Historien

Gimse Idrettslag ble stiftet 24.10.1977 etter en større utbygging av nærområdet. 

 • Klubben er tilsluttet Norges Fotballforbund og har i overkant av 800 medlemmer.
 • Gimse IL vektlegger et godt og sunt idrettsmiljø, med solid forankring i bygda. Klubben har en målsetning om å gi alle i nærområdet et sportslig aktivitetstilbud.
 • Fotball, allidrett og trim er hovedaktivitetene og er et tilbud som er tilrettelagt for alle aldersgrupper.
 • Gimse IL eier og drifter Norgeshus Arena med to kunstgressbaner (11er-bane fra 2010 og 9er-bane fra 2013) og klubbhus fra 2022. Klubben er medeier i Bankhallen.
 • Trim foregår ved Brekkåsen gymsal (vinter) og tilrettelagte trimløyper i nærområdet.

 

Idrettslagets ledere gjennom årene

Steinar Nyland: 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 2001, 2002
John Arvid Undlien: 1980, 1981, 1982
Jan Erik Kregnes : 1985, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Rolf Michelsen: 1985, 1986, 1987, 1988
Anne Lise Øyen: 1989, 1990
Helge Bjørn Bæverfjord: 1991, 1992
Erlend G. Grønning: 1992
Bjørn Nervik: 1999, 2000
Erik Olsen: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2019, 2020, 2021
Olve Jan Ulfsnes 2009, 2010, 2011
Ann Magritt Aamo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Kristin Aune Welschinger 2022, 2023

1977

Stiftelsesstyret
Formann: Steinar Nyland
Nestformann: Arnljot Løkken
Sekretær: Reidar Solem
Kasserer: Knut Høiem
1. styremedlem: Svein Langørgen
2. styremedlem: Idar Tiller

1978

Styret Gimse IL (Første årsmøtevalgte styre)
Formann: Steinar Nyland
Nestformann: Arnljot Løkken
Sekretær: Reidar Solem
Kasserer: Knut Høiem
Styremedlem: Svein Langørgen
Varamann: Idar Tiller
Leder fotball: Torbjørn Berget
Leder håndball: Aud Bjørgen
Leder friidrett: Martin Foss
Leder trim: Trond Heggem
Leder ski: Odd Reitan

Fotball, SR Herrer

1978-1987

Med unntak av sesongen 1986 da Gimse spilte i 6.divisjon så hadde seniorlaget holdt til i laveste divisjon, men ambisjonene om spill i høyere divisjoner skulle snart bli en realitet…

1978

Fotball, SR Herrer

Bak f.v.: Leif Johnsen, Lars Kvam, Arvid Almås, Svein Langørgen, Kjetil Undlien, Kjell Roar Bjørnås, Reidar Solem Foran f.v.: Karl Erik Olsen, Odd Bjørgen, Bjørn Gunnar Søbstad, Idar Tiller, Oddvar Ekren

1979

Styret Gimse IL

Formann: Steinar Nyland
Nestformann: Arnljot Løkken
Sekretær: Lars Gunnar Bråten
Kasserer: Knut Høiem
Styremedlem: Ivar Sjømæling
Varamann: Idar Tiller
Leder fotball: Torbjørn Berget
Leder håndball: Aud Bjørgen
Leder friidrett: Ketil Undlien/Harry Bach
Leder trim: Trond Heggem
Leder ski: Håvard Uhlin Hansen

1980

Styret Gimse IL

Formann: Steinar Nyland (til nov. 1980) John Arvid Undlien (fra nov. 1980)
Nestformann: Arnljot Løkken
Sekretær: Lars Gunnar Bråthen
Kasserer: Knut Høiem (til nov. 1980) Per Laukøy (fra nov. 1980)
Styremedlem: Ivar Sjømæling
Varamann: Idar Tiller (til nov. 1980) Karl Erik Olsen (fra nov. 1980)
Leder fotball: Reidar Solem
Leder håndball: Aud Bjørgen
Leder friidrett: Harry Bach
Leder trim: Trond Heggem (til nov. 1980) Jorunn Berg (fra nov. 1980)
Leder ski: Svein Langørgen

1981

1982

1983

1984

Fanen

I 1983 ble det nedsatt en komité som skulle jobbe med å skaffe idrettslaget fane. Komiteen besto av Jan Erik Kregnes, Liv Solem, Grete Berntsen og Gunnar Sundal. På den ene siden er det brodert i rødt på hvit bunn en gutt og en pike, og foruten lagets navn og stiftelsesdato står det: Samhold – idrett – miljø. På den andre siden er det lagets logo på rød bunn. Grete Berntsen tok på seg å lage fanen, både brodering og montering. Komiteen hadde ”konsulenthjelp” av Marit Kregnes på Kvål. 17.mai 1984 stilte Gimse idrettslag for første gang med fane i barne-/folketoget. Dette var en stor dag for lagets medlemmer, som tidligere bare hadde hatt et skilt å gå bak. Fanebærer var daværende leder og komitémedlem Jan Erik Kregnes. Som fanevakter (snorbærere) stilte de to kvinnelige medlemmene av komiteen Liv Solem og Grete Berntsen.

Grusbanen

Vi fikk vår engen grusbane i 1984, den ble åpnet 4.august

Formann i Gimse IL Steinar Nyland overrekker vimpel og blomster til Aures lagkaptein. Dommer er daværende leder av Sør-Trøndelag Fotballkrets Kjeld Stub.

..fra åpningskampen i 1984

På innbytterbenken sitter Jon Søberg og Arnljot Løkken, mens Svein Langørgen, Ingrid Langørgen og Stein-Are Nyland ser kampen fra VIP-stoler.

Fotball SR

Herrer Seniorlaget på Gimse sesongen 1984

Bak fra v : Arnljot Løkken (oppmann), Johan Dahl, Roar Inge Løkken, Idar Tiller, Eiliv Flakne, Ragnar Vigdal, Narve Dalshaug, Svein Langørgen (oppmann) Foran f.v.: Øystein Aae, Karl Erik Olsen, Kjell Roar Bjørnås, Anton Gimse, Trond Digre, Oddvar Grytdal

1985

1986

Fotball SR, herrer

Seniorlaget fra 1986 som spilte i 6.divisjon.

1.rekke f.v.: Lars Bakk, Audun Lilleberg, Tor Kåre Berget, Kjell Roar Bjørnås og Tor Egil Bagøien. 2.rekke f.v.: Sturla Langørgen, Reidar Bugge, Ole Kr. Øyen, Erlend Grønning, Oddvar Berg, Hans Chr. Andersen, Roar Inge Løkken, Oddvar Ekren og Trond Digre

1987

1988

Fotball SR, herrer

Seniorlagets første trener ”utenfra”, Jørund Ofstad, hadde som året før treneransvaret for både A-, rekrutt- og juniorlaget. Optimismen var stor foran denne sesongen i 7.divisjon og oppmøte var veldig bra i starten. Utover i sesongen ble oppmøtet noe mer ujevnt, og som straffet seg resultatmessig. Flere ettmåls tap medførte at A-laget til slutt endte på en 5.plass. Gimse stilte i 1988 for første gang Rekruttlag (også kalt B-lag og 2.lag), noe som viste seg å være meget populært blant spillerne. Laget havnet på den nedre halvdelen, men spilte en rekke gode kamper mot lag med A-lag flere divisjoner høyere enn Gimse. Blant spillerne dette året finner vi flere som i jubileumsåret 2002 fortsatt spiller seniorfotball for Gimse; Arild Granamo, Petter Langørgen, Tor Kåre Berget, Ole Kr. Øyen, Sturla Langørgen, Anton Gimse og Roar Inge Løkken.

1989

BARNETRIM, Vinter/Vår 1989

Berit Wold Fjelle
Antall: 16
Alder: 4 ‑ 6
En gruppe.

I rapporten for denne første gruppa med barneidrett i Gimse IL finner vi følgende beskrivelse: “Vi har hatt en time til disposisjon og den har vært brukt på følgende måte:

 • “Samlingsstund” med opprop og litt løst prat om bl.a. tannfellinger, blåflekker siden sist, samt repetisjon av treningsmoral.
 • Oppvarming ‑ diverse løpeleker.
 • Hovedaktivitet: Diverse apparater ‑ spenst, balanse. kroppsbevissthet. Miniballer: fart, presisjon, grovmotorikk. Musikk: Hørsel, reaksjon, rytmikk, avslapping.
 • “Haien kommer” har vært fast avslutningsaktivitet til alles iver og glede.”

Fotball, SR Herrer

For tredje året på rad var Jørund Ofstad trener for A-, rekrutt- og juniorlaget. Optimismen var som vanlig stor foran sesongen, men akk… forventingene ble heller ikke innfridd dette året. Målet for sesongen var opprykk til 6.divisjon og spill på egen grønn bane sesongen etter. Hjemme på Brekkåsen var laget suveren og vant alle sine hjemmekamper, men tap borte mot tre av bunnlagene forspilte muligheten for opprykk. Laget havnet til slutt bakerst av de fire desiderte topplagene dette året. Rekruttlaget hadde også en fin og morsom sesong, og også dette året fikk mange juniorer verdifull erfaring gjennom å spille seniorfotball på rekruttlaget.

Fotball, SR Damer

Dette året spilte damene i 4. div. ”Sesongen ble gjennomført tilfredsstillende, og ganske nøyaktig opp mot målsettingen. Dette laget er pussig. De kan slå hvem som helst, men de kan også tape mot hvem som helst” . Gjømsingen –89 : Laget endte opp med en 4. plass. Plassen foran Melhus. Os/Nansen vant serien. En sterk prestasjon da hele 8 av spillerne holdt pikealder.

Trener: Tormod Segtnan
Lagleder: Magne Tørset

Følgende spillere deltok. Antall kamper i parentes.
Elsabeth Aukan (9), Anja Rian (3), Monika Aukan (9), Janne K. Segtnan (11), Heidi Berget (1), Mona Skjellum (11), Gro Anita Grytdal (11), Nina Sølvhaug (6), Lill Anita Hage (10), Jannicke Tokle (3), Joreid Moen (1), Monica Tørset (11), Øyvor Myhren (9), Anne Wirkola (1), Elin Oldeøyen (10), Hege Øverås (11), Monika Berg (9), Kari Anne Vold (11)

1990

BARNEIDRETT, Høsten 1990

Harald Lund
Antall: 21
Alder: 5 – 6
En gruppe
Aktiviteter: Varierte og allsidige, og stikkord for arbeidet er “lek, samvær, mestring og spenning”.

I rapporten fra dette året finner vi beskrevet mye av filosofien bak dette nye aktivitetstilbudet: “Gjennom lekbetont grunntrening vil ungene få muligheter til å holde på med de grunn-leggende bevegelsesmønstrene. Vi er innstilt på å jobbe delvis etter “prøve- og feile metoden”. Vi vil ta vare på det som blir bra og forandre det som ikke fungerer. Trivsel er et hovedmål. Vi lever i ei tid der ungene trekkes mellom en hel rekke aktivitetstilbud. Vi har som foreldre plikt til å sørge for at ikke all leken for ungene blir organisert, og dermed kan vi ikke kjøre med organiserte særidrettstilbud fem kvelder i uka. Dersom vi kan samle særidrettene og sammen utarbeide et tilbud til ungene, har vi kommet et godt stykke på veg. Treninga blir organisert en kveld for uka, og vi tar vare på allsidigheten i idretten. Dette er med på å gi en varig interesse for å holde kroppen i form, og det gir gode vaner for fysisk aktivitet. Dessuten: ‑De idrettsutøverne som “har nådd lengst” er de som i ung alder har drevet allsidig idrett.”

Ledere: Astrid Estenstad, Petter Estenstad, Harald Lund, Jon Narjord, Kjell Ivar Nilsen,Kristine Rønning, Odd Tevik og Berit Wold Fjelle, samt trenere fra særidrettene.

Gressbanen – Brekkåsen stadion

Gresssbanen på Brekkåsen ble åpnet lørdag 25. august i 1990. Dagen startet med oppmarsj fra Samvirkelaget/Gimse postkontor der Melhus Janitsjarkorps sørget for feiende toner. Før selve åpningsseremonien var det tandemhopp i fallskjerm av Jarle Bakk og Grete Solem. Grete hadde med seg saksa som ble brukt til å klippe snora. Ordfører Sigurd Busklein foretok den offisielle åpningen sammen med miniputtlaget. Det var hilsningstaler fra lederen i hovedutvalg for kultur, Aud Lunde Solem. Det idrettslige startet med innledende kamper i smågutteturneringen – der deltok 4 lag; Hovin, Skaun, Trønder-Lyn og Gimse. Deretter var det kamp mellom Rosenborg Oldboys og Gimses rekruttlag. Rosenborgkarene ble slått 2 – 1. A-laget spilte til slutt mot Budal, som ble sendt hjem med 4 – 0 i bagasjen. Det var et møysommelig og langvarig arbeid som til slutt førte til gressbanen og etter hvert det komplette baneanlegget på Brekkåsen. I starten var det kun en grusbane lengst vest på feltet. Etter at gressbanen kom ble grusbanen flyttet og snudd. Senere ble det også gjort plass for en minibane, som også fungerer som treningsfelt.

Fotball, SR Herrer

Første sesongen på 90-tallet ble en stor sesong for Gimse. Med ny trener i Bjørn Wirkola, ble det en ekstra giv blant spillerne. Men den tidligere Rosenborg spilleren ved roret og noen nye rutinerte spillere fra Melhus, så var det god tro på at laget skulle ”opp”. Gleden av å skulle spille på eget gress i løpet av sesongen var også en ekstra inspirasjon. Sesongen startet bra med 5-1 seier mot Buvik allerede i seriepremieren. Sammen med Nidar lå laget i toppen gjennom hele sesongen og måtte i siste serierunde ha seier borte mot Lundamo for å være sikret opprykk. Etter en innsatsfylt kamp vant Gimse 1-0 og laget var dermed klar for spill i 6.divisjon. I kampen om kretsmesterskapstittelen i 7.divisjon vant laget 3-1 over Skauga i semifinalen, men må dessverre se seg slått 2-3 av Vinjeøra i finalen. I sommerferien vant laget Haltdalturneringen etter å ha banket Sokna (5.divisjon) i finalen. Også rekruttlaget gjorde en god sesong. Med blant annet seier hele 9-0 over Flå, kom laget på en fin 3.plass. I tillegg vant laget 2-1 mot Rosenborg Old-boys, med kjente spillere som Arne Dokken og Kåre Rønnes, i en kamp i forbindelse med den offisielle åpningen av gressbanen på Brekkåsen.

Fotball, SR Damer

4.div. Seriemester!! Laget vant serien (kun ett tap), men de tapte kampen om opprykk til 3. div. Innendørs ble de vinnere av Astor Cup.

Trener: Tormod Segtnan
Lagleder: Torbjørn Aukan
Spillerstallen telte 16 stykker og var nesten identisk med 89-sesongen.

1991

BARNEIDRETT, Våren 1991

Harald Lund
Antall: 21
Alder: Født -84 /85
En gruppe
Aktiviteter: “Inne i gymsal, skiaktiviteter bl.a. Gimse i.l.’s poengrenn, i basseng og en del uteaktiviteter ‑ stadig vekk med “lek, samvær, mestring og spenning” som viktige stikkord.

Desverre lite skiaktiviteter, men det kommer nok snøvintre igjen ‑ håper vi! Foreldrene er flinke til å stille opp og hjelpe til med de forskjellige aktivitetene. Dette er helt vesentlig for å kunne skape den tryggheten ungene trenger. Det sosiale fellesskapet oppfattes som godt. Tre av foreldrene har deltatt på barneidrettskurs arrangert av idrettskretsen. Barneidrettskveldene er lystbetonte og artige både for ungene som er med og for oss voksne.

Fotball SR, Herrer

En ny serieordning ble innført denne sesongen slik at alle lag ble flyttet opp en divisjon. For Gimse medførte at laget med sin seier i 7.divisjon året før rykket opp til 5.divisjon. Dette var andre gang i historien at Gimse skulle spille høyere enn seriesystemets laveste divisjon, første gang var i 1986.

Bjørn Wirkola var også denne sesongen trener for laget. Som nyopprykket var alle spent foran sesongen og målet var å bli blant de best i 5.divisjon. Med vekslende oppmøte på treninger utover i sesongen og med fravær/skader ble det vanskelig å stille med en fast førsteellever. Mange svært knepne tap gjorde at laget til slutt havnet på 9.plass.

Rekruttlaget 1991

Bak f.v.: Frode Kolset, Ole Kr. Øyen, Tor Kåre Berget, Reidar Bugge, Per Morten Skarholt Foran f.v.: Arnstein Vaslag, Jon Ove Kvendseth, Geir Chr. Lunde, Frode Kalland, Gøran Hagen

Rekruttlaget kom på 4.plass i sin avdeling, men litt for mange uavgjort kamper i starten av sesongen medførte at laget mistet muligheten til å kjempe om topplassen.

Bak f.v.: Torbjørn Berget (oppmann), Bjørn Wirkola (trener), Frode Kalland, Petter Langørgen, Trond Digre, Torkel Fjær, Bjarne Berg, Tor Kåre Berget, Svein Langørgen (oppmann) Foran f.v.: Ole Kr. Øyen, Sturla Langørgen, Gøran Varmbo, Arild Granamo, Gøran Hagen, Jon Ove Kvendseth, Hans Chr. Andersen

Fotball, SR Damer

Det ble 3. divisjonsspill allikevel 🙂 Heimdal trakk laget sitt. Gimse fikk den ledige plassen og derfor spill i 3. div.

Denne vinteren ble det arrangert en vinterserie i Klæbuhallen. Gimse hadde fremdeles de yngste spillerne. Likevel vant de den serien.

Avdelinga bestod av 10 lag, og Gimse kom på en 6. plass. Seriemester ble Tr.heims-Ørn. Spillere og ledere var godt fornøyd med plasseringen . Spesielt med tanke på at var første året i 3. div.

Trener: Tormod Segtnan
Lagleder: Jon Ove Kvendseth

BARNEIDRETT, Høsten 1991 (Harald Lund)

Antall: 24       Alder: Født -84 /85/86          En gruppe

Aktiviteter: “Lek og samvær, mestring og spenning står sentralt i opplegget. Vi arbeider med forskjellige emner i perioder på tre uker, og i høst er vi innom friluftsliv, friidrett, ball og dans. Foreldrene er med på treningene og trer støttende til. Noen av dem kan tenke seg å ta kurs innen barneidrettSør‑Trøndelag Idrettskrets skal i høst arrangere et aktivitetslederkurs i barneidrett, og her vil vi i Gimse i.l. stå som teknisk arrangør sammen med Melhus i.l. Kurset blir lagt til Tambartun.”

1992

Fotball SR, Herrer

Foran lagets andre sesong i 5.divisjon ble det litt forandringer på trenersiden. Stig Inge Rønning (ex Melhus) ble ny spillende trener, mens de to siste års trener Bjørn Wirkola var med som lagleder på kampene. Selv med en litt skuffende fjorårssesong så var målsettingen klar; opprykk. Et par innendørs turneringer på senvinteren viste at noe var på gang, for både i Astor-Cup og Rognes-cup ble det 2.plass på Gimse.

Laget fikk en kjempestart på sesongen med seier 5-1 over Tiller i seriepremieren og fortsatt like godt med seier i de neste 8 kampene også. Resten av sesongen fortsatte stort sett slik og Gimse ble til slutt vinner av 5.divisjon foran Malvik. Dermed var Gimse for første gang klar for spill i 4. divisjon. I finalen om kretsmesterskapet for 5.divisjon tapte laget noe bittert 7-8 for Frøya etter straffesparkkonkurranse.

Også rekruttlaget gjennomførte en meget god sesong med 2.plass bak Flå som resultat.

Fotball SR, damer

3. div.

Resultater fra innendørscuper:
Astor Cup: Middels
Flatås Julecup: 1. plass
Vinterserien: Middels
Rognes Cup: 3. plass

Spillerstallen (20 spillere) var veldig høy dette året. Laget endte opp på en 4. plass i serien. Seriemestre ble Rindals/Troll.
Trener: Tormod Segtnan
Lagleder: Inge Skjærvold

1993

Fotball SR, Herrer

Stig Inge Rønning var også denne sesongen spillende trener for lagets første sesong i 4.divisjon. Målsettingen var å komme på den øvre halvdelen av tabellen og sesong oppladningen startet godt ved at Gimse vant innendørs turneringen Rognes-cup. Faktisk var det Gimse sitt antatt svakeste lag som noe overraskende stakk av med den store pokalen etter finaleseier mot Singsås.

Første motstander i 4.divisjon på Brekkåsen var Dalguten og Gimse vant overbevisende med 6 – 1. Sesongen gikk som forventet litt i rykk og napp, men målsettingen ble oppnådd så vidt med at laget kom på 6.plass.

Rekruttlaget gjorde en meget sterk sesong og for første gang gikk de til topps i sin avdeling. Med nesten bare seirer vant de helt suverent med 12 poeng foran neste lag.

Fotball SR, damer

3. divisjon :
Laget klarte ikke å følge opp det gode resultatet fra fjoråret. Bl.a. ble høstsesongen et problem med skader, spillere som flyttet. Til slutt hadde Gimse problemer med å stille lag.

Sluttresultat: 7. plass av 10 lag. Avdelingsvinner ble Ranheim.

Den første moderne epoke for kvinnefotballen i Gimses historie var også over i og med at Tormod Segtnan takket for seg etter denne sesongen. En markant trener som sørget for at kvinnefotballen ble tatt på alvor – selv på Brekkåsen. I hver fall greide Tormod å vise at selv en liten klubb kan hamle opp med de store. Dermed ble også føringene lagt for at Gimse på kvinnesiden etter hvert skulle bli lokomotivet i Gauldalen.

Trener: Frode Rønning
Lagleder: Tormod Segtnan

Følgende spillere var med på Segtnans siste lag. Antall kamper i parentes.

Natascha Bugge (10)       Gro Anita Grytdal (10)    Marte Nordseth (17)

Mari Bromstad (1)         Øyvor Myhren (14)         Kjersti Anzjøn (3)

Kjersti Hegerberg (18)    Monika Tørset (15)        Linda Varmbo (10)

Marit Stigen (14)         Lene Øyen (7)             Tonje Rekstad (6)

Siri Gunnes (15)          Kari Råness (16)          Anja Rian (16)

Magni Undlien (6)         Marit Rasmussen (15)      Janne Segtnan (8)

Janicke Tokle (1)         Helga Gimse (1)           Nina Sølvhaug (6)

Heidi Berget (2)

1994

BARNEIDRETT, Våren 1994

Ingen beretning forefinnes om barneidretten dette semesteret i medlemsbladet.

Fotball SR, Herrer

For tredje året på rad var Stig Inge Rønning spillende trener. Det var en optimistisk gjeng som startet oppkjøringen til en ny sesong i 4.divisjon og med målsetting om å kjempe helt i toppen. Forberedelsen startet på verst tenkelig på måte da laget mistet en av spillerne i en tragisk bilulykke. Karl Petter Wirkola hadde i flere år vært en miljøskaper og humørspreder innen laget.

Gimse hadde de siste årene hatt tradisjon i å vinne serieåpningen og heller ikke i år var dette noe unntak. 3-0 hjemme mot Ålen var bare starten på lagets beste sesong gjennom tidene. Gimse ble til slutt klar vinner av sin avdeling og etter kun to sesonger i 4.divisjon så var laget klar for 3.divisjon. I finalen om kretsmesterskap i 4.divisjon var Nidelv noen hakk bedre enn Gimse og vant 3-0.

Med opprykk til 3.divisjon så hadde Gimse oppnådd en enorm sportslig fremgang de første årene på 90-tallet, spesielt når en tenker på at laget fire år tidligere spilte i 7.divisjon.

En god sesong ble det også for rekruttlaget som kom på 2.plass, knepent slått av Glimt.

Bak f.v.: Stig Inge Rønning, Torkel Fjær, Ronald Slundgård, Magne Mathisen, Rune Hammer, Petter Langørgen, Ole Kr. Øyen Foran f.v.: John Olaf Solstad, Bjørn Haugnæss, Per Morten Skarholt, Roy Jarle Jensen, Tor Kåre Berget, Lars Svanholm, Tore Wirkola, Arild Granamo, Jon Egil Busklein

Fotball SR, damer

3. div. Generasjonsskifte og samarbeid.

” I fjor høst var det forhandlinger mellom Buvik, Gimse og Melhus vedrørende samarbeid. Målet var å skape et godt damelag på sikt for denne regionen mht. rekruttering og utvikling av lokale talenter. Resultatet ble at Melhus gikk sammen med Gimse og Buvik til Skaun. I motsetning til Melhus hadde Gimse et seniorlag i 3. div. Derfor var det naturlig at Melhus ”skiftet trøye”. Gjømsingen nr.2 –94.

Dette var andre gangen Gimse og Melhus forsøkte et samarbeid på damesiden. Åtte år siden forrige gang  (–86).

Spillerstallen var på 19,og ingen holdt senioralder. 5 spillere var siste års piker.

Likevel ble det bestemt at Gimse skulle spille i 3. div. senior. En tøff avgjørelse.

Men spillerne og foreldre/foresatte holdt humøret oppe tross mye motgang.. Laget endte nest sist på tabellen, men berget plassen.

3 seire , 1 uavgjort og hele 10 kamper endte med tap.

Trener:            Erlend G. Grønning

Ass. trener:     Reidar Bugge

Ass. trener:     John Johansen

Lagleder:        Kristin Øverås

Følgende spillere var med på Grønnings første lag. Antall kamper i parentes.

Kjersti Anzjøn (5)            Hege T. Bjøru (12)            Mari Bromstad (10)

Natascha Bugge (11)           Anne Katrine Grøseth (5)      Siri Gunnes (12)

Helen Anita Johansen (14)     Magnhild Loddgard (10)        Øyvor Myhren (3)

Kirsti Pedersen (11)          Berit Johanne Skimmeli (14)*  Marit Stigen (7)

Nina Sølvhaug (4)             Linda Varmbo (1)              Magni Øverås (14)

Lene Øyen (5)                 Liv Randi Øyås (14)

Berit Johanne Skimmeli fortjener en kommentar. Hun har vært trofast mot Gimse siden hun kom fra Melhus i –94 og sagt nei til tilbud fra andre klubber. Berit Johanne har i alle disse årene vært blant de beste, og hun spiller fremdeles.

BARNEIDRETT, Høsten 1994

(Inger Sortland)

Antall: 24       Alder: Født -85/86/87/88/89          To grupper yngste/eldste

Aktiviteter: Lek/sosialt samvær med noen treninger innom de enkelte særidretter.

1995

BARNEIDRETT, Våren 1995

(Inger Sortland)

Antall: 17       Alder: Ikke nevnt             En gruppe

Aktiviteter: Lek, svømming, sporlek og forskjellige ballspill som fotball, håndball o.l.

Fotball SR, Herrer

Suksesstrener Stig Inge Rønning, som hadde ført Gimse opp fra 5. til 3.divisjon på tre år, fikk denne sesongen med seg Arnt Skog som spillende hjelpetrener. Målsettingen foran lagets første sesong i 3.divisjon var å stabilisere seg på dette nivået og unngå nedrykk.

Selv med varierende treningsforhold i løpet av vinteren så var det tydelig at laget hadde jobbet godt. Seier i de to første hjemmekampene på Brekkåsen mot Charlottenlund (4-0) og Ranheim førte Gimse til topps etter to serierunder. Vårsesongen gikk i rykk og napp, og før høstsesongen tok til så lå laget forholdsvis trygt plassert.

Høsten derimot ble etter hvert veldig tung og de siste kampene ble en kamp for å berge plassen. Til slutt ble det 10.plass og dessverre nedrykk. Faktisk var det kun 1 poeng som skilte Gimse fra videre spill i 3.divisjon, men laget hadde uansett vist at de ikke var noen kasteball på dette nivået.

Rekruttlaget gjennomførte også en brukbar sesong. Laget spilte i en divisjon høyere enn tidligere og fikk en 8.plass til slutt.

Meget kjærkomne penger fikk laget tilført på senvinteren da Geir Chr. Lunde vant 130.000,- til Gimse Rekrutt i en ”Drømmeliga”-konkurranse som Dagbladet, Norsk Tipping og NRK arrangerte. To TV-reportasjer, før tippekamp og i Sportsrevyen, var flott norgesreklame for Gimse IL. 100.000,- av disse pengene er senere blitt øremerket nytt klubbhus på Brekkåsen og i jubileumsåret får pengene føtter å gå på da drømmen om eget klubbhuset blir realisert.

Gimses spillerstall fra 1995 da laget spilte i 3.divisjon.
1.rekke f.v.: Tore Wirkola, Roy Jarle Jensen, Kjell Tømmerdal, Lars Svanholm, Tor Kåre Berget, Per Morten Skarholt, Arild Granamo og Magne Johansen. 2.rekke f.v.: Torbjørn Berget (oppmann), John Øyvind Øyen, Rune Hammer, Ole Kr. Øyen, Henrik Grøseth, Jan Arild Tirslaug, Sturla Langørgen, Esten Tronsaune, Geir Chr. Lunde og Svein Langørgen (oppmann). 3.rekke f.v.: Bjørn Haugnæss, Jon Egil Busklein, John Olaf Solstad, Petter Langørgen, Stig Inge Rønning (trener), Ola Bø, Magne Mathisen, Trond Digre.
NRK lager reportasje når Geir Chr. Lunde på vegne av Gimse Rekrutt mottar en sjekk på 100.000,- etter å ha vunnet ”Drømmeliga”-konkurranse. Lunde løftes på gullstol av ildsjelene Svein Langørgen og Torbjørn Berget, mens vi til høyre ser den tidligere Gimse-spilleren Eiliv Flakne som NRK-reporter.

Fotball SR, damer

3. div. På rett vei, jenter?.

”GIL`s damer holder fortsatt junioralderen, men denne sesongen innevarslet noe nytt. Jentene er i ferd med å bli voksne på banen. I fjor slet de i bunnen av tabellen. I år kom de over midten”. (Gjømsingen 2 .95)

Spillerstallen var på 20 ved sesongstart, men ble redusert betraktelig på høsten grunnet skolegang og skader. Keeper Kirsti Pedersen meldte overgang til Ranheim i januar.

Dette året ble tradisjonen med treningssamling på Levanger i samarbeid med Nessegutten innført. Tidspunktet var ei helg i  månedskifte mars/april. (En tradisjon som varte ut sesongen

-99.) Denne høsten kom Nesseguttens spiller Ina Borge til oss, og hun ble i Gimse til 1. div.laget gikk i oppløsning. En spiller som har mye av æren for at Gimse IL fikk  oppleve toppfotball på Brekkåsen.  Hun var Gimses svar på Odd Iversen. Kom Ina innenfor 16 meteren –  da ofret hun alt. Tross mange skader, ble hun år etter år lagets toppscorer.

Gimse ble nr. 4 av totalt 8 lag. Tr.h.- Ørn 2 vant avdelinga klart.

Trener:            Erlend G. Grønning

Ass. trener:     Reidar Bugge

Ass. trener:     John Johansen

Lagleder:        Leiv Øyås

Barneidrett, 1995/1996

(Inger Sortland)

Antall: 11       Alder: 5 – 11               En gruppe

Aktiviteter: Fotball, svømming og andre lek‑aktiviteter.

1996

Fotball SR, Herrer

Selv et knepent nedrykk fra 3.divisjon og enkelte avganger (bl.a. Petter Langørgen til 2.divisjonsspill for Melhus) så var det et revansjesugent laget som satset på en sesong i toppen av 4.divisjon. Etter 4 år som spillende trener så ønsket Stig Inge Rønning denne sesongen kun å spille. Dermed tok Arnt Skog på seg treneransvaret alene.

Laget startet som vanlig med seier i seriestarten og gjennomførte en bra vårsesong. Med en sterk høstsesong så var toppen innen rekkevidde, men høsten ble dessverre noe mer ustabil slik at laget til slutt måtte nøye seg med 4.plass.

Rekruttlaget var tilbake til sin vante divisjon og tok en fin 2.plass.

Fotball SR, damer

2. div. En lang og tøff sesong.

Pga. at NFF gjorde om seriesystemet, ”rykket” vi opp til 2. div.

Ut fra en spillerstall på 22 spillere (3 piker, 15 juniorer og  4 seniorer) ble det bestemt at Gimse skulle stille med både et junior- og seniorlag. Intensjonen var å gi et best mulig sportslig tilbud til alle. Til sammen skulle det avvikles 34 seriekamper, fordelt på 18 senior- og 16 juniorkamper. Bl.a spilte Mari Sundstrøm og Berit Johanne Skimmeli 33 kamper. Dvs. kun EN kamp stod de to over.

Seniorlaget kom på 6. plass av 10 lag. Prestasjonene var sterkt varierende i takt med skader og annet fravær.

Det spesielle med denne sesongen var at Gimse utkrystalliserte seg som den førende klubben innen damefotballen i nedre Gauldal. Bl.a. meldte 6 spillere fra Hovin, ei fra TrønderLyn og ei fra Leik overgang til Gimse.

Trener:                        Erlend G. Grønning

Ass.trener:                  Reidar Bugge

Ass.trener:                  John Johansen

Lagleder:                    Siv Kåsbøll

BARNEIDRETT, 1996/97

(Eirik Spets)

Antall: Ca. 80       Alder: Født 88 /89/90      Tre grupper 88 (25stk), 89 (25stk) og 90 (30stk).

Samarbeid med Melhus IL, allidrett.

Aktiviteter: Orientering og forskjellige aktiviteter i gymsal, basseng, på ski og med ball. Lek, trivsel og allsidighet legges til grunn for aktivitetene.

Ledere: Marit Hollaklev/ Magni Lunde (6 år) , Kåre Qvenild/Ida Hvidsten (7 år) og Håkon Hellenes (8 år).

En egen gruppe for barneidrett ble vedtatt opprettet av hovedstyret. Arbeidsutvalgets styremedlem skal fungere som gruppas leder. Ellers skal hver avdeling ha en representant. Dette for å ha en kontaktperson mot hver avdeling, for ved behov å kunne dra nytte av de resurser som de enkelte avdelingene har.

Gimse I.L. og Melhus IL. jobber med å legge planer for hvordan barneidretten skal organiseres i framtida. En prosjektgruppe er nedsatt i Melhus IL og representanter for Gimse IL har deltatt på deres møter. “Temakveld om barneidrett” ble arrangert  på Tambartun torsdag 15. mai. Anne Toril Klomsten kom fra idrettskretsen for å holde et innlegg om barneidrett. Kun 10 personer møtte, inkludert Klomsten og arrangører. Et slikt oppmøte fremmer ikke akkurat barnegruppas mål om å skape et flott miljø for barneidrett, ikke bare her på Gimse, men siden vi ønsker å samarbeide med Melhus I.L., faktisk i hele nedre Melhus.

1997

Fotball SR, herrer

Roger Kristengård, som spilte et par sesonger for Gimse tidlig på 90-tallet, ble ny trener (Steinar Mikkelsen – koordinator) for et lag som fortsatt hadde ambisjoner om en plass blant de beste i 4.divisjon.

Før seriestart ble det spilt 6 treningskamper, 3 seire og 3 tap. Vi var også med i 3 innendørsturneringer. I Magnar Lundemos minnecup ble vi utslått i sluttspillet, i GauldalsCupen ble det 3.plass, mens det i Kolstad-Cupen ble tap i kvartfinalen.

For første gang på mange år tapte Gimse en seriepremiere og sesongen videre forløp seg veldig ujevn for laget. Etter å ha tapt det utrolig spennende toppoppgjøret hjemme mot Buvik rett før ferien, så gikk mye av lufta ut av laget. Til slutt havnet Gimse på 4.plass. Status serie  – 11 seire, 2 uavgjort og 8 tap.

I forbindelse med at Gimse IL fylte 20 år arrangerte senior en jubileumskamp mot Charlottenlund. Forkamp mellom små-/guttelaget og seniorlaget fra 78, gratis mat og drikke til alle og mye folk ga en fin ramme rundt kampen.

Rekruttlaget startet sesongen bra, men måtte dessverre trekke laget fra serien utpå høsten grunnet mangel på spillere.

3.rekke f.v.: Tage Lilleberg (styremedlem), Jon Kåre Prestmo, Arild Granamo, Jon Egil Busklein, John Olaf Solstad, Bjørn Haugnæss, Geir Haarstad, Esten Tronsaune, Vidar Krogh-Albertsen (styremedlem), Svein Langørgen (styremedlem), Torbjørn Berget (oppmann)
2.rekke f.v.: Ronald Slungård, Terje Haugen, Petter Langørgen, Sturla Langørgen, Kristian Lund, Jan Morten Hokseggen, Jørgen Skjetne, Roar Løvseth, Ragnvald Borten
1.rekke f.v.: Stig Mikkelsen, Roy Jarle Jensen, Bjarne Berg, Kjell Tømmerdal, Roar Inge Løkken, Tore Wirkola, Trygve M. Undlien, Steinar Mikkelsen (koordinator), Roger Kristengård (trener)
Foran f.v.: Tor Kåre Berget og Roger Johansen

Fotball SR, damer

2. div.Ett år i samarbeidets ånd mellom Gimse og Buvik.

Etter flere år som motstandere, bestemte Buvik og Gimse for at sesongen –97 skulle bli et samarbeidsprosjekt på kvinnesiden. Hovedårsaken var at begge seniorlagene hadde for liten spillerstall. En god forutsetning for å lykkes var at de fleste spillerne kjente hverandre fra før. I tillegg klarte vi å ansette Hans Petter Larsen (ex. Trondheims-Ørn). som hovedtrener.

Han syntes dette samarbeidet hørtes spennende ut og så det som en utfordring å få være med å bygge opp et godt fotballtilbud i vår region.

Laget fikk betegnelsen Gimse/Buvik. Dessverre ”glemte” Gimse og Buvik å  gi det nye laget noe styre. Resultatet ble en økonomisk baksmell som laget brukte tre år for å betale tilbake til Gimse.

”Men den sportslige målsettingen ble oppnådd. Det er skapt ETT LAG som hevder seg i toppen av 2. div. med et stort utviklingspotensial” (Gjømsingen 1-98)

Laget tok en flott 2. plass i serien. Hele 22 spillere fikk prøve seg på seniorlaget.

Styret:             Tor Ole Skjetne

Trener:            Hans Petter Larsen

Ass. trener:     Jan Sundstrøm

Ass. trener:     Erlend  G. Grønning

Lagleder:        Erlend G. Grønning

BARNEIDRETT, 1997/98

(Eirik Spets)

Intet eget barneidrettstilbud ble arrangert i år på grunn av mangel på ledere. De “gamle” lederne ønsket etter flere år å takke ut, og ingen nye stod klar til å ta over.

I samarbeid med Melhus IL arrangerte vi i april et kurs om aktivisering av barn i alderen 7‑12 år. 12 personer deltok på kurset og alle hadde det skikkelig moro de 12 timene kurset varte.

Fra kurs om aktivisering av barn. Instruksjon i gymsalen: Fra venstre ser vi Tone Lilleberg, Anne Toril Klomsten (instruktør), Berit Jøssund, Bente Tevik Hagen, Trine Skei, Hege Ekren,Kirsti Rundberg, Hege Rundhaug, Fridny Stendahl Spets, Rolf Willy Eide og Eva Juul.

1998

Fotball barn/ungdom

Guttelaget fra 1998

Fotball SR, Herrer

Denne sesongen ble starten på et generasjonsskifte. Flere av spillerne som hadde vært sentrale på 90-tallet valgte enten å legge opp eller forsøke seg høyere opp med Melhus. Forandring ble det også på trenersiden da forsvarsklippen Jon Kåre ”Jonke” Prestmo tok over treneransvaret, mens forrige års trener Roger Kristengård ønsket å spille igjen.

På vårsesongen slet laget med å vinne jevne kamper, spesielt mot de andre bunnlagene, men etter en god høstsesong berget laget plassen i 4.divisjon med et ”nødskrik” etter at et annet lag sa fra seg opprykket til 4.divisjon.

Gledelig var det at mange guttespillere gjorde sitt inntog både på 4.- og 6.divisjonslaget. Blant disse var Joachim Eriksen som etter sesongslutt gikk til Rosenborg jr og som i dag er i tatt opp i A-stallen til RBK. Der finner vi også en annen Gimsegutt, Mads Kristian Skjærvold.

3.rekke f.v.: Geir Chr. Lunde (styreformann), Roy Jarle Jensen, Kristian Lund, Esten Tronsaune, Roar Inge Løkken, Ove Moen, Tore Wirkola, Roar Løvseth (hjelpetrener), Tage Lilleberg (styremedlem)
2.rekke f.v.: Torbjørn Berget (oppmann), Ole Kr. Øyen, Sturla Langørgen, Terje Haugen, Roger Kristengård, Hjørvard Bjørnbeth, Petter Langørgen, Jon Kåre Prestmo (trener), Svein Langørgen (styremedlem)
1.rekke f.v.: Geir Haarstad, Trygve M. Undlien, Per M. Skarholt, Geir Arne Torgersen, Stig Mikkelsen, Arild Granamo, Bjarne Berg

En forandring av seriesystemet gjorde at rekruttlagene (2.lag) ble med i det vanlige divisjonssystemet. For å være sikker på nok spillere ble det et inngått samarbeid med Melhus i 6.divisjon. Laget vant sin avdeling og spilte seg lett fram til finalen om kretsmesterskapet. Her ble det seier 7-3 mot Malvik 2 og for første gang ble et lag fra Gimse kretsmestere.

3.rekke f.v.: Trygve M. Undlien, Ørjan Sætre, Roger Kristengård, Dag Berg, Torbjørn Berget (oppmann), Jon Kåre Prestmo (trener)
2.rekke f.v.: Geir Haarstad, Klas Hollakleiv, Marius Leer, Stian Selnes
1.rekke f.v.: Ove Moen, Stig Inge Rønning, Steffen Øverås, John Olaf Solstad, Geir Chr. Lunde

Finalelaget som slo Malvik 2 i kampen om kretsmesterskapet i 6.divisjon 1998. Kampen ble spilt på Lade Kunstgress og sluttresultatet ble hele 7-3 til samarbeidslaget Gimse 2 / Melhus 3. Målscorer i finalen var Dag Berg (4), Ørjan Sætre (2) og Marius Leer (1). I kvartfinalen ble Lensvik slått 9-5, mens Tiller 2 ble slått 4-2 i semifinalen.

Fotball SR, damer

Opprykk til 1. divisjonen

” En begivenhetsrik sesong er nå over. En sesong som tilslutt endte med opprykk for våre jenter. En sterk prestasjon… som ingen i dalføret har gjort før oss.!” Hans Petter Larsen.

Vi siterer fra Årsrapporten –98:

”Søndag 25. oktober ble det skrevet fotballhistorie i ABRA_hallen. For første gang er et seniorlag fra denne siden av Trondheim klare for spill i 1. div. Den bragden var det jentene i samarbeidslaget Buvik/Gimse som stod for ved at de knuste Stjørdals-Blink hele 14-1 i kvalifiseringskampen.

Nøyaktig 1 år og 8 måneder etter at fotballavdelingene i Buvik IL og Gimse IL ble enige om å skape et samarbeidslag på kvinnesiden var målet nådd. Opprykk til 1. div. Bare det i seg selv må være rekord når man tenker på den korte tiden. Mye av æren for dette fantastiske resultatet må tillegges hovedtrener Hans Petter Larsen. Han har styrt laget med fast hånd. Hans Petters engasjement og entusiasme på sidelinjen kan bare måle seg med en viss trenerkollega i RBK.”

Før sesongen klarte Gimse  å hente hjem tre tidligere Melhusspillere. Det var Hanne Uhlin Hansen (Byåsen), Inger Jorunn Skavnes og Marit Jordanger (begge fra Ranheim). Alle med solid erfaring fra førstedivisjonsspill.

Årets målsetting var klar. Opprykk til 1. div. Men det ble ingen parademarsj for laget. Avgjørelsen  falt ikke før i siste seriekamp. Buvik/Gimse vant serien med 4 plussmål foran Orkdal/Skaun. En skikkelig Hitchcock-triller.

Før høstsesongen mistet laget sin beste spiller, Marit Jordanger, til Trondheims/Ørn. I tillegg forsvant scoringsmaskinen, Ina Borge, til skoleplass i Oslo. Heldigvis bestemte styret seg for å hente hjem Ina til de 5 siste kampene. I ettertid var det en fornuftig avgjørelse. Ina Borge ble årets toppscorer med 22 mål fordelt på 14 kamper.

Laget vant også Gauldalscup`n.

Denne sesongen hadde samarbeidslaget for første gang et skikkelig styre rundt seg.

Styret:

Heidi Sætran,        Buvik

Monika Vikvald,      Buvik

Egil Skimmeli,       Gimse

Arnfinn Stendahl,    Gimse

Leiv Øyås,           Gimse

Erlend G. Grønning,  Gimse

Trener:            Hans Petter Larsen

Ass.trener:      Jan Sundstrøm

Lagleder:        Rune Risbakken

Følgende spillere ble seriemestre. Antall kamper i parentes.

Elin Solem (17)                  Mari Sundtrøm (17)

Hanne Uhlin Hansen (16)          Berit Johanne Skimmeli (16)

Marte Hansen (15)                Hilde Krogstad (15)

Inger Jorunn Skavnes (15)        Ina Borge (14)

Toril Wehn (14)                  Monika Vikvald (13)

Marit Sætran (13)                Randi Kåsbøll (12)

Irene Myhr (12)                  Sissel Hollakleiv (11)

Anita Bolland (7)                Marit Jordanger (7)

Trine Skogstad (4)               Margrethe Stendahl (3)

Torill Skjetne (2)               Liv Randi Øyås (2)

BARNEIDRETT, 1998/99

(Eirik Spets)

“Etter et år uten noe allidrettstilbud, er det nå hyggelig å kunne skrive at vi i år igjen, i samarbeid med all-idrett i Melhus IL, gir et tilbud til mange barn. Med nye aktivitetsledere, som har gjort en kjempefin jobb.”

Antall: 52       Alder: Født 90/91      To grupper 90 (24stk) og 91 (28stk).

7 åringene ble delt i to grupper, hver med tilbud annenhver uke.

Aktiviteter: Dans, ball, lagspill, balanse, konsentrasjonslek, stafetter, apparattrening, turn/balansetrening, landhockey, håndball, fotball, friidrett, orientering, basseng, skøyter, ski (lagt til skiskolen),  aking, klatring (i klatrevegg på Åsheim skole).

Halvparten av 7-årsgruppa:
1 rekke: Trine Skei, Marianne J. Grøseth, Ella B. Ekren, Miriam Smørs-gård, Heidi Hollakleiv, Maiken Dahl og Kirsti Rundberg.
2 rekke: Ola Aunrønning, Erlend Lehn, Anders L. Haugen, Sindre Søderlund, Odd Erik Rundberg, Lars M. Opland, Tommy Rogstad og Steinar Ekren.
Hege Ekren står på land og instruerer 8-åringene. Vi ser ellers på bildet: Fridny Stendahl Spets, Kjell Aleksander Johansen, Andreas Stene, Line Bjørdal Skoglund, Knut Ertsås Nilsen, Jan Morten Skei, Espen Rekstad, Kristian Normannsen Grande, Linda Stendahl Spets, Eirin Gundersen Lunde, Lene Mjøen, Ingebjørg Morland, Kjell Arne Morland.
Fra sesongavslutningen på Tambartun. Grillkveld og familiehygge. Her utdeles en liten “premie” til barna.
Fra gymsalaktivitetene. Er det en pyramide som blir laget?
En av gruppene samlet ved klatreveggen

Fra klatreveggen på Åsheim skole. Klatring er populært.
Klatring er populært også i gymsalen

1999

Fotball SR, Herrer

Generasjonsskifte som så smått hadde begynt forrige sesong fortsatte også denne sesongen. Trener Jon Kåre Prestmo hadde fått med seg Klas Hollakleiv som hjelpetrener, men laget slet på vinteren med lite folk på trening. I stedet for å gi opp tok trenerne og enkelte spillere tak i situasjonen. Ungguttene ble tatt opp i A-stallen i tillegg til at det ble felles juniorlag med Nidelv, og noen nye ansikter dukket etter hvert også opp på trening.

Med bakgrunn i dette må 8.plass i serien sies å være ett hederlig resultat, og laget var nesten uslåelig hjemme på Brekkåsen. En 17-åring, Håvard Nervik, fikk gledelig nok flest kamper, mens forrige sesong keeper, Egil Berg, ble årets måljeger.

For første gang siden 1987 stilte laget ikke med 2.lag i serien.

Fotball SR, damer

1.DIV. KVINNER AVD. 5

 Jubelsesongen.

Først vant laget Gauldalscup`n, så ledet de 1. div. nesten hele vårsesongen. Sluttresultatet ble en god 4. plass etter Byåsen, Fortuna og Ørn 2. Buvik/Gimse tapte bare med ett mål mot Byåsen i begge kampene. Største prestasjon denne sesongen var å slå Verdal på deres hjemmebane, iflg. trener Hans Petter Larsen. Samme mann var også meget godt fornøyd med støtteapparatet rundt laget. Det topper ”1. divisjonstabellen”.

Trener:            Hans Petter Larsen

Ass. trener:     Rune Risbakken

Ass. trener:     Jan Sundstrøm

Lagleder:        Robert Skavnes

Lagleder:        Kjell Sætran

I tillegg la Egil Skimmeli og Leiv Øyås ned en kjempejobb på økonomisiden.

Følgende spillere ble ”historiske” 1.divisjonsspillere på Brekkåsen. Antall kamper i parentes.

Toril Wehn (18)                    Mari Sundstrøm (18)

Inger Jorunn Skavnes (18)          Hilde Krogstad (18)

Kristin Sætran (18)                Ann Mari Tronæs (17)

Laila Aune (17)                    Berit Johanne Skimmeli (15)

Marit Sætran (14)                  Ina Borge (13)

Ann Mariell Storvold (12)          Anita Bolland (12)

Torill Singaas (11)                Åse Mørraunet (10)

Irene Myhr (6)                     Sissel Stusjøen (6)

Monica Vikvald (5)                 Randi Kåsbøll (5)

Anne Valvatne (3)                  Elin Solem (1)

Linda Gustad (1)

BARNEIDRETT, 1999/2000

(Eirik Spets)

Antall: 78       Alder: Født 91/92      To grupper 91 (40stk) og 92 (38stk).

Aktiviteter: Basseng, inneaktiviteter med ball, innebandy, racketaktiviteter, innebandy, hinderløype, bevegelse til musikk, turn/balansetrening, fiidrett, skøyter, klatring, judo, boksing, orientering og natursti.

Ledere:  Tone Lilleberg/Kirsti Rundberg  (8 år) ,  Astrid Metlid/Fridny Stendahl Spets  (7 år)

Fra bassengaktiviteten på Tambartun.
Ivrige barn på skøytebanen (over) og i skiløypa (under).

2000

Fotball barn/ungdom

miniputtlaget fra 2000

Fotball SR, Herrer

Med Jon Kåre Prestmo som fortsatt trener og et generasjonsskifte som pågikk naturlig for tredje året på rad så var målsettingen en plass midt på tabellen i 4.divisjon. Nye spillere var en fin blanding av gammelt og ungt, nye fjes og comeback i Gimsetrøya.

Laget startet bra med seier i de to første kampene og Gimse var i vårsesongen hele tiden rett bak topplagene. På høsten satt formasjon og spillestil enda bedre, og laget var etter sommerferien helt ubeseiret. Faktisk var laget uslåelig hjemme på Brekkåsen gjennom hele sesongen. Jubelsesongen ga til slutt en flott 2.plass, kun slått av Munkholmen BK på målforskjellen. Nyervervelsene Kjell Tømmerdal og Jan Tore Klausen ble fortjent med på ”årets lag” i Trønderbladet.

Laget stilte felles 6.divisjonslag med Trønder-Lyn, og selv om kvaliteten var noe ujevn så var dette kamptilbudet et godt supplement for flere.

Fotball SR, kvinner

1.div. Den vanskelige andre sesongen.

”NB1 Advarsel!!! Nå må vi ikke sovne. Vi har fortsatt mye å ta fatt på – både sportslig og administrativt. Det er i år 2000 vi skal bevise at klubben er et 1. div. lag på alle plan!”

Hans Petter Larsen i Gjømsingen nr. 1- 2000.

Sportslig beviste laget at de holdt mål. De havnet midt på tabellen, selv med en liten spillertall. Spesielt var tapet av fjorårets gode keeper, Ann Mari Tronæs, merkbart. Laget tapte for mange jevne oppgjør. Også andre spillere hadde sluttet pga. skolegang, uten at de ble erstattet med spillere av samme kaliber. Likevel viste laget at de holdt 1. div. standard.

Dessverre bestemte NFF at fra neste sesong av, skulle det være bare en 1. div. i landet. Vinner av vår avdeling samt toer fikk være med i den nye divisjonen. Resten måtte ned til 2. div.

En spesiell takk til  hovedtrener Hans Petter Larsen for de 4 årene du var i vårt distrikt. Du gav oss en smak av toppfotball, og viste at vi har spillere som holder høy standard. Du gav oss mang ei herlig fotballstund på Brekkåsen.

Trener:            Hans Petter Larsen

Ass. trener:     Rune Risbakken

Ass.trener:      Jan Sundstrøm

Lagleder:        Robert Skavnes

Lagleder:        Kjell Sætran

BARNEIDRETT, 2000/01

(Eirik Spets)

“Det har siste år vært gitt allidrettstilbud til 7 og 8 åringer. Det har vært to grupper for 7 åringene, mens det for 8 åringene har vært bare en gruppe. Det var dessverre ikke instruktører nok til enda en gruppe for 8 åringene, og dette førte til at mange barn ikke fikk det tilbudet de ønsket seg. Ventelisten var lang. Vi får håpe at vi slipper en slik situasjon senere, og minner i denne sammenhengen om at det arrangeres kurs om aktivisering av barn. Så her er det bare å benytte sjansen og melde seg på et morsomt, uforpliktende kurs, når anledningen byr seg.”

Et nytt kurs for aktivitetsledere ble arrangert før denne sesongen. Dette skjedde igjen i samarbeid med Melhus IL og Idrettskretsen. 8 personer deltok på kurset.

Antall: 51       Alder: Født 92/93      En gruppe 92 (20stk) og to grupper 93 (31stk).

Aktiviteter: Basseng, gymsalaktiviteter, ski, skøyter, judo, friidrett, sykkel, orientering og klatring (i klatrevegg på Åsheim Skole).

Ledere:  Anne Kathrine Grøseth/Astrid Metlid (7 år) og Tor Engum/Morten Kvernberg/Bjørn F. Walstad  (7 år) og Erik Olsen, Fridny Stendahl Spets og Terje Aae  (8 år).

Høyt oppe i klatreveggen.
Flere ivrige barn i klatreveggen.

2001

Fotball SR, Herrer

Det ble tidlig klart at mye av stammen fra fjorårets ”superstall” til trener Jon Kåre Prestmo og hjelpetrener Stig Mikkelsen ville forsvinne. Noen trappet ned eller la opp, mens andre fikk lyst til å satse en divisjon høyere (bl.a. Håvard Nervik som gikk til Nidelv). Uten at laget aktivt gikk ut for å skaffe erstattere var Gimse attraktive. Flere lovende unggutter kom fra Melhus og andre klubber i Gauldalen.

Sesongen startet veldig dramatisk da lagkaptein Kjell Tømmerdal ble utsatt for en hårreisende to fots takling i sesongstarten borte mot Flå. Skaden var så alvorlig at Kjell lå bortimot 2 måneder på sykehus etterpå og gjennomførte ett to siffret antall opperasjoner. Noen fotballspiller blir Kjell dessverre aldri igjen.

Denne tragiske hendelsen satte naturlig nok sitt preg på prestasjonene på banen. Første seier lot da også vente på seg. Ekstra gledelig var det at da omslaget omsider kom så ble det 6 seirer på rad. 4 strake tap etterpå forteller om store svingninger i form og prestasjoner. Dette forteller om ett ungt og urutinert Gimse lag i 2001. Laget ble til slutt på en 5.plass.

En økning av antall spillere i stallen gjorde at Gimse igjen stilte med eget 2.lag i 5.divisjon. Litt for mange knepne nederlag gjorde at laget ikke ble noe annet enn en middelhavsfarer.

Fotball SR, kvinner

Eventyret slutt! Samling i bånn!

5. februar besluttet styrene i Buvik og Gimse å trekke damelaget fra 2. div. Eventyret var definitivt over. Endelig punktum ble satt 6 dager senere da laget vant Gauldalscup`n for tredje året på rad med bare 7 spillere.  Det sier litt om kvaliteten på spillerne våre. De rundspilte Kattem/Leinstrand i finalen og vant hele 8-3. En vemodig seier for det var siste kveld med gjengen.

Hvorfor gikk det slik?

”Man kan i ettertid lett peke på årsaker til at det gikk mot snipp, snapp snute for eventyret Buvik/Gimse. Fallhøyden var stor etter tre år i medgang. Kanskje var ikke miljøet rundt laget forberedt på nedturen som måtte komme.” Trønderbladets leder 06.02.01.

Tre hovedårsaker peker seg ut.

 1. Omlegging av seriesystemet sørget for en automatisk degradering til 2. div.
 2. Ny hovedtrener var ikke på plass da Hans Petter Larsen sluttet. Enda alle visste at dette var Larsens siste sesong.
 3. Ny sportslig kurs var ikke staket ut.

Hvor gikk de mest sentrale spillerne?

Linda Gustad, Inger Jorunn Skavnes og Torill Wehn  => Byåsen.

Ann Mariell Storvold                      => Trondheims-Ørn

Åse Mørraunet                             => Kattem/Leinstrand

Laila Aune og Hilde Krogstad        => Singsås

Ina Borge                                    => Nessegutten

Mari Sundstøm                           => studier i England

Elin Solem og Marte Hansen        => permisjon

3.div.?

Superveteranene Berit Johanne Skimmeli og Kristin Sætran prøve å dra i gang et lag i 3. div.

Laget ble påmeldt, men etter to spilte kamper måtte laget trekkes. Spillergrunnlaget var for spinkelt. De seniorspillerne som ønsket, fikk trene og spille på juniorlaget.

Utvidet samarbeid i regionen.

”Ressurspersoner i klubber som virkelig ønsker å satse på jentefotballen bør nå samles for å gjøre opp status. Deretter bør en felles kurs stakes ut”. (Trønderbladets leder 06.02.01.)

Trønderbladets oppfordring ble tatt på ordet. Senhøstes kom representanter fra Gimse, Buvik, Melhus og Leik sammen for å diskutere en felles strategi.

En komite bestående av; Jon Kåre Prestmo (Gimse), Erik Hollakleiv (Melhus), Jan Leraand (Buvik), Erlend Grønning (Gimse) og Sigmund Fredriksen (Leik),

fikk i oppdrag å utarbeide en samarbeidsavtale mellom de nevnte klubber. Et samarbeid som skulle omfatte både junior og senior. Avtalen ble godkjent og lagene skulle kalles Buvik/Gimse/Melhus i sesongen 2002. Leik har ingen juniorspillere, så de vil vente til 2003 før de formeldt går inn i det nye samarbeidet. Langsiktig målsetting er igjen å skape et levedyktig seniorlag i 2. divisjonen.

BARNEIDRETT, 2001/02

(Eirik Spets)

Et nytt kurs for aktivitetsledere ble arrangert før denne sesongen. Dette skjedde igjen i samarbeid med Melhus IL og Idrettskretsen. 12 personer deltok på kurset.

Antall: 74       Alder: Født 93/94      To grupper 93 (33stk) og 94 (41stk).

Aktiviteter: Basseng, forskjellige inneaktiviteter som ballspill, sura, hinderløyper, kanonball,  balansetrening, turn, friidrett, skøyter, ski, aking, judo, orientering og klatring.

Ledere:  Ingrid Berg/Hege Mjøen/Tine Svendsen/Randi Rambraut Øhlen (7 år);

Tor Duesten/Frøydis Liaøy Heyerdahl/Terje Aae/Nina Åmot (7 år)

Tor Engum/Morten Kvernberg (8 år)

Anne Kathrine Grøseth/Kari Karlsen/Astrid Metlid (8 år)

En av gruppene på aketur.
En av de yngste gruppene samlet i gymsalen.

2002

Fotball barn/ungdom

Lag på Norwaycup 2002

Fotball SR, Herrer

I jubileumssesongen har fortsatt Jon Kåre Prestmo hovedansvaret for laget for femte året på rad. Med seg på trenersiden har han Stig Mikkelsen og veteranen Anton Gimse. Med flere fine forsterkninger før sesongstart er målsettingen for sesongen en plass blant de tre beste.

Trenerne sammen med årets nye spillere: Geir Bekken (ex Malvik), Stig Mikkelsen (ass.trener),
Håvard Rokke (ex Støren), Arve Waal (ex Støren), Jon Kåre Prestmo (hovedtrener) og Petter Langørgen (ex Melhus).

Sesongen startet med noen unødvendige tap, men etter hvert har laget tatt den ene seieren etter den andre. Spesielt har den store sterke unggutten Bjørn Høiem imponert med flott kantspill og mange mål. Før høstsesongen tok til lå laget på 4.plass og hadde målsettingen innen rekkevidde, men en hel svart høst gjorde at laget til slutt havnet i nedrykksstriden.

Som i 1998 har Gimse et samarbeid med Melhus om 2.lag i 5.divisjon. Samarbeidslaget ligger før siste serierunde på toppen av sin avdeling. Kanskje kan suksessen fra 1998 med kretsmesterskap til Gimse/Melhus gjenta seg?

Ledere og spillere

Når det gjelder personer rundt seniorlaget så er det to personer en ikke kommer utenom, Svein Langørgen og Torbjørn Berget. Både Svein og Torbjørn har vært sentrale ildsjeler rundt fotballen på Gimse gjennom hele idrettslaget sin historie. Svein er utrolig kreative på den økonomiske siden og har med sitt utrettelige arbeid og sine gode kontakter tilført laget kjærkomne midler, mens Torbjørn er den solide og trygge kontinuitetsbæreren på lagledersiden og har i tillegg lagt ned utallige timer på baneanlegget på Brekkåsen.

Det har i alle år vært en stor kultur i Gimse med at spillere har tatt i et ekstra tak også utenfor selve fotballbanen. Det kan være fra arrangering av dansefester til julebutikk for å få inntekt til laget, vedlikehold av gressbane, gjennomføring av fotballskole og ikke minst trenerengasjement for yngre lag i klubben.

Blant ledere og spillere som har utført en ekstra innsats for seniorlaget finner vi Arnljot Løkken, Trond Digre, Kjell Roar Bjørnås, Sturla Langørgen, Ole Kr. Øyen, Tore Wirkola, John Olaf ”Sjon” Solstad, Jon Kåre ”Jonke” Prestmo og Geir Chr. Lunde. Noen nevnt og helt sikkert mange glemt.

De 10 spillerne som har spilt flest seniorkamper for Gimse er Roar Inge Løkken, Arild Granamo, Tor Kåre Berget, Sturla Langørgen, Ole Kr. Øyen, Trond Digre, Kjell Roar Bjørnås, Petter Langørgen, Hans Chr. Andersen og Geir Chr. Lunde.

I jubileumsåret er et etterlengtet klubbhus under oppføring som inneholder garderober i 1. etasje og møtelokaler i 2. etasje.

Klubbhuset under oppføring høsten 2002.

Fotball SR, kvinner

3. div. Seniorfotballen ruller igjen! Samarbeidet fungerer.

Når dette skrives har laget Buvik/Gimse/Melhus spilt 2 seriekamper i 3. div.

2-2 hjemme mot KIL/Hemne og brakseier 12-1 over Flå/Lundamo/Hovin. Laget består av ca. 15 spillere, en fin blanding av de eldste juniorene og garvede seniorer. I tillegg får yngre juniorspillere prøve seg. Laget trenes av Rune Risbakken (Buvik). Lagledere er; Jan Leraand og Kjell Sætran (begge Buvik) med god støtte fra Steinar Hegdal (Gimse) og Jan Havdal (Melhus). Endelig har vi igjen et tilbud på seniornivå i vårt distrikt. Vi ønsker dem lykke til!

Aldersbestemt fotball i Gimse gjennom 25 år.

Når en skal beskrive den aldersbestemte fotballen i Gimse må det handle mye om trofaste spillere, dyktige og utholdende ledere og en del oppturer og nedturer. Det som har kjennetegnet Gimse har vært nytenking og vilje til å prøve nye løsninger som f.eks  jentefotball, samarbeid med andre lag og allsidighet gjennom f.eks Kombicupen. Klubben har ellers vært flink til å utvikle spillere og har i noen aldersklasser også fått frem gode lag på regionsnivå. Det litt negative har vært en stor misforståelse hos noen foreldre om manglende muligheter for sine barn til å bli god i eget lag. De har tatt med seg sine håpefulle til andre lag. Konsekvensen har vært at de nest beste har mistet tilbudet. Vi har derfor hatt vanskelig med å stille lag etter småguttealderen. På jentesiden har vi derimot vært toneangivende i området.

Menn junior

Gutter

Smågutter

Lillegutter

Miniputt

Kvinner junior

Piker

Småjenter

Lille-jenter

Total

1978

1

1

1979

1

1

2

1980

1

1

2

1981

1

1

1

3

1982

1

1

1

3

1983

1

1

1

1

4

1984

1

1

2

1

5

1985

1

1

2

1

5

1986

1

1

3

1

6

1987

1

1

1

1

1

5

1988

1

1

1

2

1

6

1989

1

1

1

2

2

1

1

9

1990

1

1

2

1

1

6

1991

1

2

3

1

1

1

9

1992

1

1

2

3

1

1

1

1

13

1993

1

5

6

12

1994

1

6

6

1

14

1995

2 x

4

6

3

14

1996

1 x

2

1

1

2

7

1997

1

1

4

1x

1

2

10

1998

1

2

3

1

2

1

10

1999

1 x

4

1

1

7

2000

2

3

1 x

1

7

2001

3

3

1 x

1

8

2002

X =samarbeidslag.

Som en kan se av tabellen har det gått i rykk og napp. De første 10-12 årene var det en gradvis økning  som en naturlig konsekvens av utbyggingen av Gimse-feltet. De nedganger man fikk i 1996 og 1999 skyldes uheldige omstendigheter som medførte at ledere/trenere tok med seg spillere til Melhus og ”fjernet” i det første tilfelle 3 årganger fra Gimse. I det siste tilfelle fikk en i utgangspunktet liten uoverensstemmelse utvikle seg til en bitter personstrid som fikk svært negative konsekvenser for klubben. Klubbens organer forsterket konflikten i stedet for å løse den, og den satte dype og varige spor. Ellers har både oppturer og nedturer vært knyttet til ildsjeler/ressurspersoner. Opptur når de har engasjert seg. Nedtur aktivitetsmessig når de har sluttet /skiftet klubb. Med den utbygging som har skjedd på slutten av 90-tallet , samt en del tilflytning av unge familier, kan vi forvente en stabil utvikling i årene som kommer. Spesielt når en ser at det er mange dyktige foreldre som nå har engasjert  på trener/ledersiden. Og det har igjen oppstått en harmoni og vilje til å skape et godt utviklingsmiljø.

Sentrale ledere/trenere

Når en skal beskrive  utviklingen av guttefotballen er det svært mange som har arbeidet godt og mye i disse årene og det kan være lett å glemme noen. Imidlertid er det noen navn som det er vanskelig å komme utenom. Torbjørn Berget og Svein Langørgen var sentrale i oppstarten. I starten på 90-tallet , de ”beste ” årene ,  både i kvantitet og kvalitet var navn som Reidar Bugge, Helge Fjelle, Ole Eriksen, Kjellfrid Høiem  og Helge Bjørn Bæverfjord sentrale. I aldersklassene fra 1979 til 1983 oppnådde Gimse både i serie og cup’er svært gode resultater. Og var ledende i dalføret. Og ikke minst dyrket frem en rekke gode spillere. Det var mye både av engasjement og kompetanse.

På jentesiden har det også vært mange som har bidratt. Steinar Nyland var første jentetrener. Så kom en periode med  Britt/ Tormod Segtnan og Inge Skjærvold. Først på 90-tallet var Terje Hummelvold en samlende skikkelse . Og i de senere år har Erlend Grønning  og Helge Fjelle vært med på å føre Gimse’s tradisjoner som en god jentefotballklubb videre.

Sentrale spillere på guttesiden

Dessverre har det vært mange spillere som har forlatt klubben etter småguttenivå. De fleste fordi Gimse ikke har klart å stille lag . Likevel har en del av de siste års a-spillere vært tro mot klubben. Det er spesielt 5 spillere fra 80-tallet som må trekkes frem. Tor Kåre Berget, Sturla Langørgen, Arild Granamo og Roar Inge Løkken har vært med fra klubben startet. Tor Kåre var i mange år flaggskipet i og med at han var fast kretslagskeeper som gutte/juniorspiller. Vi kan heller  ikke komme forbi Petter Langørgen . I jubileumsåret er han tilbake igjen etter tre år som anker i Melhus 3-divisjonslag.

Fra de gyldne 90-årene er det selvfølgelig Mads Kristian Skjærvold og Joakim Eriksen som har markert seg mest. Mads gikk til Melhus som guttespiller og derfra til Rosenborg som junior. Han fikk en rekke juniorlandskamper før han havnet i RBK’s a-stall . Juniorlandskamper og RBK-stall ble det også for Joakim, men han rakk å debutere og spille 8 kamper for A-laget vårt før han gikk til RBK.

Av a-spillere i jubileumsåret er det ellers bare Bjørn Høiem som kun har spilt for Gimse. Men tilbake i klubben er  igjen sentrale spillere fra aldersbestemte lag som Anders Wolden, Christian Fjelle, Sindre Berg og Roger Kamphaug. Ellers valgte Håvard Nervik å holde seg hele tiden i Gimse og spilte også tre sesonger på A-laget., før han søkte nye utfordringer i Nidelv.

Sentrale spillere på jentesiden

Gimse har dyrket frem en rekke talentfulle jentespillere som dessverre ga seg  for tidlig. Klubbens første deltakere på kretslagssamlinger var Marit Bagøien og Lise Wangberg i 1983. På laget til Tormod Segtnan dukket det opp en rekke  spennende typer som f.eks Monica Tørset; Janne Segtnan og Anja Rian for å nevne noen. Monica har så langt vi har registrert, vært  den eneste som har spilt i høyere divisjoner etter Gimseperioden. 1992 deltok Gro Grytdal, Heidi Berget og Elisabeth Aukan på kretssamlinger for junior. Natascha Bugge, Marte Nordseth, Kjersti Anzjøen og Marit Stigen deltok samme år på det samme for jenter. For de som har fulgt med i lokalidretten , ble de fleste av disse nøkkelspillere på håndballagene til Gimse/Melhus mot slutten av 90-tallet.. Det samme gjorde lynraske Mona Nygård fra 1979-årgangen. Muligens ville de ha gjort det enda skarpere i fotball. De siste årene har spesielt Åse Mørreaunet vært fremtredende. Åse spiller i jubileumsåret på Leinstrand/Kattem i 2. divisjon.

Typiske trekk i den aldersbestemte fotballen i laget

I samarbeid med Melhus startet en tidlig opp med sonetilbud for de yngste. Og ut fra beretningene har de aller fleste spillerne i området debutert i sonefotballen. I 1984 var det 6 lag , hvorav 2 lag var fra Gimse. 26 spillere var fordelt på 2 lag, som forøvrig ble kalt Aston Villa og Ipswich.  Og på listen var det mange kjente idrettsnavn som f.eks Marius Undlien, Bjørn Tore Segtnan, Hans Jørgen Berg, Roger Langørgen, Jan Roar Trøan, Geir Ove Berg, Kristian Lund og Jørgen Skjetne.

Helt frem til 1994 var merkeprøver sentralt i laget. Og interessen var periodevis svært stor. Hvorfor det plutselig falt bort, har vi ikke funnet noen forklaring på.

Samme år som merkeprøven kom bort dukket Kombicup’en opp. Idehaver og hoveddrivkraft bak denne var fotballavdelingens leder Kjell Myhre. Kombicupen som går ut på at lagene spiller en omgang fotball og deretter en omgang håndball, ble straks en populær turnering. Og Gimse har vært en pionerklubb for allsidighet  ved blant annet i å legge til rette for å kunne kombinere idretter fremfor å presse frem at barna må velge idrett for tidlig. Mange av dagens Gimsespillere har deltatt med suksess i guttehåndball . Mads Kristian Skjærvold, Joachim Eriksen, Håvard Nervik, Bjørn Høiem ,Stian Selnes, Vemund Gjertsen deltok  i kretslags-NM i håndball samtidig som de spilte seniorfotball for Rosenborg/Gimse. I jubileumsåret deltok 55 lag og hadde en venteliste med over 10 lag.

Det har vært tradisjon på Gimse at A-lagsspillere har tatt på seg  treneroppgaver for aldersbestemte lag.  Reidar Bugge, Petter Langørgen, Arild Granamo, Jon Olav Solstad, Dag Berg , Øivind Skarsem, Tor Kåre Berget m.fl. har bidratt samtidig som de har spilt A-lagsfotball. Ikke mange lag kan vise til det samme. En hyggelig tradisjon som ser ut til å fortsette. Som en videreføring av dette deltok hele A-laget i august 2001 som instruktører og miljøarbeidere på lagets fotballskole. En svært vellykket tiltak. som knytter senior og aldersbestemte lag tettere sammen til glede for begge parter .

Ellers var 80-tallet preget av mange ledere og trenere var aktive på kurs og opplæringsfronten. Dette avtok kraftig på 90-tallet. Et litt beklagelig trekk som må sees som en del av de store problemer en fikk med å rekruttere nye ledere på 90-tallet. Heldigvis er det håp for at vi har en oppgang i vente også på denne siden.

Et annet særpreg  ved aldersbestemte lag i Gimse har vært den avslappede/restriktive  holdningen til å delta på turneringer utenfor Trøndelag. Dette har vært bevisst både for å unngå slitasje  på spillere og foreldre, men også ut fra at spillerne ikke for tidlig skal oppleve for mye og dermed ikke ha noe å se frem til. Det virker som dette har vært en klok politikk.

Til sist må nevnes klubbens aktive holdning til å søke samarbeid med andre klubber for å gi aktivitetstilbud til flest mulig. Det har resultert ikke bare i flere samarbeidslag med naboklubbene Buvik og Melhus, men også i felles juniorlag med byklubben Nidelv. Vårt første samarbeidsprosjekt med felles småguttelag med Melhus  i 1995 og 1996 , ble møtt med stor skepsis innad i  Melhus. Praksis inntil da hadde vært at Gimse-spillere ikke hadde noe annet valg enn å melde seg inn hos storebror. Det etablerte fotballmiljøet i Gruva hadde tungt for å godta noe annet. Men det måtte de. Juniorsamarbeidet med Nidelv skapte mildt sagt en god del turbulens både internt og i forhold til oppleste ”sannheter” lokalt og i fotballkretsen. Og det var slettes ingen ideell løsning og varte bare et år.. Løsningen var i midler tid den eneste som sikret at juniorspillerne også kunne spille A-lagsfotball for Gimse. Det var viktig å markere at Gimse også ønsket å bevare sine spillere i laget og ikke tvinges til å levere dem til andre. På jentesiden har det aldri vært noe problem med å få til konstruktive samarbeid. Det skyldes vel at det der ikke var noe historikk og tradisjoner som sperret for fornuftige løsninger. De senere år har det vært svært lite problemer rundt etablering av samarbeidslag. Vi har hatt en sterk andel i denne kulturendring. Dette er nok et trekk som viser klubbens vilje og evne til nytenking og løsningsorientert tilnærming.

25års-jubileum

Det ble behørig feiret på vertshuset Høvdingen 2.november 2002. Det ble på torsdagen før laget et show i kinosalen på Rådhuset.

2003

Fotball SR, Herrer

Laget spilte da i 5.divisjon og kom på en 6.plass. Trenere var Anton Gimse og Geir Bekken – lagleder Jostein Løkken.

Historikk SR fotball

All historikk finner du her

2004

Fotball SR, Herrer

Gimse har før denne sesongen forsterket stallen med mange nye spillere. Det ser dermed ut til å bli en
spennende sesong på Brekkåsen. Klubben ønsker nå å forsterke stallen ytterligere og ønsker å knytte til
seg både Vegard Nilsen og Petter Lilleberg. Begge disse spillerne har imponert både i trening og kamp,
og er velkommen til Gimse i kommende sesong.

En kort beskrivelse av de to aktuelle Gimsespillerne:

Vegard Nilsen: En spiller med stor reportoar. Teknisk god og en spiller
vi kan ha stor bruk for i kommende sesong. Har flere sesonger bak seg
på Heimdal og har tidligere vært i juniorstallen til RBK.

Petter Lilleberg: Har spilt flere sesonger på Leik. En slepen tekniker
som også vil være en direkte forsterkning av laget. Lilleberg spiller
forøvrig også ishockey for Rosenborg. Tør vi håpe på power-play på brekkåsen i år!!!

2008

Årets julegave til alle fotballinteresserte ungdommer i Gauldalen er det satses på å få til juniorlag på Gimse sesongen 2009.

Ildsjelene Jørn-Tore Berg og Roar Johnsen har tatt initiativet til dette og allerede har mange spillere meldt sin interesse.

Fotballeder Jørn-Tore Berg ønsker et juniorlag hjertelig velkommen.

“10 juniorspillere født i 1992 står klare til å danne et nytt juniorlag i fotball på Gimse. Jørn Tore Berg som leder

fotballavdelinga i Gimse idrettslag, ønsker spillere fra hele Gauldalen velkommen på laget.

Tror mange vil spille
– Jeg tror det sitter mange gutter i dalen i den alderen som ikke har et lag å spille på, sier Berg.

Førstkommende fredag kl 20:00 holdes et møte for å informere om planene, samt å lodde stemningen. Møtet vil bli avholdt
i Melhushallen før a-lagstreningen og det blir også muligheter å gi seg med på denne treninga for de som ønsker det.
Her er det bare å møte opp for alle i junioralder som har lyst til å sparke ball.

– Hvis vi får til dette vil det være revolusjon. Gimsefolk kan ikke huske på sist det var juniorlag her. Jeg tror det
har vært lag én gang, men det er lenge siden, sier Berg.

Moderat nivå
Tanken er å gi et tilbud til gutter som har lyst til å spille fotball på et moderat nivå. Det er i alle
fall startplanen. Jørn Tore Berg ser for seg trening to dager i uka.

– Det er et tilbud til de, som har lyst til å spille fotball og ha det artig, sier han

2014

Trimavdeling

Topp4

Søndag 1. juni inviterte Gimse IL turfolket til Topp 4 i Sjetnemarka.

Topp 7 i Trondheim har i flere år lokket flere tusen mennesker ut i Bymarka. Som navnet spiller på går turen over syv topper, og det samme har Gimse IL tenkt. Melhus-klubben lanserer nå Topp 4 og målet er å lokke hele familien ut på tur. Ideen kom i et lystig lag i begynnelsen av januar.

– Det var Hjørvard Bjørnbeth som kom med ideen, deretter drodlet vi videre og jeg sjekket hva folk rundt meg syntes. De var helt i hundre!, sier leder for trimavdelingen i Gimse, Arne Petter Kjøraas.

Arne Petter Kjøraas i Gimse IL er spent på hvor mange som kommer til å tilbringe første søndag i juni på topptur.

Topp 4 arrangeres for første gang 1. juni og arrangementet er også tatt inn i Sagauka, som for alvor starter et par dager senere.

I går lanserte Gimse IL både Facebook-side og egen hjemmeside for arrangementet. Etter hvert vil det bli mulig å melde seg på online via sistnevnte. For dem som foretrekker å se an været er det også mulig å bare møte opp på selve dagen. Start og mål blir på skistadion i Sjetnemarka og alle som deltar får t-skjorte i premie.

Trønderbladet hadde en flott artikkel fra arrangementet