Ordensregler

For voksne, barn og unge som oppholder seg i garderobene ved Norgeshus Arena.

1. Det er kun tillatt med god folkeskikk.

2. Rusmidler tillates kun fra den dagen det går tre rosa elger over fotballbanen.

3. Søppel og rot er like kjipt som å spise softis med majones.

4. Fisk spiser ikke plastikk, så gummigranulat fra sko skal IKKE I SLUK ELLER DO.

5. Mennesker har følelser. Dommeren er et menneske, mot- og medspillere er mennesker, trenere/lagledere er mennesker, foreldre er mennesker… ja, du har skjønt det? BRA!

6. FAIR PLAY gir god karma herfra og til evigheten.

7. Siste person som forlater garderoben, får 20 koteletter i bot hvis punkt 3 og 4 ikke er tilstrekkelig fulgt opp.

8. Frustrasjon skal legges igjen i garderoben (uten synlige merker). Konsentrasjon tar du med deg ut på banen.

9. Alt av verdisaker som blir avglemt, blir solgt videre og kommer Gimse IL til gode.

10. Det er påbudt å si god kamp, takk for kampen, bra spilt osv. til med- og motspillere.