Retningslinjer barn og ungdom

NFF har i 2014 innført noen nye retningslinjer og spilleregler i barne og ungdomsfotballen – alle med intensjon om å forsterke utvikling, mestring og Fair play:

• For barnefotballen ønsker vi at 6-årsklassen skal spille 3 mot 3 uten målvakt.
• I både treer-, femmer- og sjuerfotball (6–12 år) har et lag som ligger under med fire mål mulighet til å sette inn en ekstra spiller.
• Pressfri sone i alle femmer- og sjuerkamper for aldersklassene 7–12 år.
• For ungdomsfotballen, 13–16-årsklassen, innfører vi tidsbestemt utvisning (umiddelbar soning) ved gult kort, uavhengig av spillform.
I dette heftet finner dere alle regler og retningslinjer for gjennomføring av fotballkampen for barn og ungdom.