Forsikringer

Barneidrettsforsikringen

Alle barn som er medlem av Gimse Idrettslag eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Se NIFs hjemmesider for informasjon om forsikringen.

Lagsforsikring

Spillere i ungdoms- og seniorfotballen er forsikret gjennom lagsforsikringen. Klubben dekker forsikringssummen. Forsikringen gjelder alle spillere fra den dato man fyller 13 år og som til enhver tid er registrert som aktiv i FIKS.

Se NFFs hjemmesider for informasjon om forsikringen. Her ser man forsikringsdekningen.

Utvidet forsikring

Utvidet forsikring er opp til den enkelte å bestille. Spillere i Landslagsskolen (Klubb BDO/Team BDO) kan bestille utvidet forsikring til rabattert pris.

Se NFFs hjemmesider for å bestille utvidet forsikring.

Skademelding

Ved skade skal du ringe Idrettens Skadetelefon 987 02 033 eller registrere skaden via denne siden.