Klubbhåndboka

Klubbnavn: Gimse IL
Stiftet: 24.10.1977
Postadresse:  Postboks 185, 7223 MELHUS
E-postadresse:  post@gimseil.no
Hjemmeside:  www.gimseil.no
Organisasjonsnummer: 971 383 518
Bankforbindelse: Melhus Sparebank
Bankkonto:4230 60 05132
Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
Tilknyttet:

Norges Fotballforbund – Norges Gang og Turmarsjforbund

Innhold

 

Klubbens organisering

Lagsorganisering

Klubbens visjon, mål og verdigrunnlag

Klubbens lover

Samfunns- og verdiarbeid

Retningslinjer barn og unge

Laglederhåndbok

Klubbdrift og anlegg

Økonomirutiner

Informasjon og kommunikasjon

Rekrutteringsplan (sportsplan)

Utdanning og kompetanse

Kampverter