Bli medlem

Vil du være på vårt lag?

Ved å tegne medlemskap i Gimse IL er du med på å bidra til vedlikehold og videreutvikling av det fine miljøet vi har rundt Brekkåsen stadion. Vi ønsker oss nå flere medlemmer.

Medlem kan alle være, de som ikke deltar i noen organisert aktivitet regnes som støttemedlemmer. For oss er også disse fullverdige medlemmer, og like viktige som de aktive. Kontigentsatser.

Medlemskontingenten er kr 100,- pr. person i året. For å drive organisert aktivitet i Gimse IL er alle pliktig til å være registrerte medlemmer (personlig medlemskap).

Det oppfordres alle til å registrere seg på MIN IDRETT og oppdatere sine personlige opplysninger. Dette vil for framtiden være kjernen i medlemsadministrasjon i idretts Norge. Eller send e-post okonomi@gimseil.no for å få tilsendt faktura, med navn, adresse/post nr. fødselsdato og telefon, aktiv/støttemedlem.

Noe av det vi i Gimse IL gjør

Vi mener at barn og unge (og også de voksne) fortjener et slikt flott nærmiljøanlegg. I løpet av sesongen er det ca 270-300 aktive fotballspillere på anlegget flere ganger pr uke ifm kamper og treninger. Dette utgjør årlig ca 30.000 brukstimer på kunstgresset (både organisert og uorganisert bruk), og for å vedlikeholde dette slik at dette også vil være attraktivt i framtiden, kreves det ganske mange dugnadstimer gjennom et år, og det koster også en god del hvert år for å holde anlegget i drift.

Vi har klart å realisere 2 fantastisk fine kunstgressbaner, som benyttes både av fotballspillere og andre som blir fristet av de fine forholdene. Vi er deleier i Bankhallen, som gir flotte treningsforhold for de største gjennom vintersessongen (dette gjør også at vi slipper å vurdere vinterbrøyting av kunstgressbanen, og det er bra for kunstgressets levetid).

I tillegg har vi en aktiv allidrettsgruppe med ca 70 aktive barn, en voksen/senior-gruppe både for damer og herrer som trener sammen fra høst til vår.

Hvert år arrangeres Gimsemarsjen med 100-150 deltakere, og det gjennomføres også idrettsmerkeprøver hvert høst.
Idrettsbarnehagen som er etablert ved vårt anlegg generer også en del bruk av anlegget, men vi får også mye igjen for dette. Her er det garderobe, en liten gymsal og møteromsfasiliteter som vi får benytte. Dette er et verdifult supplement til vårt anlegg.