Klubbhuset

Forespørsel om leie/lån av klubbhus, send e-post til leder@gimseil.no.
Oppgi ønsket tidspunkt, formål og hvilke etasjer dere ønsker.
Ledige tidspunkt sjekkes her.