Sportslig ledelse

Sportslig ledelse har mandat av styret i Gimse IL til å drive og drifte fotballavdelingen. Klubbens sportslige ledelse har det operative hovedansvaret for den sportslige aktiviteten. En tydelig sportslig ledelse er avgjørende for å sikre kvaliteten i aktiviteten på feltet. Videre skal sportslig ledelse sikre implementering av sportslige planverk i klubben og bidra til at klubbens verdier, mål og visjon blir ivaretatt av klubben som helhet.


Ansvar for å implementere, følge opp og videreutvikle klubbens sportsplan

Håndtere avvik fra sportsplanen

Ansvar for å sikre kompetanse hos klubbens trenere gjennom kompetanseplan

Løse problemstillinger/utfordringer knyttet til differensiering og hospitering

Ansvar for lagsinndeling, nivåpåmelding og påmelding av lag til serien

Overordnet ansvar for nominering av spillere til sone/kretstiltak

Overordnet ansvar for klubbens arbeid med å rekruttere, videreutvikle og følge opp klubbens dommere

Ansvar for gjennomføring av minimum to trenerforum pr. år

Rekruttering av trenere


Fotballeder

Åse Mørreaunet

 • Rapporterer til styret i Gimse IL
 • Klubbens hovedkontakt til NFF Trøndelag
 • Organisere og lede møter for sportslig ledelse
 • Søknader (turneringer, fotballskoler, sammensatte lag, overårige)
 • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer
 • Gjennomføre laglederforum før og etter sesongen – sørge for å informere og oppdatere laglederne
 • Deltagelse på klubbforum og andre relevante forum i regi NFF Trøndelag

Sportslig leder

Anders Olsen Reitaas

 • Rapporterer til fotballeder
 • Utvikling og implementering av sportsplanen, samt andre retningslinjer for sportslig aktivitet – og at disse blir fulgt
 • Differensiering og hospitering
 • Oppfølging av klubbens kretslagsspillere i samspill med spillerutvikler i NFF Trøndelag og nominere spillere til sonesamlinger
 • Følge opp at alle lag har kvalifiserte trenere og utvikle den sportslige kompetansen i klubben
 • Deltagelse på klubbforum og andre relevante forum i regi NFF Trøndelag

Trenerveileder

Kristian Lystad

 • Oppfølging av klubbens trenere på feltet
 • Arbeide aktivt for å fremme klubbens sportsplan
 • Bistå sportslig ledelse med gjennomføring av trenerforum
 • Motivere klubbens trenere til å gjennomføre trenerutdanning, samt følge opp klubbens kompetanseplan
 • Være en samtalepartner for sportslig ledelse knyttet til rekruttering av trenere
 • Avholde Grasrottrener delkurs 1 og 2 for trenere i klubben
 • Deltagelse på sportslige forum og andre relevante forum i regi NFF Trøndelag

Barnefotball

Jørn Torgersen

 • Følge opp klubbens rekrutteringsplan for å sikre at nye årskull får en god start i klubben
 • Gjennomføre foreldremøter for nye årskull i samspill med fotballeder
 • Informere trenere og lagledere om seriespill og sonekvelder for 6-9-åringene
 • Klubbens kontakt opp imot skoler og barnehager i samspill med fotballeder
 • Deltagelse på barnefotballforum og andre relevante forum i regi NFF Trøndelag

Ungdomsfotball

Pål Kenneth Lundereng

FIKS-ansvarlig

Aleksander Åmot Olsen

 • Sikre FIKS-kompetansen til lagledere i ungdoms- og seniorfotballen
 • Sørge for at spillere er registrert og forsikret (aktivere/inaktivere spillere)
 • Sørge for at alle i klubben er registrert med riktig rolle og funksjoner
 • Påmelding av lag til serie og OBOS-cup
 • Administrere overganger
 • Vedlikehold av årshjulet
 • Treningstider/Banekalender
Les klubbens sportsplan her