Idrettsstyret i NIF har vedtatt ny lovnorm for idrettslagene med virkning fra 1. januar 2020.

https://www.gimseil.no/klubbens-lover/

Lovnorm for Gimse IL 01.01.2020