Økonomistyring

Kvalitetsklubber skal ha en plan for økonomistyring.

Økonomisk prinsipp

Den overordnede økonomistrategien til Gimse IL er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak, dugnader og egenandeler.

Planer for økonomistyring (PDF):

Dokumenter for økonomistyring (PDF):