Dommerutvikling

Kvalitetsklubber skal ha en helhetlig plan for å rekruttere, videreutvikle og følge opp dommere i klubben.

I Gimse IL ser vi viktigheten av oppfølging og utvikling av dommerne i klubben. Samtidig skal vi utdanne nok dommere til å dekke klubbens behov. Klubben ønsker å motivere flest mulig av våre ungdommer og voksne til å prøve seg i dommergjerningen.

Mål:

  • Alle kamper hvor klubben selv setter opp dommer skal dømmes av autoriserte klubbdommere.
  • Utdanne minst en ny rekruttdommer hver sesong.

På sikt er hovedmålsettingen å utdanne nok dommere til at klubbens behov for rekrutt- og kretsdommere dekkes. I dette ligger også å etablere et godt miljø for dommerne i klubben med trivsel, oppfølging og utvikling i fokus – gjerne i felleskap med naboklubbene.

Klubbdommere

Klubben arrangerer i august hvert år klubbdommerkurs. Kurset tilbys klubbens spillere som er 13 år eller eldre. Hovedmålgruppen er klubbens 13-årslag og det er ønskelig at man gjennomfører kurset som et lag med alle spillere til stede. På den måten sikrer man at alle får god innsikt og kunnskap, samt et bedre grunnlag til å avgjøre om man ønsker å starte med dommergjerningen.

De nye klubbdommerne får sin første praksis i barnefotballens sonekvelder og i 3v3-cupen i Bankhallen samme høst. Klubben skal sørge for at veiledere er på plass til minst to av de første sonekveldene og oppfølging på 3v3-cupen.

I Gimse IL forventer vi at klubbens lagledere og trenere er sitt ansvar bevisst ovenfor våre unge dommere. Det er lagledere og trenere som har ansvaret for at kampen gjennomføres i god Fair Play-ånd og sørger for at ikke bare spillerne, men også dommeren sitter igjen med en god opplevelse. Dette er et nøkkelpunkt om klubben skal kunne oppnå sine målsetninger om å utvikle dommere.

Rekrutteringsdommere

Klubbdommere skal tilbys deltagelse på rekrutteringsdommerkurset det året de fyller 15 år. Klubbens rekruttdommere skal benyttes i de klassene det er åpnet opp for å benytte egne dommere.

Oppfølging og møteplasser

Dommeransvarlig skal legge til rette for gjennomføring av klubbdommerkurs og følge opp de klubbdommere som er aktuelle for rekrutteringsdommerkurs. I forkant og i etterkant av sesongen skal det gjennomføres et møte for klubbens dommere med spilleregler, retningslinjer og erfaringsutveksling på agendaen.

Utstyr og trening

Klubbdommere får utlevert dommerdrakt, fløyte og regelbok ved gjennomført kurs. For rekruttdommere vil klubben dekke et sett med strømper og shorts, samt to dommerdrakter. Dersom man videre blir sertifisert som kretsdommer vil klubben dekke utstyr som er nødvendige for å utføre oppgavene som dommer i kretsen.

For Gimse IL er det viktig at våre dommere representerer klubben med god stil og profil!

Klubben skal sørge for tilbud om trening for dommere som ikke er aktive spillere i klubben. Alle dommere oppfordres også til å delta på relevante tiltak i regi NFF Trøndelag.

Lurer du på noe? Ta kontakt med sportslig ledelse