Ønsker du å bli medlem i Gimse IL?

Ved å tegne medlemskap i Gimse IL er du med på å bidra til vedlikehold og videreutvikling av det fine miljøet vi har rundt Brekkåsen stadion. Vi ønsker oss nå flere medlemmer.

Jeg er over 18 år

Om du er under 18 år og skal melde deg inn trenger vi navn på en av dine foresatte.

Medlemskontingenten er kr 100,- pr. person i året. For å drive organisert aktivitet i Gimse IL er alle pliktig til å være registrerte medlemmer (personlig medlemskap).Det oppfordres alle til å registrere seg på MIN IDRETT og oppdatere sine personlige opplysninger. Dette vil for framtiden være kjernen i medlemsadministrasjon i idretts Norge. Eller send e-post okonomi@gimseil.no for å få tilsendt faktura, med navn, adresse/post nr. fødselsdato og telefon, aktiv/støttemedlem.

Vi mener at barn og unge (og også de voksne) fortjener et slikt flott nærmiljøanlegg. I løpet av sesongen er det ca 270-300 aktive fotballspillere på anlegget flere ganger pr uke ifm kamper og treninger. Dette utgjør årlig ca 30.000 brukstimer på kunstgresset (både organisert og uorganisert bruk), og for å vedlikeholde dette slik at dette også vil være attraktivt i framtiden, kreves det ganske mange dugnadstimer gjennom et år, og det koster også en god del hvert år for å holde anlegget i drift.

Vi har klart å realisere 2 fantastisk fine kunstgressbaner, som benyttes både av fotballspillere og andre som blir fristet av de fine forholdene. Vi er deleier i Bankhallen, som gir flotte treningsforhold for de største gjennom vintersessongen (dette gjør også at vi slipper å vurdere vinterbrøyting av kunstgressbanen, og det er bra for kunstgressets levetid).

I tillegg har vi en aktiv allidrettsgruppe med ca 70 aktive barn, en voksen/senior-gruppe både for damer og herrer som trener sammen fra høst til vår.

Hvert år arrangeres Gimsemarsjen med 100-150 deltakere, og det gjennomføres også idrettsmerkeprøver hvert høst.
Idrettsbarnehagen som er etablert ved vårt anlegg generer også en del bruk av anlegget, men vi får også mye igjen for