Styret

      Styret i Gimse IL er det “øverste organ” i klubben. Medlemmene her velges for 2 år av gangen. Gjennom valgkomiteen blir kandidater funnet for å sitte i styret.

      Sportslig utvalg i klubben har fått mandat av styret til å drive og drifte fotballgruppa.

 

                                                                 Styret Gimse IL

Leder Erik Olsen 98 28 25 27 leder@gimseil.no
Sekretær Kirsti Ekren 47 01 88 48 post@gimseil.no
Økonomi faktura Hege Hovde Husby 45 80 08 06 faktura@gimseil.no
Økonomi regnskap Joachim Berg Rønning 92 67 29 97 okonomi@gimseil.no
Fotballeder fotball@gimseil.no
Allidrett/barnelek leder Kristin Welschinger 99 34 09 23 allidrett@gimseil.no
Styremedlem Frode Holm 99 52 92 99 frode.holm@norgeshus.no
Styremedlem Rune Solberg 45 63 79 38 rune_sol@yahoo.no​

                                                                Sportslig ledelse

Sportslig leder Tore Rønning 47 01 73 62 sportslig@gimseil.no
Fotballeder fotball@gimseil.no
Trenerveileder Kristian Lystad 48 30 10 16 klystad@online.no
Barnefotball barnefotball@gimseil.no
Guttefotball Aleksander Åmot Olsen 47 60 88 52 aleksanderamot.olsen@fotball.no
Jentefotball kvinnefotball@gimseil.no

                                                                     Stadion                     

Driftsleder Ingeborg Hanssen 990 97 618 innbor.hansen@hotmail.com
Drift stadion Andreas Berg Rønning 454 80 618 andreasbergronning@hotmail.com
Drift stadion Bjørn Kvernemo 900 67 663 bjorn@bilhjelp-trondheim.no
Drift stadion Kjell Arne Berg 930 30 420 kjellarnes@online.no

                                                                     Kamp

Kvalitetsklubb/FIKS Vidar Krogh-Albertsen 90 05 63 00  vidar@krogh-albertsen.no
Arrangementansvarlig Tone Tevik Lilleberg 98 44 12 31  tone.t.lilleberg@gmail.com​
Dommeransvarlig Trond Østeraas 90 83 85 58
Fair play-ansvarlig Martin Andresen 99 09 28 33  Martin@andres1.net