Samfunns- og verdiarbeid

Kvalitetsklubber skal årlig jobbe med et tema innenfor trygge rammer.

Gimse IL er en viktig aktør i lokalsamfunnet og ønsker medlemmer med gode holdninger og verdier på og utenfor banen

Norgeshus Arena skal være trygg og inkluderende gjennom:
Neste: Rekrutteringsplan