Sportslig ledelse

Sportslig ledelse har mandat av styret i Gimse IL til å drive og drifte fotballavdelingen. Sertifiseringen som Kvalitetsklubb krever at klubben har en sportslig ledelse som har det operative hovedansvaret for den sportslige aktiviteten. En tydelig sportslig ledelse er avgjørende for å sikre kvaliteten i aktiviteten på feltet. Videre skal sportslig ledelse sikre implementering av sportslige planverk i klubben og bidra til at klubbens verdier, mål og visjon blir ivaretatt av klubben som helhet.

Åse Mørreaunet
Fotballeder

Rapporterer til styret i Gimse IL

Klubbens hovedkontakt til NFF Trøndelag

Organisere og lede møter for sportslig ledelse

Søknader (turneringer, fotballskoler, sammensatte lag, overårige)

Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer

Gjennomføre laglederforum før og etter sesongen – sørge for å informere og oppdatere laglederne

Deltagelse på klubbforum og andre relevante forum i regi NFF Trøndelag

 

Anders Olsen Reitaas
Sportslig leder

Rapporterer til fotballeder

Utvikling og implementering av sportsplanen, samt andre retningslinjer for sportslig aktivitet – og at disse blir fulgt

Differensiering og hospitering

Oppfølging av klubbens kretslagsspillere i samspill med spillerutvikler i NFF Trøndelag og nominere spillere til sonesamlinger

Følge opp at alle lag har kvalifiserte trenere og utvikle den sportslige kompetansen i klubben

Årshjul

Deltagelse på klubbforum og andre relevante forum i regi NFF Trøndelag

 

Kristian Lystad
Trenerveileder

Oppfølging av klubbens trenere i barnefotballen (6-10 år) på feltet

Arbeide aktivt for å fremme klubbens sportsplan

Bistå sportslig ledelse med gjennomføring av trenerforum iht. sportsplan

Motivere klubbens trenere til å gjennomføre trenerutdanning, samt følge opp klubbens kompetanseplan

Være en samtalepartner for sportslig ledelse knyttet til rekruttering av trenere

Avholde Grasrottrener delkurs 1 og 2 for trenere i klubben

Deltagelse på sportslige forum og andre relevante forum i regi NFF Trøndelag

Aleksander Åmot Olsen
Kvalitetsklubb- og FIKS-ansvarlig

Sikre FIKS-kompetansen til lagledere i ungdoms- og seniorfotballen

Sørge for at spillere er registrert og forsikret (aktivere/inaktivere spillere)

Sørge for at alle i klubben er registrert med riktig rolle og funksjoner

Påmelding av lag til serie, OBOS-cup og Trøndersk Mesterskap

Overganger

Treningstider/Hoopit

Være pådriver for å knytte elementene i Kvalitetsklubb til den daglige aktiviteten i klubben

Rapportering og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet

Jørn Torgersen
Barnefotballansvarlig

Følge opp klubbens rekrutteringsplan for å sikre at nye årskull får en god start i klubben

Gjennomføre foreldremøter for nye årskull i samspill med fotballeder

Informere trenere og lagledere om seriespill og sonekvelder for 6-9-åringene

Klubbens kontakt opp imot skoler og barnehager i samspill med fotballeder

Deltagelse på barnefotballforum og andre relevante forum i regi NFF Trøndelag

Pål Kenneth Lundereng
Ungdomsfotballansvarlig
Martin Andresen
Fair Play-ansvarlig
Ole Morten Nordløkken
Dommerveileder

Følge opp klubbens plan for dommerutvikling

Arrangere klubbdommerkurs og følge opp klubbdommere som er aktuelle for rekruttdommerkurs

Sørge for møteplasser til klubbens dommere - før og etter sesongen

Veilede klubbdommere i kamper - i samspill med ressursgruppe dommer

Klubbens kontakt til dommerutvikler i NFF Trøndelag

Deltagelse på dommerforum og andre relevante forum i regi NFF Trøndelag