Gimse IL

Visjon og verdisett

Visjon og verdisett

Gimse IL har etablert et verdisett  - allsidig, inkluderende og engasjerende-  samt en visjon «Gimse IL - en klubb for alle»

Gimse Idrettslag ønsker å være en miljøskaper i nærmiljøet på Gimse og Brekkåsen. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får gode holdninger gjennom engasjerte lagledere og trenere. En av våre målsetninger er "flest mulig - lengst mulig" og Gimse IL er av den oppfatning at bredde og topp - ikke er motsetninger, men kan "leve sammen hånd i hånd".

Verdisettet, visjonen og målsettningene våre ønsker vi å oppfylle og nå ved å:

 • Oppfordre barn og unge til allsidighet innen idretten, og gjøre dette til en lystbetont lek.
 • Rekruttere så mange som mulig inn i Gimse IL
 • Gjennom det å være inkluderende og engasjerende - ønsker vi at så mange som mulig blir med lengst mulig i idretten sin.
 • Skape trivsel og fellesskap i hele klubben
 • Styrke klubbfølelsen gjennom engasjement fra spillere, trenere og ledere
 • A-lagene til Gimse IL skal være "målet" til alle fotballspillerne i klubben

Vi ønsker at barna skal ha et allsidig tilbud til fysisk aktivitet, derfor tilbyr Gimse IL flere tilbud til barn, ungdom og voksen. I fotballen vil vi tydeliggjøre vår måte å spille fotball på samt legge klare retningslinjer på hvordan vi oppfører oss både på og utenfor banen. Dette skal skape gode og trygge rammer for å utvikle oss over tid.

For å nå disse målene, er det noen tiltak vi ønsker å ha fokus på :

 • "En rød-tråd" i alt vi gjør fra de begynner med fotball
 • Spillestilen vår skal tydeliggjøres
 • Holdningsskapende arbeid - dette gjelder spillere, foreldre, trenere, lagledere og ledere i klubben
 • Allsidighet'
 • Tilbud til alle - uansett nivå
 • Hospitering
 • Kompetanse

Gimse IL setter premissene for en styrt utvikling av alt som skjer - klubben er "sjef". Det sikrer langsiktighet og forutsigbarhet.

Postboks 185

7223  MELHUS

E-post: post@gimseil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift