Ønsker du å bli medlem i Gimse IL?

Ved å tegne medlemskap i Gimse IL er du med på å bidra til vedlikehold og videreutvikling av det fine miljøet vi har på Norgeshus Arena.

For å bli medlem, register dere her:
https://app.hoopit.io/join/gimse-idrettslag-245091

Gimse Idrettslag ønsker å være en miljøskaper i nærmiljøet på Gimse og Brekkåsen. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får gode holdninger gjennom engasjerte lagledere og trenere.

Idrettslaget har realisert to kunstgressbaner og er deleier i Bankhallen som gir flotte treningsforhold gjennom vintersesongen (dette gjør også at vi slipper vinterbrøyting av kunstgressbanene, noe som er bra for kunstgressets levetid).

Vi mener at både barn, unge og voksne fortjener et godt nærmiljøanlegg. I løpet av sesongen er det ca. 270-300 aktive fotballspillere på anlegget flere ganger i uka i forbindelse med kamper og treninger. Dette utgjør årlig ca. 30 000 brukstimer på kunstgresset (både organisert og uorganisert bruk) og for å vedlikeholde anlegget kreves det mange dugnadstimer gjennom et år, samtidig som det koster en god del for å holde anlegget i drift.

I tillegg har klubben en aktiv allidrettsgruppe med ca. 200 aktive barn og en trimgruppe for både damer og herrer som trener sammen fra høst til vår.

Hvert år arrangeres Topp4 og idrettsmerkeprøver. I tillegg arrangerer fotballavdelingen Tine Fotballskole og 3v3-Cup i Bankhallen.