Gimse-fotball

– en spillestil vi alle skal være stolte av!

Hva er egentlig “Gimse-fotball”? Her skal vi prøve å forsøke å forklare hva vi legger i begrepet “Gimse-fotball” – en spillestil som motstanderne våre skal få begynne å merke.

I Gimse mener vi at fotball skal spilles, ikke sparkes. Ballen skal gå hurtigst mulig langs bakken. Vi skal utvikle de individuelle tekniske ferdighetene til hver enkelt spiller og bruke hver eneste anledning til å øve på dette. Vi ønsker å bestemme mest mulig av kampbildet og
skape sjanser fordi vi har de nødvendige ferdighetene som kreves i de ulike spillfasene.

Fotball dreier seg om å være god på flere områder og beherske flest mulig spillfaser.
Eksempler på spillfaser kan for eksempel være

  • kontringer
  • dødballer
  • etablert angrepsspill
  • etablert forsvarsspill
  • gjenvinning osv.

Ballbesittelse

Gimse-stilen kan karakteriseres gjennom mye pasningsspill og bevegelse mens laget leter etter muligheter for et gjennombrudd, også kalt ballbesittelse. Da må du som spiller holde ballen innen laget. Dette krever individuelle og relasjonelle ferdigheter. Har vi ballen kan ingen score mål mot oss og vi ønsker å dyrke pasningsspillet til vi skaper målsjanser. Dette ekskluderer ikke mulighetene som oppstår i forbindelse med gode kontringsmuligheter der det er ønskelig å utnytte motstanderens ubalanse. Dette krever også hurtige og gode pasningsferdigheter. Ubalanse er når motstanderen er ute av sine posisjoner og vi som lag kan utnytte dette i et mulig overtallsspill. Da bør det gå hurtigst mulig i lengderetningen.

Hurtig gjenvinning

Dersom angrepet mislykkes, skal laget bruke kort tid på å vinne ballen tilbake – gjenvinning. Helst umiddelbart etter balltap.
Vi trenger derfor å utvikle spillere som kan ta av press hos motstanderen (førsteangripere), gode gjenvinnere (førsteforsvarere) og taktisk gode pasningsspillere. Vektlegges dette på treningsfeltet, vil vi få spillere som kan videreutvikle Gimse-stilen.
I spillet kreves det tålmodighet og gode valg av deg som utøver.
Viktige momenter å trene på blir derfor:

  • én-mot-én-spill – offensivt
  • én-mot-én-spill – defensivt
  • gode pasningsferdigheter – teknisk og taktisk

I Sportslig plan finner du konkrete råd om hvordan vi ønsker at lagene skal trene for å utvikle Gimse-stilen. Man blir god på det man trener på. Derfor ønsker vi at lagene er bevisste på hvordan man kan utvikle vår stil. Sportslig utvalg vil også være tilgjengelig for å bistå – både med diskusjoner og konkret hjelp på treningsfeltet. Vi tror at dette er en morsom og utviklende måte å spille fotball på. Vi er stolte av Gimse-stilen og ønsker å ta vare på det som har blitt vårt varemerke – og sammen utvikle det videre.