Kampgjennomføring

Rutiner for dommere og lagledelse

Til dommere

 • Se nøye gjennom oppsettet og skriv ned alle kampene dere er satt opp på.
 • Møt opp 30 minutter før kampstart, hils på trenere for begge lag. Spillerne stiller opp og gjennomfører fair play-hilsen før kampstart.
 • Husk å benytte dommerdrakten som ble utlevert på klubbdommerkurset.
 • Er det kamper som ikke passer, prøv og bytt med andre dommere.
 • Får dere ikke til å bytte, ta kontakt med lagleder på laget dere skal dømme minst 2 dager før kampen. Kontaktinfo finner du her.
 • Kolliderer dømming med trening, hør med treneren din om du allikevel kan dømme – dømming gir god trening i fotballforståelse.

Til lagledere, trenere og kampvert

 • Opprett kontakt med dommer minst 1-2 dager før kampen skal spilles. Kontaktinfo finner du her.
 • Dommeroppsettet er et hjelpemiddel for både dommere og lagledere, men at dommere kan være forhindret ut i fra oppsatt liste er ikke til å unngå.
 • Er oppsatt dommer forhindret fra å dømme er lagledere ansvarlige for å skaffe ny dommer.
 • Kampverten tar imot dommeren og ønsker velkommen til kamp.
 • Trener er ansvarlig for å gjennomføre fair play-møte med dommer og bortelagets trener før kampen. Info om hva møtet skal inneholde finnes her.
 • Eventuelle konflikter mellom dommere og ett av lagene meldes til Fair Play-ansvarlig i klubben. Diskusjoner med dommeren etter kampen som kan oppleves negativt skal ikke forekomme.
 • Ta godt vare på dommerne våre både før, under og etter kampen. Husk de er en del av Gimse IL på lik linje med spillerne.
 • Gjerne veiled underveis og vær flink med å gi ros.
 • Trenere/lagledere og kampvert har ansvar for å skape et godt fair play-klima under kampen.
 • NFF Trøndelag sine satser for dommerhonorar skal følges. Honorarene finnes her.

Dommeroppsett høsten 2022

DatoDagTidHjemmelagBortelagBaneTurneringKampnummerSpillformDommer Tlf
2022-08-17 18:30:00onsdag18.30GimseSjetne 3Norgeshus Arena 9er Del AThon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 09161100120507 MOT 7Maria Åmot Olsen 90415728
2022-08-24 18:30:00onsdag18.30GimseSoknaNorgeshus Arena 9er Del BThon Prinsen-serien J10 7er nivå 2 avd. 05162100080637 MOT 7Hannah Tirslaug Sve 45863957
2022-08-25 18:30:00torsdag18.30GimseGauldalNorgeshus Arena 9erThon Prinsen-serien J12 9er nivå 2 avd. 06162129080519 MOT 9Mohammed Dib 40890365
2022-08-26 18:30:00fredag18.30Gimse 2MelhusNorgeshus Arena 9er Del AThon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 10161100130637 MOT 7Mathias Leintrø Rian 95523352
2022-08-30 18:30:00tirsdag18.30GimseStørenNorgeshus Arena 9er Del BThon Prinsen-serien G11 7er nivå 2 avd. 08161110120517 MOT 7Jakob Flatås Nordbotn 46745405
2022-08-31 18:30:00onsdag18.30GimseAstor 3Norgeshus Arena 9er Del AThon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 09161100120567 MOT 7Maria Åmot Olsen 90415728
2022-09-07 18:30:00onsdag18.30Gimse 2Gauldal 2Norgeshus Arena 9er Del AThon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 10161100130727 MOT 7Hannah Tirslaug Sve 45863957
2022-09-07 18:30:00onsdag18.30GimseStørenNorgeshus Arena 9er Del BThon Prinsen-serien J10 7er nivå 2 avd. 05162100080727 MOT 7Mohammed Dib 40890365
2022-09-08 18:30:00torsdag18.30GimseOppdal 7erNorgeshus Arena 9erThon Prinsen-serien J12 9er nivå 2 avd. 06162129080629 MOT 9Erik Bakk 46534370
2022-09-10 10:30:00lørdag10.30GimseOppdalNorgeshus Arena 9er Del AThon Prinsen-serien G11 7er nivå 2 avd. 08161110120627 MOT 7Tage Carlsson 90263740
2022-09-14 18:30:00onsdag18.30GimseByåsen 4Norgeshus Arena 9er Del AThon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 09161100120667 MOT 7Mathias Leintrø Rian 95523352
2022-09-14 18:30:00onsdag18.30GimseTrønder-LynNorgeshus Arena 9er Del BThon Prinsen-serien J10 7er nivå 2 avd. 05162100080817 MOT 7Erik Bakk 46534370
2022-09-16 18:30:00fredag18.30Gimse 2StørenNorgeshus Arena 9er Del AThon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 10161100130817 MOT 7Tage Carlsson 90263740
2022-09-22 18:30:00torsdag18.30GimseRennebuNorgeshus Arena 9er Del BThon Prinsen-serien G11 7er nivå 2 avd. 08161110120737 MOT 7Maria Åmot Olsen 90415728
2022-09-22 18:30:00torsdag18.30GimseSingsås 7erNorgeshus Arena 9er Del AThon Prinsen-serien J12 9er nivå 2 avd. 06162129080739 MOT 9Tage Carlsson 90263740
2022-09-28 18:30:00onsdag18.30Gimse 2Sokna 2Norgeshus Arena 9er Del AThon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 10161100130977 MOT 7Hannah Tirslaug Sve 45863957
2022-09-28 18:30:00onsdag18.30GimseMelhus 2Norgeshus Arena 9er Del BThon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 09161100120767 MOT 7Jakob Flatås Nordbotn 46745405
2022-09-30 18:30:00fredag18.30GimseMelhusNorgeshus Arena 9er Del AThon Prinsen-serien J10 7er nivå 2 avd. 05162100080977 MOT 7Mohammed Dib 40890365
2022-10-06 18:30:00torsdag18.30GimseÅlen/HaltdalenNorgeshus Arena Del AThon Prinsen-serien J12 9er nivå 2 avd. 06162129080849 MOT 9Jakob Flatås Nordbotn 46745405
2022-10-06 18:30:00torsdag18.30GimseKvikne 5erNorgeshus Arena 9er Del AThon Prinsen-serien J10 7er nivå 2 avd. 05162100081107 MOT 7Mathias Leintrø Rian 95523352
2022-10-06 18:30:00torsdag18.30GimseBuvikNorgeshus Arena 9er Del BThon Prinsen-serien G11 7er nivå 2 avd. 08161110120847 MOT 7Erik Bakk 46534370
2022-10-19 18:30:00onsdag18.30Gimse 2Oppdal 2Norgeshus Arena 9er Del AThon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 10161100131107 MOT 7Jakob Flatås Nordbotn 46745405
2022-10-21 18:30:00fredag18.30GimseGauldalNorgeshus Arena 9er Del AThon Prinsen-serien G10 7er nivå 2 avd. 09161100120867 MOT 7Tage Carlsson 90263740