Seniorfotball

Gimse IL ønsker å legge til rette for at spillere kan utvikle seg til høyere nivå. Da må vi ha et A-lag på et nivå som både gir de unge spillerne nok å strekke seg etter i egen klubb, og som fungerer som et lokomotiv som drar med seg resten av klubben. Klubben har ikke som mål å ha seniorlag høyere enn 4. divisjon på herresiden og 2. divisjon på kvinnesiden. Vi ønsker også å ivareta gode breddetilbud for voksne i form av et 2. lag.

Mål

Langsiktig:
  • Klubben skal alltid ha et seniortilbud.
Kortsiktig:
  • Holde A-laget på et nivå som skaper en god arena for spillerutvikling.
  • Etablere et akseptabelt antall egenutviklede spillere på A-laget.

Retningslinjer

  • De fremste J17 og G19-spillerne skal regelmessig få trene med A-laget og få spilletid i kamper.
  • Spillere fra J15 og G16 kan få prøve seg på enkelte A-lagstreninger for å få en referanse i forhold til nivå. Sportslig leder skal involveres.
  • Egne- og lokale spillere skal prioriteres foran spillere utenfra.
  • Spillere utenfra skal heve nivået i førsteelleveren.
  • A-laget skal ha en offensivt ballbesittende spillestil, basert på tekniske og kreative spillere. Dette igjen for å skape en god utviklingsarena for spillerne. A-laget vil i så måte også være et forbilde for yngre lag.

Kompetansekrav

  • Hovedtrener bør inneha UEFA B-lisens – Minimum fullført NFF Grasrottrener eller tilsvarende trenerbakgrunn og kompetanse.
  • Medtrenere bør ha gjennomført NFF Grasrottrener.

A-laget skal være målet for alle spillere i klubben og vi skal tilrettelegge for spillere som ønsker å prøve seg på et høyere nivå enn vi selv kan tilby.

Neste: Differensiering og hospitering