Ledelse av trening

Vi ønsker å skape trygghet, mestring og glede, og på den måten skape spillere med gode fotballferdigheter og individuell utvikling.

Et slikt miljø skapes gjennom:

 • Se den enkelte spilleren gjennom bruk av navn, lytte, rose og utfordre når det er riktig – Inkluderende
 • Ha konkrete temaer og momenter på alle treninger og kamper – Engasjerende
 • Differensiere gjennom stort spekter av verktøy – Allsidig og Inkluderende
 • Ha klare rammer for lagsregler, støtteapparat og foreldregruppe slik at trygghet etableres og ting er forutsigbart – Inkluderende
 • Møt forberedt – Engasjerende
 • Ha høy aktivitet gjennom gode forberedelser, bredt støtteapparat, og stort engasjement – Engasjerende

Gjennomføring av treningsøkt

 • Treneren skal være ute i god tid og gjøre klart til treningen. Sjekke at utstyret er i orden – luft i baller, vester, kjegler etc.
 • Treneren skal stille i treningsutstyr på trening og kamp
 • Hils på spillerne, støtteapparatet og andre som deltar på trening
 • Kort gjennomgang av dagens tema og momenter det skal fokuseres på
 • Kom raskt i gang!
 • Ha kontinuerlig fokus på momentene og forsterk det positive underveis
 • Sørg for å bruke differensiering underveis, og sørg for at «alle» blir sett
 • Kritikk og negative kommentarer skal kun brukes når en spiller tåler det/er i flytsonen

Man oppsummerer gjerne det man har trent på. Evaluer økta ved behov.

Gimsetreneren

Hva forventes av trenere i Gimse IL?

Trenerens hovedoppgaver

 • Ansvaret for det sportslige tilbudet i det enkelte lag
 • Treninger
 • Laguttak
 • Kampledelse
 • Delta på klubbens trenermøter
 • Spillersamtaler-/møter (sammen med lagleder)
 • Oppfølging av enkeltspillere
 • Sammen med lagleder og trenerteam skape et godt miljø i laget
 • Treninger og kamper skal gjennomføres etter sportslig plan i Gimse IL
 • Klubbens visjoner og grunnverdier skal følges
 • Ta trenerkurs
 • Hospitering og kontakt med sportslig ledelse
 • Trenerteamet bør i felleskap plukke ut spillere til sonesamlinger

Hvordan opptrer en trener i Gimse IL?

 • Sørge for at fair play er i fokus – være en god rollemodell
 • Se alle og sørge for at flest mulig er med lengst mulig og blir best mulig
 • Bidra til individuell utvikling
 • Sørge for et trygt miljø gjennom verdiene allsidig, inkluderende og engasjerende
 • Treneren skal la spillerne rullere på posisjoner
 • Det skal vises fleksibilitet og evne til samarbeid ovenfor andre idretter/aktiviteter
Neste: Barnefotball 6-7 år