En rød tråd

Du har nå funnet veien til Gimses sportslige plan. Planen er ment å være et levende verktøy for deg som er trener i klubben. Vi vil også tro planen kan være av interesse for både spillere, ledere og foreldre for øvrig. Allsidig, inkluderende og engasjerende er viktige suksessfaktorer i Gimse.

Vår visjon er: «Gimse IL – en klubb for alle».

Vi skal være stolte når vi ser de røde draktene, samtidig som vi ønsker å se en form for spill og ferdigheter som er gjenkjennbart, uavhengig av årgang. Først og fremst tror vi det er en måte å spille på som både er morsom og utviklende.

Gjennom denne planen ønsker vi å tydeliggjøre den røde tråden i det arbeidet som gjøres fra dag til dag på de ulike lagene. Den sportslige planen har til hensikt å utvikle fotballspillere, skape et godt fellesskap og forhåpentligvis også vinne noen fotballkamper.

I planen vil du finne:

  • Hva slags idrettsklubb Gimse IL er, og hvilke verdier klubben ønsker å formidle
  • Hva vi ønsker at det sportslige innholdet skal være
  • Hvordan legge opp treningene til forskjellige aldersgrupper
  • Forslag til øvelser til hvert alderstrinn
  • Hva som ligger i begrepet «Gimse-stilen»
  • Litt om treningsledelse – hvordan møte spillere og lag
  • Klubbens retningslinjer for differensiering og hospitering

Vi ønsker å oppnå en felles forståelse for hva klubben står for, i hvilken retning vi ønsker klubben skal utvikle seg og å gi noen gode råd om hvordan vi kan nå dit. Klubben vil være i kontinuerlig utvikling og nye problemstillinger vil oppstå. Poenget er ikke å detaljstyre eller presentere en fasit på noen som helst måte, men denne sportslige planen peker forhåpentligvis ut en retning. Alle trenger selvfølgelig ikke å lese alt i planen, men klubbens ønske er at hvert lag eller aldersnivå tar for seg denne planen og diskuterer hva denne planen har å si for nettopp dem.

Før du gyver løs på planen, vil vi gi deg noen grunnleggende «innsidepasninger» som tips for sportslig utvikling:

  • Ikke vær for opptatt av å innhente et stort øvelsesreportoar.
  • Spill mye fotball i ulike former. Det gir flest ballberøringer og det er trening som er så «kamplik» som mulig.
  • Spillerne må forholde seg mest mulig til medspillere og motspillere hvor de er nødt til å ta taktiske valg. I ulike spill-sekvenser/øvelser ligger det mye skjult læring, som blant annet teknisk utvikling, utholdenhet, koordinasjon og balanse.

Hovedgrunnen for mye spill med få spillere på hvert lag er at hver enkelt utøver skal få så mye ballkontakt som mulig. I tillegg gir dette mange én-mot-én-situasjoner og mye pasningsspill. Dette er kvaliteter vi trenger både i Gimse og norsk fotball.

I Gimse ønsker vi en levende sportslig plan som benyttes av trenerne i klubben. Vi ønsker deg lykke til i treningsarbeidet og takker deg for jobben du gjør for klubben.