Rekruttering

Rekkruttering av spillere i Gimse IL

Hvert år arrangerer vi i Gimse IL, Tine Fotballskole. Den arrangeres som regel første helga etter skoleslutt (nest siste helg i juni).

Dette er et arrangement for spillere i alderen 6-12 år. Her får “skolestarterne” sitt første møte med Gimse IL. Vi avholder eget

foreldremøte for foreldrene til skolestarterne lørdag formiddag på Brekkåsen samtidig som barna er opptatt med å delta på

fotballskolen. Her får foreldrene for skolestartere info om Gimse IL, samtidig som vi “prøver” å få på plass et trener/laglederteam

for guttene og jentene. Vi tildeler også en treningstid for lagene fra den uka de begynner på skole på høsten og frem til høstferien.

(da tar allidrett over). Vi har da “alt klart” til vårsesongen i 1.klasse da de skal i gang med 3’er fotball. Gimse IL har investert i 4stk

3’er baner slik at vi kan gjennomføre sesong med 3’er fotball for spillerne.

 

mvh

Sportslig utvalg

Gimse IL