Klubbdrift og anlegg

Medlemskontingent

Alle aktive i Gimse IL må være medlemmer av klubben. Dette for å være forsikret gjennom idretts- og fotballforsikringen. Kontingent betales på forskudd via Hoopit og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet.

Enhver som innordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis navn, alder og adresse. Medlemskap gjelder for ett år av gangen, fra årsmøte til neste års årsmøte. Medlemskapet er imidlertid ikke gyldig før betaling av kontingent er utført. Enhver opptakelse skal straks innføres i klubbens medlemsdatabase.

Ethvert medlem skal overholde Norges Idrettsforbunds og dets organisasjoners, samt lagets lover og bestemmelser. Medlemskap gir stemmerett og møterett ved årsmøter og medlemsmøter.

Treningsavgift

Treningsavgiftene fastsettes av styret.

Se her for oversikt over klubbens treningsavgifter og hva spilleren, laget og klubben har ansvar for å dekke.

Gimse IL gjennomfører 1-2 dugnader i året som går til drift av klubben. Alle aktive plikter å være med på disse.

Politiattester

Styret i Gimse IL plikter å innhente politiattester for alle trenere og lagledere i klubben. Det er styreleder som håndterer innhentingen.

Les mer om klubbens rutiner her.

Forsikring

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere fra fylte 13 år. FIKS-ansvarlig i klubben oppretter spillerne i FIKS det året spillerne fyller 12 år.

Spillere under 13 år omfattes av Barneidrettsforsikringen.

Les mer om klubbens forsikringer her.

Arbeidsgiveransvar

Gimse Idrettslag har ikke noe arbeidsgiveransvar. Det er ingen ansatte i klubben. Klubben bygger på dugnad fra medlemmer, foreldre og styret.

Arrangementer

Klubben gjennomfører årlig følgende arrangementer/dugnader:

  • Dugnad på anlegget (fordeles på lagene gjennom sesongen)
  • Klubbdommerkurs
  • Tine Fotballskole
  • 3v3-cup i Bankhallen
  • Gimsemarsjen
  • Idrettsmerker
  • Topp 4

Klubbhus og anlegg

Klubben vektlegger et godt og sunt idrettsmiljø med solid forankring i bygda. Klubben har en målsetting om å gi alle i nærområdet et sportslig aktivitetstilbud. Fotball, allidrett og trim er hovedaktivitetene i klubben og er et tilbud som er tilrettelagt for alle aldersgrupper.

Gimse IL eier og drifter Norgeshus Arena – selve nerven for all aktivitet i klubben. Anlegget består av to kunstgressbaner – 11er-bane fra 2010 og 9er-bane bygget i 2013. 11er-banen har spilleflate på 100×64 meter og 9er-banen har oppmålt spilleflate på 66×52 meter. Anlegget blir benyttet av Idrettsbarnehagen og Brekkåsen skole på dagtid.

Klubbhuset åpnet i mai 2022 og rommer 4 garderober, kjøkken, forsamlingslokale, møterom og lager, i tillegg til tribune.

Gimse IL har også eierandeler i Bankhallen – sammen med Melhus IL, Trønder-Lyn og Hovin IL. Bankhallen er klubbens primære treningsarena vinterstid. Norgeshus Arena brøytes ikke.

Trim og allidrett foregår i gymsalen på Brekkåsen skole vinterstid og i tilrettelagte trimløyper i nærområdet.