Dommeroversikt og informasjon

Dommere

 • Se nøye gjennom oppsettet og skriv ned alle kampene dere er satt opp som dommer.
 • Møt opp 30 minutter før kampstart, hils på trenere på begge lag. Spillerne stiller opp og gir «five» før kampstart.
 • Er det kamper som ikke passer, prøv og bytt med andre dommere.
 • Får dere ikke til å bytte ta kontakt med lagleder på laget dere skal dømme, minst 2 dager før kampen.
 • Kolliderer dømming med trening hør med treneren din om du allikevel kan dømme, dømming gir god trening i fotballforståelse.
 • Opprett kontakt med dommer minst 1-2 dager før kampen skal spilles. Info finner du her
 • Oppsettet av dommere er et hjelpemiddel for både dommere og lagledere, men at dommere kan være forhindret ut i fra oppsatt liste, er ikke til å unngå på grunn av treninger og flytting av kamper.
 • Er oppsatte dommer forhindret fra å dømme, er lagledere ansvarlige for å skaffe ny dommer.
 • Eventuelle konflikter mellom dommere og ett av lagene meldes til dommerkontakt etter kampen. Diskusjoner med dommeren etter kampen som kan oppleves negativt for dommeren skal ikke forkomme.
 • Ta godt vare på dommerne våre både før, under og etter kampen. Husk de er en del av fotballavdelinga på Gimse på lik linje med spillerne.
 • Gjerne veiled underveis og vær flink med å gi ros.
 • Gimse IL sine satser for dommerhonorar skal følges

Det er viktig for klubben at disse blir brukt! Grunnlaget for dommergjerningen blir lagt som klubbdommere, og er viktig for de som eventuelt vil ta videre kurs innen dommergjerningen (rekruttdommer……FIFA-dommer). Gimse har et like stort ansvar å utvikle fotballdommere som for å utvikle fotballspillere!

Flest mulig kamper på Brekkåsen bør bli dømt av dommer i dommerutstyr. Det vil derfor bli kjøpt inn utstyr som skal ligge i klubbhuset. Husk at det er artig og viktig for spillerne også, når de ser at kampene dømmes av en “ordentlig” dommer, i riktig utstyr!

Når dommer er booket, sendes mail til dommer@gimseil.no hvor det står hvem som dømmer og hvilken kamp det gjelder. Dette for at man av og til kan være tilstede å rettlede dommerne.

Kan være lurt å få tak i dommer god tid i forveien. Det er ingen garanti for å få tak i dommer på kampdagen!!!
Anbefaler også å rotere på bruken av dommerne, og ikke kun støtte seg på en av dommerne.

 

 Navn Telefon 5’er 7’er 9’er Status
 Jaheel Sølvhaug  47643301 JA  Kretsdommer
 Niklas Ulfsnes  41143911 JA   Kretsdommer
 Tobias Vedal  99310450 JA  Kretsdommer
 Vegard Leer  94892610 JA  Klubbdommer
 Martin Røstvoll  92033111 JA  Klubbdommer
 Fredrik Krogh-Albertsen  95461996 JA JA  Kretsdommer
 David Sannesmoen  93619644 JA JA  Kretsdommer
 Mikael Åmot Olsen  94173808 JA JA  Kretsdommer
 Kamilla Vedal  95240735 JA  Klubbdommer
 Beate Stendahl Spets  46846288 JA  Klubbdommer
 Oda Therese Skimmeli  91991650 JA  Klubbdommer
 Mathias Flagestad  91798903 JA  Klubbdommer
 Anna Maria Andresen  92121008 JA  Klubbdommer
 Marius Krogh-Albertsen  95237456 JA JA  Klubbdommer
 Sara Emilie Strøm  48405524 JA  Klubbdommer
 Henrik Duun  40172104 JA  Klubbdommer
 Emil Hopstad  45068242 JA  Klubbdommer
 Mathias Tørset Bjørnbeth  41319626 JA  Klubbdommer
 Hanna Jøssund Krognes  40480848 JA  Klubbdommer
 Håkon Farstad  47328323 JA  Klubbdommer
 Elias Selbo  Sande  95424281 JA  Klubbdommer
 Synne Berg Rønning  40640119 JA  Klubbdommer
 Eivind Hoøen  46319036 JA  Klubbdommer
 Emma Skogseth  93840962 JA  Klubbdommer
 Hanne Rokkones  98453754  JA  Klubbdommer
 Thomas Fjærlie  97629491 JA  Klubbdommer
 Hanna Skimmeli  47671475 JA
 Sander Kjøraas 40739746 JA  Klubbdommer
 Kristoffer Kvalen Johansen  48272024 JA  Klubbdommer
 Emilie Kvernemo  98489728 JA  Klubbdommer
 Eirik Krogh-Albertsen  91610750 JA  Klubbdommer
 Lotte Båtvik  47930081 JA  Klubbdommer
 Mia Marie Qvenild  92496322 JA  Klubbdommer
 Elliot Aune  Thornburg  98135861 JA  Klubbdommer
 Pia Henriksen  46974743 JA  Klubbdommer
 Peter Håpnes  92154980 JA  Klubbdommer
 Sindre Ulfsnes  94053833 JA  Klubbdommer
 Klubbdommer
 Herman Øien Kvam  94055939 JA  Klubbdommer
 Helle Hovin Høiem  94498182 JA  Klubbdommer
 Julie M G Nordang  91522341 JA  Klubbdommer
 Trond Østeraas  90838558 JA   Kretsdommer