Til medlemmene i Gimse Idrettslag.

Innkalling til årsmøte i Gimse IL 2021

Årsmøtet avholdes søndag 21. mars kl. 18.00. på Teams.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars til leder@gimseil.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gimse IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtet blir med forbehold om koronasituasjonen avholdt fysisk, og kan bli endret til digitalt. I så fall blir årsmøtet avholdt i Microsoft Teams, og vil bli varslet i god tid med ny innkalling til samme tidspunkt. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

Send e-post til leder@gimseil.no innen 18. mars for og få tilsendt møtelink og dokumenter.

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE.

 

Åpning

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Sak 3: Valg av møtedirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll

Sak 4: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sak 6: Fastsette medlemskontingent

Sak 7: Budsjett 2021.

Sak 8: Gjennomgang idrettslagets organisasjonsplan

Sak 9: Gjennomgang av klubbens spørreundersøkelse.

Sak 10: Behandle innkommet saker.

Sak 11: Info klubbhus.

Sak 12: Valg.

 

Med vennlig hilsen

Styret.