Rekrutteringsplan

Kvalitetsklubber skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud.

Barnefotballansvarlig har hovedansvaret for at rekrutteringsplanen blir fulgt opp.

Gimse IL ønsker å ta i mot våre nye spillere på en god måte

Barnefotballansvarlig inviterer skolestarterne til Tine Fotballskole i slutten av juni. Fotballskolen vil være det første møtet med Gimse IL. Det avholdes et foreldremøte lørdag formiddag samtidig som spillerne deltar på fotballskolen. Målet med møtet er å informere om klubben og få på plass trenere/lagledere for både gutte- og jentelaget.

Klubben tildeler treningstid for lagene fra den uka de begynner på skolen og frem til høstferien da allidretten tar over. Det skal ikke organiseres et fotballtilbud i samme periode som allidretten.

Det er ikke seriespill for skolestarterne den første høstsesongen. Klubbens trenerveileder vil følge opp trenerne tett den første høsten og den påfølgende sesongen.

Retningslinjer

  • Det skal etableres egne gutte- og jentelag
  • Trener- og laglederverv skal fordeles på flere foreldre
  • Trenere skal gjennomføre delkurs 1 i NFF Grasrottrener samme høst
  • Foreldregruppen skal engasjeres til å ta oppgaver i laget
  • Oppfordre foreldre til tilstrekkelig tilstedeværelse på trening

“Høstens vakreste eventyr”

Neste: Dommerutvikling