NFF Kvalitetsklubb

Gimse IL ble i 2015 sertifisert som Kvalitetsklubb av Norges Fotballforbund og ble med det en av de ti første klubbene i Trøndelag som ble sertifisert.

Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Aktivitet

• Plan for rekruttering
• Sportsplan
• Sportslig ledelse
• Trenerveileder
• Dommerutvikling

Organisasjon

• Klubbhåndbok
• Rollebeskrivelser
• Økonomistyring
• Årshjul
• Politiattester

Kompetanse

• Lederkompetanse
• Trenerkompetanse

Samfunns- og verdiarbeid

• Verdier
• Kamparrangement
• Fair play-ansvarlig
• Trygge rammer

Gimse IL setter premissene for en styrt utvikling av alt som skjer – klubben er “sjef”. Det sikrer langsiktighet og forutsigbarhet.

Hva oppnår vi?

• Lengre levetid på tillitsvalgte
• Bedret omdømme
• Et mer bevisst forhold til egen rolle og samfunnet rundt seg
• Et sterkere engasjement og kunnskap om fotballens sosiale rolle
• En sterkere klubbstolthet
• En mer bevisst klubb på kjerneverdier og egen betydning
• Forbedret kvalitet på klubbdriften
• Drive frem mer og målrettet utdanning på sentrale områder

Hva krever dette av oss som klubb?

Lederutdanning
• Flertallet av klubbens styremedlemmer har gjennomført NFF Fotballederkurs 1.

Trenerutdanning – barn
• Minst en trener pr. årskull i barnefotballen har gjennomført delkurs 1 i NFF Grasrottrener.

Trenerutdanning – ungdom
• Minst en trener pr. årskull i ungdomsfotballen har fullført alle delkurs i NFF Grasrottrener.

Oppsummert

• Bedre klubbstyring – klubben er sjef
• Bedre kompetanse for lederne
• Forutsigbarhet i klubben for alle
• Alle vet hva de skal gjøre – når
• Trenere med bedre kompetanse, lager bedre treningsøkter => mer moro for barn og ungdom => «flest mulig – lengst mulig»

Les mer hos NFF