Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Gimse Idrettslag 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Gimse Idrettslag.

Årsmøtet avholdes 22. mars 2023 kl. 20.00 i klubbhuset i Norgeshus Arena.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 07.03.2023
til leder@gimseil.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.gimseil.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Gimse Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Gimse Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,
se Gimse Idrettslagets lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Kristin Aune Welschinger kontaktes på epost leder@gimseil.no.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

 

Vedlegg:

Saksforslag årsmøte

Saksliste og saksdokumenter


Handlekveld med Nor-Contact 28.02

Tirsdag 28. februar arrangerer Gimse IL og Nor-Contact handledag i klubbhuset! Møt opp mellom 18.00 og 20.00, eller kontakt web@gimseil.no for å avtale tid for ditt lag!


Innkalling til årsmøtet 20. mars 2022

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE.

 

DATO/TID:  Søndag 20. mars 2021 kl. 19.00.

STED:    Brekkåsen skole, Vestibylen.

 

Åpning

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Sak 3: Valg av møtedirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll.

Sak 4: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sak 6: Fastsette medlemskontingent.

Sak 7: Budsjett 2022.

Sak 8: Behandle vedtekter for det nye klubbhuset.

Sak 10: Info klubbhus.

Sak 11: Innkomne saker. Frist 7. mars.

Sak 12: Valg.


OBOS GULL TIL J15, 2020.

Ingen tvil, vi er best. Gull i OBOS cup 2020.


Nye spillere opp i A-stallen.

 

Martin Røstvoll, Mikael Åmot Olsen og Fredrik Krogh-Albertsen har spilt for Gimse siden dem var 6 år.
Fra 2020 sesongen er guttene blitt seniorspillere.