Torsdag 26. mars kl. 18.00

Brekkåsen skole.

Det arrangeres felles foreldremøte for årgangene 2013-2008.
De første 30 min. er felles. Deretter går lagene hvert til sitt og gjennomfører et ordinært foreldremøte.

Agenda Gimse IL. 30 min.
Organisasjon Gimse IL.
Nytt klubbhus.

Agenda lag 60. min. (forslag, dette bør være minimum).
Presentasjon av årets lagledere/trenere.
Sportslige planer for sesongen. (serie/cuper/treninger).
Økonomi. status a konto, budsjett, dugnad.
Kampvertrollen.
Sosiale aktiviteter.
Div.