Hva er Kvalitetstklubb?

Kvalitetstklubb
Gimse IL her en av 15 klubber i Trøndelag som er med på prosjektet “Kvalitetsklubb” i regi av NFF og Trøndelag fotballkrets.

«Trøndelag Fotballkrets ønsker klubbene velkommen på en «ny reise» mot å skape mer systematikk, en mer robust klubborganisasjon og sist men ikke minst grobunn for en barne- og ungdomfotball preget av kvalitet og sunne verdier.»

Hva er kvalitetsklubb?

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Hva oppnår vi?
• Lengre levetid på tillitsvalgte
• Bedret omdømme
• Et mer bevisst forhold til egen rolle og samfunnet rundt seg
• Et sterkere engasjement og kunnskap om fotballens sosiale rolle
• En sterkere klubbstolthet
• En mer bevisst klubb på kjerneverdier og egen betydning
• Forbedre kvaliteten på klubbdriften
• Drive frem mer og målrettet utdanning på sentrale områder

4 Fokusområder :

Aktivitet
• Plan for rekruttering
• Oppstartsansvarlig
• Sportsplan
• Trenerkoordinator
• Dommerkoordinator

Organisering
• Org.kart med rollebeskrivelser
• Plan for økonomistyring
• Klubbhåndbok

Utdanning/kompetanse
• Lederutdanning
• Trenerutdanning barn
• Trenerutdanning ungdom

Samfunn og verdiarbeid
• NFFs retningslinjer
• Fair Play
• Verdisett
• Politiattester
• Informasjonsmøter
• Førstehjelp

Hva krever dette av oss som klubb?

Lederutdanning
• Flertallet av klubbens styremedlemmer har gjennomført Fotball-lederkurs I.

Trenerutdanning – barn
• En trener pr lag i barnefotballen har gjennomført barnefotballkvelden.
• En trener pr. årskull i barnefotballen har minst ett delkurs fra C-lisens.

Trenerutdanning – ungdom
• En trener pr lag i ungdomsfotballen har gjennomført ungdomsfotballkvelden.
• En trener pr. årskull i ungdomsfotballen har komplett C-lisensutdanning.

Oppsummert
• Bedre klubbstyring – klubben er sjef
• Bedre kompetanse for lederne
• Forutsigbarhet i klubben for alle
• Alle vet hva de skal gjøre – når
• Trenere med bedre kompetanse, lager bedre treningsøkter => mer moro for barn og ungdom => «flest mulig – lengst mulig»