Lagledelse

For å drive et lag med god kvalitet – der alle spillere blir sett – kreves det flere roller rundt laget. I Gimse IL skal hvert lag minimum ha lagleder, hovedtrener, assistenttrener og økonomiansvarlig.

All lagsaktivitet skal drives etter klubbens visjon: Gimse IL – en klubb for alle

Våre verdier skal innlemmes i alt vi gjør: allsidig, inkluderende og engasjerende

Lagleder

 • Lagleder er lagets øverste leder og kontaktperson mot klubb og foreldre
 • Følge klubbens rutiner for gjennomføring av hjemmekamper (se under)
 • Deltar på klubbens lagledermøter gjennom sesongen
 • Lagets FIKS-ansvarlig (fra 13 år)
 • Administrere laget i HoopIt
  • Ajourføre spillere og treningstider
 • Arrangere og gjennomføre foreldremøter (før og etter sesong)
 • Påmelding av laget til klubbturneringer
 • Oversikt over drakter til laget
 • Delegere informasjon til laget ved klubbdugnader:
  • Salg av dopapir
  • Kioskvakt
  • Drift av arena/klubbhus
 • Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp

Hovedtrener

 • Har det sportslige hovedansvaret for alle lag klubben stiller i aldersklassen
 • Leder laget i henhold til klubbens verdier og sportsplan
 • Tar trenerkurs ift. lagets aldersklasse
 • Deltar på klubbens trenerforum gjennom sesongen

Assistenttrener

 • Bistår i det sportslige arbeidet i samarbeid med hovedtrener
 • Trenings- og kampledelse
 • Tar trenerkurs ift. lagets aldersklasse
 • Deltar på klubbens trenerforum gjennom sesongen

Økonomiansvarlig

 • Sette opp et budsjett for laget før sesongen
 • Har et overordnet ansvar for lagets økonomi
 • Sørge for at innbetalinger/utbetalinger blir gjennomført
 • Informere om regnskapet på foreldremøte
 • Ha dialog med økonomiansvarlig i klubben
 • Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere

Gimse IL setter premissene for en styrt utvikling av alt som skjer – klubben er “sjef”. Det sikrer langsiktighet og forutsigbarhet.

Hjemmekamper

Før kamp:

 • Lagleder skal i god tid før kamp ønske motstanderlag og dommere velkommen til kamp via E-post, eller minimum SMS.
 • Sikre at det er satt opp kampverter til kampen. Kampvertenes oppgaver finner du her. Kampverten skal bidra til å skape en god ramme rundt kampen preget av Fair Play.
 • Kamptroppen legges inn i FIKS minimum 75 minutter før kampstart (for ungdomsfotball 13 år og eldre)
 • Ta kontakt med klubbdommer for å avtale dømming av kampen (for barnefotball opp til 12 år). Kontaktinfo til klubbens dommere finner man her.

Underveis i kampen:

 • Fortløpende registrere hendelser i kamprapporten i FIKS (for 13 år og eldre)

Etter kampen:

 • Ønske motstanderlag og dommere vel hjem, og påse at anlegget etterlates i god orden
 • Registrere sluttresultatet i appen Min Fotball (for 10 år og eldre)
 • Godkjenne kamprapporten i FIKS etter at dommer har godkjent kampen (for 13 år og eldre)

FIKS

FIKS-ansvarlig i klubben oppretter spillerne i FIKS det året spillerne fyller 12 år og tildeler lagledere i ungdomsfotballen (fra 13 år) rettigheter til å administrere kamprapporter i FIKS.

Det anbefales at lagets FIKS-ansvarlig i god tid før sesongstart legger inn lagets spillere i lagstroppen og registrerer de med korrekte draktnumre.

Kampendringer

Lag som må/ønsker å flytte kamper, gjør dette ved å ta kontakt med motstander. Ved hjemmekamper må ledig banetid avstemmes i forkant – se banekalenderen i HoopIt. I tillegg bør man sjekke kampkalender til motstander for å finne alternative kampdatoer. Lagleder må deretter endre dato for kampen i HoopIt (6-9 år).

For lag fra 10 år og eldre administreres seriene av NFF Trøndelag, og der skal kampendringsskjema fylles ut og sendes NFF Trøndelag. Kampen blir automatisk oppdatert i Hoopit når omberammingen er gjennomført. Hoopit er synkronisert med FIKS/fotball.no/Min Fotball.

Treningstider

Leder av fotballavdelingen sender medio mars ut en e-post med frist for å komme med tilbakemelding på ønsket treningstidspunkt.

Når treningstidene er klare oppretter lagleder alle økter i vårsesongen med det samme i HoopIt. Tilsvarende gjøres for høstsesongen før sommeren. Det er viktig at øktene legges på riktig bane og banedel, da klubben på den måten får en banekalender som styres av lagene selv.

Foreldremøter

Lagene gjennomfører et foreldremøte før sesongstart (mars) og et foreldremøte i etterkant av sesongen (oktober/november).

Økonomi og treningsavgifter

Klubbens rutiner for økonomistyring finner man her.

Se oversikt over klubbens treningsavgifter. Treningsavgiften kan justeres hvert år og vedtas av styret.

Klubbturneringer

Oversikt over godkjente klubbturneringer i Norge og Trøndelag finner man på hjemmesiden til NFF Trøndelag.

Gimse IL anbefaler at det legges inn en progresjon i antall turneringer og hvor langt man reiser ift. alder.

Lurer du på noe? Ta kontakt med sportslig ledelse