Ser politikerne verdien i et nytt klubbhus på Gimse?