Klubbhåndbok

Visjon og verdisett

Allsidig, inkluderende og engasjerende!
Gimse IL - en klubb for alle!

Sportslig ledelse

Sportslig ledelse har mandat til å drifte fotballavdelingen. Her finner du klubbens rollebeskrivelser.

Lagledelse

Hva forventes av lagsrollene i Gimse IL? Hvordan gripe an vervet?

Kampvert

Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer.

Økonomirutiner

Klubbens økonomirutiner og hva som skal til for å drifte et lag.

Utdanning og kompetanse

I Gimse IL setter vi krav til utdanning - til det beste for våre aktive.

Klubbdrift og anlegg

Hvordan driftes klubben? Medlemskap og bruk av anlegg.

Rekrutteringsplan

Hvordan sikre at spillere og foreldre som kommer inn i klubben hvert år får en god start?

Klubbens lover

Gimse IL følger lovnormen for idrettslag tilsluttet NIF.

Dommere

Rutiner for klubbdommere og oversikt over klubbens dommere.

Samfunns- og verdiarbeid

Fair Play og trygge rammer.

Les klubbens sportsplan her
Stiftet: 24.10.1977
Postadresse: Postboks 185, 7223 Melhus
E-postadresse: post@gimseil.no
Organisasjonsnummer: 971 383 518
Bankforbindelse: Melhus Sparebank
Bankkonto: 4230.60.05132
Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Tilsluttet: Norges Fotballforbund

Gimse Idrettslag skal være en miljøskaper i nærmiljøet på Gimse og Brekkåsen. Gjennom verdisettet allsidig, inkluderende og engasjerende, samt visjonen «en klubb for alle» ønsker klubben å bidra til at barn og unge får gode holdninger gjennom engasjerte lagledere og trenere. Klubbhåndboken skal være et hjelpemiddel til å oppnå dette.