SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2019.

DATO/TID: Tirsdag 25. februar 2020 kl. 18.00.

STED: Brekkåsen skole, auditoriet.

 

Åpning

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Sak 3: Valg av møtedirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll.

Sak 4: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sak 6: Fastsette medlemskontingent

Sak 7: Budsjett 2020.

Sak 8: Gjennomgang idrettslagets organisasjonsplan.

Sak 9: Utmeldelse fra Norges Skiforbund.

Sak 10: Behandle innkommet saker.

Sak 11: Nytt klubbhus.

Sak 12: Valg.

Innsendelse av saker til styret sendes på post@gimseil.no innen 10. februar.