Gimsefotball

– én spillestil vi skal være stolte av

Fotballferdighet er hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape og utnytte spillsituasjoner til fordel for eget lag. Gjennom en tydelig spillestil skal Gimse bruke ballbesittelse til å bryte ned motstander. Gode handlingsvalg (beslutninger som tas gjerne før ballmottak) og kvalitet i handlinger (pasninger, med- og mottak, bevegelser, kommunikasjon) skal medføre at vi spiller oss gjennom ledd og skaper målsjanser.

Ved balltap skal hurtig gjenvinning medføre få baklengsmål. Igjen handler det om gode handlingsvalg (takle eller lede) og kvalitet i handlingene (lede riktig vei, takle på rett tidspunkt, god balanse i overkropp).

Ballbesittelse

Gimsefotballen kan karakteriseres gjennom pasningsspill for å kunne skape overtall og spille gjennom ledd. God ballbesittelse krever individuelle og relasjonelle ferdigheter. Har vi ballen kan ingen score mål mot oss. Det er ønskelig med god balanse i laget og skape overtall i angrep. Dette gjelder også ved kontringer der det er ønskelig å utnytte motstanderens ubalanse. Dette krever hurtige valg og presise pasninger i lengderetning. For å lykkes med dette må det trenes på pasninger, med- og mottak, åpen kroppsstilling, mot og fra bevegelser, tydelig kommunikasjon, samt skape overtall med å dra på press.

Hurtig gjenvinning

Ved ballmiss skal fokus være hurtig gjenvinning. Vi trenger derfor å utvikle spillere som kan ta av press hos motstanderen, gode førsteforsvarere (1F), samt forståelse for og evnen til å få på plass andreforsvarere (2F) og at resten av laget låser av motstanders pasningsvalg (3F). For å lykkes her må det trenes på god kroppsbalanse, hurtig fotarbeid, gode handlingsvalg (takle eller lede) og kommunikasjon.

“Fort Brekkåsen”

I sportsplanen finner du konkrete råd om hvordan vi ønsker at lagene skal trene for å utvikle Gimsefotballen. Man blir god på det man trener på. Derfor ønsker vi at lagene er bevisste på hvordan man kan utvikle vår stil.

Sportslig ledelse vil også være tilgjengelig for å bistå – både med diskusjoner og konkret hjelp på treningsfeltet. Vi tror at dette er en morsom og utviklende måte å spille fotball på. Vi er stolte av Gimsefotballen og ønsker å ta vare på det som har blitt vårt varemerke – og sammen utvikle det videre.

Neste: Ledelse av trening