Rekrutteringsplan

Kvalitetsklubber skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud.

Barnefotballansvarlig har hovedansvaret for at rekrutteringsplanen blir fulgt opp.

Gimse IL ønsker å ta i mot våre nye spillere på en god måte. Barnefotballansvarlig inviterer skolestarterne til Tine Fotballskole i slutten av juni. Fotballskolen vil være det første møtet med Gimse IL. Det avholdes et foreldremøte lørdag formiddag samtidig som spillerne deltar på fotballskolen. Målet med møtet er å informere om klubben og få på plass trenere/lagledere for både gutte- og jentelaget.

Klubben tildeler treningstid for lagene fra den uka de begynner på skolen og frem til høstferien da allidretten tar over. Det skal ikke organiseres et fotballtilbud i samme periode som allidretten.

Det er ikke seriespill for skolestarterne den første høstsesongen. Klubbens trenerveileder vil følge opp trenerne tett den første høsten og den påfølgende sesongen.

“Høstens vakreste eventyr”

Retningslinjer

  • Det skal etableres egne gutte- og jentelag
  • Trener- og laglederverv skal fordeles på flere foreldre
  • Trenere skal gjennomføre delkurs 1 i NFF Grasrottrener samme høst
  • Engasjer foreldregruppen til å ta oppgaver i laget
  • Oppfordre foreldre til tilstrekkelig tilstedeværelse på trening

Les mer om Barnefotball 6-7 år under eget kapittel i sportsplanen.