Faktaopplysninger

Faktaopplysninger

  • Gimse idrettslag ble stiftet 24.10.1977 etter en større utbygging av nærområdet.
  • Klubben er medlem i Norges fotballforbund og har ca. 800 medlemmer.
  • Klubben vektlegger et godt og sunt idrettsmiljø, med solid forankring i bygda.
  • Klubben har en målsetting om å gi alle i nærområdet et sportslig aktivitetstilbud.
  • Fotball, allidrett og trim er hovedaktivitetene i klubben vår og er et tilbud som er tilrettelagt for alle aldersgrupper.
  • Håndball og ski drives sammen med/igjennom Melhus IL.
  • Gimse il har et eget idrettsanlegg hvor vi disponerer 2kunstgressbaner (11’er fra 2010 og en 9’er fra 2014).
  • Vi har også en 7’er gressbane som vi benytter ved Tambartun Kompetansesenter.
  • Håndballaktivitet gjennomføres i Melhus hallen, mens ski aktiviteter gjennomføres i Sjetnemarka lysløypeanlegg.
  • Trim foregår ved Brekkåsen gymsal (vinter) og tilrettelagte trimløyper i nærområdet.

Se også:
2010 – Vedtekter Gimse IL
Lovnorm for Gimse IL 2012