Barnefotball 8-9 år – 5er

Barn 8 – 9 år – Norges Fotballforbund

Mål for aldersgruppa

 • Alle skal ha det gøy og føle seg inkludert
 • Klubben oppfordrer alle trenere til å ta Grasrottrener delkurs 1, men minst 1 trener skal ha dette per lag
 • Innføring i elementære samværsregler: toleranserespektdisiplin
 • Trygge sosiale rammer, gode mestringsopplevelser, et differensiert treningstilbud og et jevnbyrdig kamptilbud
 • Det bør meldes på lag i minimum 1 til 2 cuper i nærområdet
 • Skape engasjement og gode holdninger i foreldregruppen
 • De ivrigste spillerne har «egentrening» – møtes på banen utenfor treningstid
 • Stort støtteapparat ved å inkludere foresatte – flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde rundt laget

Slik gjennomfører vi det

 • God tilrettelegging – Vurder betingelser (touch, banestørrelse/form, antall spillere osv.) for utfordringer og mestring for alle
 • Ulik påvirkning gjennom ulike øvelser, læringsmomenter og krav til utførelse
 • Man kan til tider dele gruppa etter ferdighetsnivå
 • Trening og kamper skal gjennomføres med 4’er lettballer
 • Banestørrelse i kamp (og trening) anbefales å være maks 20×30 meter
 • Legg opp til jevnbyrdige lag – sammensatt av spillere med ulikt ferdighetsnivå
 • Topping er resultatfokus og skal ikke forekomme
 • Lik spilletid for alle
 • All aktivitet med ball
 • Med og motspillere i flest mulig øvelser
 • Øktene er godt forberedt, og sørger for høy aktivitet
 • Treneren skaper trygghet gjennom å se alle og forsterke det som er positivt
 • Treneren er en tydelig leder
 • Vis – ikke snakk
 • Bruk mye smålagspill som gir mange situasjoner for å score mål/hindre må
 • Minst 60 % av treningen skal alltid være fritt spill
 • Stor aktivitet – ikke kø (små grupper)
 • Et foreldremøte bør arrangeres i forkant (april) og etterkant (oktober) av hver sesong hvor man legger frem planer i forkant og evaluerer i etterkant
 • 1 trening (maks 2) i uka gjennom hele sesongen. Kamper kommer i tillegg

«Gimsespilleren»

Spillerne er i den motoriske gullalder og tar meget hurtig til seg motorisk og teknisk læring. Dette skal derfor prioriteres svært høyt i treningen. Det skal gis et variert og rikt spekter av motoriske og tekniske utfordringer. Spillerne vil da oppleve at de ved trening kan lære seg mer utfordrende teknikker, noe som vil være med på å bygge gode treningsholdninger og motivere for egentrening. Ni år gamle spillere har mulighet til å tilegne seg alle de tekniske ferdighetene som kreves av ungdom og voksne. Her legges fundamentet for ferdighetene spillerne vil inneha som voksne. Derfor kaller vi denne perioden for grunnlagsperioden.

Den taktiske læringen skal fokusere på å gi en begynnende forståelse for de offensive spilleprinsippene, og vurderinger i spillsituasjoner. Spillerne skal også lære seg hvordan de i samarbeid med medspillere kan øke sjansene for å score mål.

Holdninger

 • Spilleren skal møte til god tid på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko, leggskinn og drikkeflaske
 • Lytte til trenerens instruksjon
 • Fair play – Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere
 • Toleranse for andres- og egne feil
 • Gjøre så godt man kan i enhver situasjon
 • Forståelse for at øvelse gjør mester

Tekniske ferdigheter

Ballbesittelse:

 • Ballmestring – økt bevegelse og vanskelighetsgrad. Konkurranse mot seg selv!
 • Føring – Tempo, kontroll, retningsforandringer
 • Vendinger – innside, utside, såle og Cruyff
 • Finter → skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, step over- og overstegsfinte.
 • Pasninger stillestående og i bevegelse. Korte- og lange pasninger – innside og utside
 • Medtak/Mottak (legge til rette) – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler
 • Skudd på død ball og rullende ball – øve på å bruke innsida og vrista
 • Hurtighetstrening – uten ball og implisitt i øvelser med ball
 • Heading
 • Drible- og skjermeferdighet

Gjenvinning:

 • Maks innsats

Taktiske ferdigheter

Ballbesittelse:

 • Bevegelse – Ut av pasningsskyggen → bort fra motstander når ballen er i laget
 • Skape rom – alltid spre seg utover banens flate (både bredde og dybde)
 • Skape og utnytte 2 mot 1
 • Ballførers handlingsvalg: Når drible, sentre og skyte?  – la spillerne gjøre egne valg!

Gjenvinning:

 • Forsøke å vinne tilbake ball. Nærmeste går (1F)
 • Ta ut de andre motstanderne (2F og 3F)

Spillmodellen og treningsfilosofi 8-9 år | tiim

Keepertrening

 • Fortsette det positive fokuset mot keeperne – la alle ta del i denne rollen

Når spillerne er modne for det

 • Ta utgangspunkt i spillernes ståsted og introduser nye læringsmomenter i spillet, spesielt den relasjonelle dimensjonen av fotballspillet
 • Introduser nye delferdigheter gjennom mesterlære
 • Still større krav til tid og rom
 • Gi ros på både valg og utførelse
 • Motiver til egenaktivitet
 • Hvilke konsekvenser har Fair Play for meg og laget?

Se NFFs spillformbrosjyre for 5v5

Neste: Barnefotball 10-11 år