Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Gimse IL

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Gimse IL.
Møtet finner sted i klubbhuset på Norgeshus Arena på Brekkåsen, torsdag 8. desember klokka 2000. 

Innkallingen er publisert her på vår hjemmeside, på vår facebookside og gjennom Hoopit.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gimse IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gimse IL.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Gimse ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Kristin Welschinger kontaktes på e-post leder@gimseil.no.

 

Vedlegg:
Innkalling-ekstraordinært-årsmøte-08.12.22
Saksliste-ekstraordinært-årsmøte-08.12.22
Søknad-samarbeidsavtale-Melhus-Gauldal-Gimse-v0.1.docx