En rød tråd

Gimse IL sin sportsplan er et verktøy for deg som er trener, samt av interesse for både spillere, ledere og foreldre.

Klubben ønsker å stå for en spillestil som både er morsom og utviklende med fokus på ballbesittelse og hurtig gjenvinning. Vi ønsker å se et form for spill og ferdigheter som er gjenkjennbart, uavhengig av årgang.

Den sportslige planen har til hensikt å lage gode rammevilkår for utvikling av fotballspillere, samt skape et godt fellesskap og gode resultater.

I planen vil du finne:

  • Informasjon om Gimse IL, inkludert klubbens verdier
  • Sportslig innhold og veiledninger
  • Treningsledelse – hvordan møte spillere og lag
  • Klubbens retningslinjer for differensiering og hospitering

Vi ønsker en felles forståelse for klubbens verdier. Før du gyver løs på planen, vil vi gi deg noen grunnleggende «innsidepasninger» for sportslig utvikling:

  • Ikke vær for opptatt av å innhente et stort øvelsesrepertoar
  • Spill mye fotball i med- og motspill. Legg opp til øvelser med mange ballberøringer for alle, samt treninger som er «kamplikt»
  • Spillerne må forholde seg mest mulig til med- og motspillere hvor de er nødt til å ta de handlingsvalg (taktiske valg) og utføre gode handlingene (teknikk)
  • I ulike spill-sekvenser/øvelser ligger det mye skjult læring, som blant annet teknisk utvikling, utholdenhet, koordinasjon og balanse.

Gimse IL setter premissene for en styrt utvikling av alt som skjer – klubben er “sjef”. Det sikrer langsiktighet og forutsigbarhet.

Neste: Visjon og verdisett