Trim og allidrett for voksne og ungdom på Brekkåsen skole

I gymsalen på Brekkåsen skole inviterer Gimse IL alle voksne til å bli med å trene, enten i trimgruppe eller på allidrett - eller begge om du føler deg sprek! Er du ungdom mellom 13 og 19 år har vi også tilbud til deg:)
Det eneste du trenger er treningstøy og et ønske om å røre litt på kroppen!

HERRETRIM

Avholdes mandager kl. 19.30 - 21.00 og ledes av Terje Løkken

DAMETRIM

Avholdes tirsdager kl. 20.00 - 21.00 og ledes av Sigrid Vold

Påmelding og kontakt for herre- og dametrim: Sigrid Vold, trim@gimseil.no

ALLIDRETT FOR VOKSNE

Lavterskel ballspill (volleyball, basketball, fotball, innebandy, fotballtennis m.m.)

Avholdes torsdager kl. 20.30 - 21.30

Påmelding og kontakt for allidrett for voksne: Kristin Welschinger, leder@gimseil.no

SPORTMIX (13-19 år)

Variert og allsidig aktivitet for ungdom

Avholdes torsdager kl. 19.15 - 20.15

Påmelding: https://app.hoopit.io/.../open/allidrett-for-ungdom-939284
Kontakt: Kristin Welschinger


Allidrett og barnelek

Allidrett og barnelek er et variert aktivitetstilbud der barn prøver flere idretter i
ulike miljøer. Det legges vekt på å utvikle god grovmotorikk, gjennom lek og
aktiviteter tilpasset barna.
Målet med allidrett og barnelek er å skape et trygt miljø der barn gis optimale
muligheter til fysisk, psykisk og sosial utvikling. Barna skal kjenne på
mestringsopplevelser og tilhørighet.
Gimse IL har et tilbud for barn født 2014-2020.

Alle foresatte som ønsker å bidra til allidrett eller barnelek sesongen 2023-2024 er
velkommen til “KICKOFF”. Det blir informasjon fra idrettslaget, eksempler på
ulike årsplaner og sammen setter dag og tidspunkt for aktivitetsdag, for ditt kull.

Hvor: Klubbhuset på Brekkåsen
Dato: Mandag 25. september
Tidspunkt: 18:00-19:30

For at allidrett og barnelek skal gi et godt tilbud er vi avhengige av engasjerte
foresatte. Gimse IL ønsker flere foresatte fra hvert årskull, som skal bidra til at dette
blir en positiv arena, som bygger samhold og mestring for barna våre!
Klubben dekker aktivitetskurs, om det er ønskelig.
Dette er en flott arena for å bli kjent med både barn og voksne i nærmiljøet.
Send en mail til allidrett@gimseil.no, om du ønsker å være med på kickoff.
Det arrangeres ¨bli kjent kveld¨ for aktivitetsledere fra alle årskullene
fredag 20. oktober. Sett av dato allerede nå!

Påmelding av barn:
Registrering av påmeldte barn blir organisert av aktivitetsleder etter oppstart.
Gimse IL bruker Hoopit for å registrere deltagere og fravær.
Pris:
Allidrett (2014-2017) - Kr. 500,- for sesongen 2022-2023
Barnelek (2018-2020) - Gratis, men barnet må være medlem i Gimse IL.
Vi gleder oss til oppstart etter høstferien, og håper å se mange aktive barn
gjennom vinteren!

Med hilsen
Maria Brækstad
Barneidrettsansvarlig, Gimse IL
Mail: allidrett@gimseil.no