Lagsorganisering

Hovedtrener

Alle lag i Gimse IL skal ha en hovedtrener. Hovedtreneren sine arbeidsoppgaver finner du her

Assistenttrener

Det er ønskelig at laget har en assistenttrener og hans arbeidsoppgaver vil være lik hovedetrenerens oppgaver

Hovedtrener og assistenttrener lager sammen en treningsplan for sesongen.

Lagleder

Alle lag i Gimse IL skal ha en lagleder. Lagleders arbeidsoppgaver finner du her.

Foreldregruppe

Gimse IL ønsker å fremme engasjement hos foreldre på alle alderstrinn. Dette er viktig for å nå våre mål. Dette gjør vi best SAMMEN 🙂

Foreldremøter

Skal gjennomføres minimum 2 ganger i året. Før sesongstart og etter sesosngslutt