Klubbhus komite

   

                Leder.                           Marie Trondsen               980 88 074          klubbhus@gimseil.no

                Kioskansvarlig.             Tonje Benberg Gimse

                Arr. Koordinator.          Tone Lilleberg                   984 41 231         tone.t.lilleberg@gmail.com

                Teknisk ansvarlig.

                Ungdoms repr.             Fredrik Sørensen

                Ungdoms repr.