Innkalling til årsmøte Gimse IL.

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2019.

DATO/TID: Tirsdag 25. februar 2020 kl. 18.00.

STED: Brekkåsen skole, auditoriet.

 

Åpning

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Sak 3: Valg av møtedirigent, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokoll.

Sak 4: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sak 6: Fastsette medlemskontingent

Sak 7: Budsjett 2020.

Sak 8: Gjennomgang idrettslagets organisasjonsplan.

Sak 9: Utmeldelse fra Norges Skiforbund.

Sak 10: Behandle innkommet saker.

Sak 11: Nytt klubbhus.

Sak 12: Valg.

Innsendelse av saker til styret sendes på post@gimseil.no innen 10. februar.


Pressemelding "Ny Lovnorm for Gimse IL."

Idrettsstyret i NIF har vedtatt ny lovnorm for idrettslagene med virkning fra 1. januar 2020.

https://www.gimseil.no/klubbens-lover/

Lovnorm for Gimse IL 01.01.2020


Oppstart gruppetrim januar 2020.

Påmelding til vinterens gruppetrening ?
Oppstart tirsdag 07.01.20 kl. 20.00 på Brekkåsen.
Mari vil fortsette å trene oss gjennom vinteren?
Treningen vil bestå i variert styrke og kondisjonstrening med tilrettelagte øvelser for hver enkelt.
PASSER FOR ALLE! Lite trent til godt trent!

Meld deg på Facebook gruppen i "Gruppetrening på Brekkåsen" . Eller direkte til Nina Kaspersen mob. 996 26 761.

Treningsavgiften kan betales via vipps 108720. Husk å merke innbetalingen med navn.
500kr for medlemmer i Gimse IL, og
600kr for ikke-medlemmer (for 12 ganger).

Velkommen til nye og gamle.


20 000.- til Gimse IL

På søndag kunne Gimse IL motta kr. 20 000.- fra RBK-Coop fondet for den jobben klubben gjør på jentesiden.
Utdelingen skjedde under kampen RBK Ranheim. Maria 07, hentet prisen på vegne av Gimse IL


Husk fristen for politiattest.

Husk fristen for politiattester 20. november 2019.


Lagledermøte tirsdag 29 oktober.

Husk laglederemøte tirsdag 29. oktober kl. 18.00 i Idrettsbarnehagen.