Kampgjennomføring

Rutiner for dommere og lagledere/trenere

Til dommere

 • Se nøye gjennom oppsettet og skriv ned alle kampene dere er satt opp på.
 • Møt opp 30 minutter før kampstart, hils på trenere for begge lag. Spillerne stiller opp og gjennomfører fair play-hilsen før kampstart.
 • Husk å benytte dommerdrakten som ble utlevert på klubbdommerkurset.
 • Er det kamper som ikke passer, prøv og bytt med andre dommere.
 • Får dere ikke til å bytte, ta kontakt med lagleder på laget dere skal dømme minst 2 dager før kampen. Kontaktinfo finner du her.
 • Kolliderer dømming med trening, hør med treneren din om du allikevel kan dømme – dømming gir god trening i fotballforståelse.

Til lagledere og trenere

 • Opprett kontakt med dommer minst 1-2 dager før kampen skal spilles. Kontaktinfo finner du her.
 • Dommeroppsettet er et hjelpemiddel for både dommere og lagledere, men at dommere kan være forhindret ut i fra oppsatt liste er ikke til å unngå.
 • Er oppsatt dommer forhindret fra å dømme er lagledere ansvarlige for å skaffe ny dommer.
 • Trener er ansvarlig for å gjennomføre fair play-møte med dommer og bortelagets trener før kampen. Info om hva møtet skal inneholde finnes her.
 • Eventuelle konflikter mellom dommere og ett av lagene skal meldes til sportslig ledelse i klubben. Diskusjoner med dommeren etter kampen som kan oppleves negativt skal ikke forekomme.
 • Ta godt vare på dommerne våre både før, under og etter kampen. Husk de er en del av Gimse IL på lik linje med spillerne.
 • Gjerne veiled underveis og vær flink med å gi ros.
 • Trenere/lagledere og kampvert har ansvar for å skape et godt fair play-klima under kampen.
 • NFF Trøndelag sine satser for dommerhonorar skal følges. Honorarene finnes her.

Dommeroppsett

Dommeroppsett blir publisert når dette er klart.