeforebygging
www.olympiatoppen.no – alt om ernæring for idrettsutøvere
www.soccercoachingtips.com – Gode tips til trenere i både barne- og ungdomsfotballen
www.bettersoccermorefun.com – Side om Hollansk filosofi for utvikling av barnefotball
www.s2s.net – Treningsøkta.no  – komplett treningsverktøy for trenere og spillere i alle aldre og nivå
www.expertfootball.com/coaching – Øvelser og taktikk. Primært