NFF Kvalitetsklubb

Gimse IL ble i 2015 sertifisert som Kvalitetsklubb av Norges Fotballforbund.

Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for en sunn barne- og ungdomsidrett.

Aktivitet

• Plan for rekruttering
• Sportsplan
• Sportslig ledelse
• Trenerveileder
• Dommerutvikling

Organisasjon

• Klubbhåndbok
• Rollebeskrivelser
• Økonomistyring
• Årshjul
• Politiattester

Kompetanse

• Lederkompetanse
• Trenerkompetanse

Samfunns- og verdiarbeid

• Verdier
• Kamparrangement
• Fair play-ansvarlig
• Trygge rammer

Gimse IL setter premissene for en styrt utvikling av alt som skjer – klubben er “sjef”. Det sikrer langsiktighet og forutsigbarhet.

Hva oppnår vi?
 • Lengre levetid på tillitsvalgte
 • Et bedret omdømme
 • Et bevisst forhold til egen rolle og samfunnet rundt klubben
 • Et sterkere engasjement og kunnskap om fotballens sosiale rolle
 • En sterkere klubbstolthet
 • En klubb som er bevisst på sine kjerneverdier og egen betydning
 • Forbedret kvalitet på klubbdriften
 • Målrettet utdanning på sentrale områder

Hva krever dette av oss som klubb?
 • Flertallet av klubbens styremedlemmer har gjennomført NFF Fotballederkurs
 • Minst en trener pr. årskull i barnefotballen har gjennomført delkurs 1 i NFF Grasrottrener.
 • Minst en trener pr. årskull i ungdomsfotballen har fullført alle delkurs i NFF Grasrottrener.
 • Klubben skal utdanne minst en ny rekruttdommer hver sesong.

Oppsummert
 • Bedre klubbstyring – klubben er sjef
 • Bedre kompetanse i alle ledd i klubben
 • Forutsigbarhet for alle i klubben
 • Alle vet hva de skal gjøre – når
 • Økt kompetanse
 • "Flest mulig – lengst mulig»

Les mer hos NFF