Ledelse av trening

– SKAP ET GODT TRENINGSMILJØ

Gode treningsmiljøer skapes gjennom :

Trygghet

Forsøk å nevne alle spillernes sine navn i en positiv sammenheng i løpet av hver økt – klapp på skuldra når de gjør noe bra

Engasjement

Vær delaktig som trener – vær tydelig på hva dere trener på og forsterk dette på en positiv måte

Mestringsglede

Forsøk at spillerne har det moro på hver økt – noe variasjon på hver økt og organiser øvelsene slik at spillerne lykkes oftere enn de feiler

Involvering

La spillerne få være med å diskutere kjøreregler for treningsmiljøet og treningene

Tydelighet

som trener bestemmer du – alt kan ikke diskuteres på feltet

Klare rammer

Start og avslutt trening på en tydelig måte

Møt forberedt

Det tar ikke nødvendigvis mye tid, og resultatet blir mye bedre

 

En god økt inneholder flere av disse elementene

God motivering

Man yter mer nå man blir sett

Høy aktivitet

ingen køer, mye involvering fra hver enkelt spiller

Konkrete oppgaver

Hva trener vi på nå

God organisering av øvelsene

.. gir god flyt i spillet (riktig avgrenset område, riktig antall spillere) –
dette hever det sportslige nivået på treningen

Variasjon

Er motiverende i seg selv – kan også være skadeforebyggende i ressurstreningen

Samarbeid i små ev større grupper

skaper dynamikk og godt samhold i gruppa

Motivasjon til egentrening

Avgjørende for sportslig utvikling og framgang

Fokus på hver enkelt spiller

Alle må ses (Viktig!!). Bevisst bruk av navn og positive tilbakemeldinger

 

Gjennomføring av en økt

I starten av treningen

Samle gruppa – ønsk velkommen, korte beskjeder om dagens trening, andre beskjeder kan vente. Signaliser gjerne at du har gledet deg til treningen – det smitter

Ved slutten av treningen

Samle gruppa igjen – oppsummer treningen og gi beskjeder – trekk gjerne fram enkeltspillere ved å nevne noe positivt. Pass på at alle blir nevnt i løpet av en periode – ros i alles påhør har en ekstra sterk effekt. Dersom spillerne har hatt en positiv opplevelse på trening, så kommer de igjen neste gang.