Gimsetreneren

Hva forventes av trenere i Gimse IL?

Trenerens hovedoppgaver

 • Ansvaret for det sportslige tilbudet i det enkelte lag
 • Treninger
 • Laguttak
 • Kampledelse
 • Delta på klubbens trenermøter
 • Spillersamtaler-/møter (sammen med lagleder)
 • Oppfølging av enkeltspillere
 • Sammen med lagleder og trenerteam skape et godt miljø i laget
 • Treninger og kamper skal gjennomføres etter sportslig plan i Gimse IL
 • Klubbens visjoner og grunnverdier skal følges
 • Ta trenerkurs
 • Hospitering og kontakt med sportslig ledelse
 • Medtrenere gjennomfører treningsopplegget i tråd med hovedtreners intensjoner
 • Trenerteamet bør i felleskap plukke ut spillere til sonesamlinger

Trenerteamet har ansvaret for det sportslige tilbudet i det enkelte lag

Hvordan opptrer en trener i Gimse IL?

 • Treneren skal ikke benytte rusmidler i forbindelse med trening og kamp
 • Treneren skal tilrettelegge for morsomme og varierte treninger. Husk at dette stimulerer til mer uorganisert fotballek
 • Treneren bør starte samarbeid med trener for årskullet under og over så tidlig som mulig. Gode relasjoner mellom lagene forenkler overgangen til J17/G16
 • Treneren skal gi mye ros – konstruktive tilbakemeldinger er bedre enn kritikk
 • Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov å feile
 • Trenere i barnefotballen skal kommunisere på barnas nivå
 • Treneren skal ha en rolig og trygg, men klar fremtoning – sinne og skriking fører ingen vei
 • Topping i barnefotballen skal ikke forekomme!
 • Det skal etterstrebes like mye spilletid, men man må møte på treninger for å spille kamper
 • Treneren skal la spillerne rullere på posisjoner
 • Treneren skal oppsummere sesongen etter hver sesong på foreldremøte
 • Klubb og sportslig ledelse kan bryte inn mot trenere som ikke passer inn i klubbens profil
 • Det skal vises fleksibilitet og evne til samarbeid ovenfor andre idretter/aktiviteter (ski,
  håndball, dans osv.)

Tips til treningene

 • Treneren skal være ute i god tid og gjøre klart til treningen
 • Sjekke at utstyret er i orden – baller pumpet, vester, kjegler etc.
 • Treneren skal stille i treningsutstyr på trening og kamp
 • Bruk forslag til økter i sportslig plan