Barnefotball 8-9

Jenter/Gutter 8-10 år (5´er)

Mål for aldersgruppa

 • Trene sammen – hel gruppe.
 • De ivrigste spillerne trener «egentrening» – møtes på banen utenfor treningstid.
 • Forståelse av elementære samværsregler: toleranse – respekt – disiplin.
 • Motivere til fotball-lek utenom organiserte treninger
 • For at alle spillerne skal få tilstrekkelig med kamptilbud bør ikke antall spillere overstige 10 spillere pr. lag.
 • Laget bør delta på minimum 1-2 cuper i nærområdet.
 • Trenere skal ha aktivitetslederkurs eller tilsvarende realkompetanse
 • Skape engasjement rundt laget.
 • Stort støtteapparat ved å inkludere foresatte – flest mulig foresatte bør ha et ansvarsområde rundt laget.
 • Skape engasjement og gode holdninger i foreldregruppen,

Se foreldrevettreglene her :  Engelsk – Norsk

 • Støtteapparatet bør tilrettelegge for sosiale «happenings» for gruppa – gjerne spillere og foreldre sammen.

 

Vi organiserer treningene og kampene slik :

 • Trening og kamper skal gjennomføres med 4`er baller
 • Det skal ikke avtales å spille mer enn 5 mot 5 i kamper
 • Banestørrelse i kamp (og trening) anbefales å være Ca.20×35 meter.
 • Det bør være maksimum 10 spillere på kamp
 • Det bør gjennomføres en avslutning etter endt sesong.
 • Det skal arrangeres et foreldremøte i forkant og etterkant av hver sesong.
 • Aktivitetsnivå: 1-2 treninger gjennom hele sesongen.
 • Kamper kommer i tillegg

 

«Gimsespilleren»

Spillerne er i den motoriske gullalder og tar meget hurtig til seg motorisk og teknisk læring. Dette skal derfor prioriteres sværthøyt i treningen. Det skal gis et variert og rikt spekter av motoriske og tekniske utfordringer. Spillerne vil da oppleve at de ved trening kan lære seg mer utfordrende teknikker, noe som vil være med på å bygge gode treningsholdninger og motivere for egentrening. Ti år gamle spillere har mulighet til å tilegne seg alle de tekniske ferdighetene som kreves av ungdom og voksne. Her legges fundamentet for ferdighetene spillerne vil inneha som voksne. Derfor kaller vi denne perioden for grunnlagsperioden.  Den taktiske læringen skal fokusere på å gi en begynnende  forståelse for de offensive spilleprinsippene, og vurderinger i spillsituasjoner. Spillerne skal også lære seg hvordan de i samarbeid med medspillere kan øke sjansene for å score mål.

 

Hva skal læres?

Holdninger

 • Spilleren skal møte tidsnok på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko, leggskinner og drikkeflaske
 • Toleranse for andres- og egne feil. Kjefting tolereres ikke.
 • Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere
 • Gjøre så godt man kan i enhver situasjon
 • Forståelse for at øvelse gjør mester

 

Individuelle ferdigheter

 • Kroppsbeherskelse
 • Hurtighetstrening – uten ball og implisitt i øvelser med ball
 • Ballmestring – økt bevegelse og vanskelighetsgrad. Konkurranse mot seg selv!
 • Føring – Tempo, kontroll, retningsforandringer
 • Vendinger – innside, utside, såle og Cruyff.
 • Finter – skudd-, tofots-, tyngdeoverførings-, step over- og overstegsfinte.
 • Pasninger – stillestående og i bevegelse. Korte- og lange pasninger – innside og utside.
 • Mottak (legge til rette) – høy ball, lav ball, ulike kroppsdeler.
 • Heading
 • Skudd på død ball og rullende ball – øve på å bruke innsida og vrista
 • Drible- og skjermeferdighet

 

Taktiske ferdigheter

 • Skape rom – alltid spre seg utover banens flate (både bredde og dybde)
 • Initiativ og ut av pasningsskygge for å få ball
 • Skape og utnytte 2 mot 1
 • Ballførers handlingsvalg: Når drible, sentre og skyte?  – la spillerne gjøre egne valg!

 

Forslag på Øvelser (Treningsøkta.no) – øvelsesbank

 

Hvordan skal det læres?

 • Start alle økter med fri lek med hver sin ball i 5-10 minutter
 • Bruk kun et knippe øvelser som da raskt blir kjent for spillerne.
 • Et treners nivå bestemmes ikke ut fra antall øvelser han/hun kan vise til.
 • «Rød tråd» igjennom treningen.
 • Bruk kort tid på hver øvelse og ha en liten pause med drikke og frilek mellom dem
 • Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller pr. trening
 • Alltid en ball pr. spiller ved trening av ballmestring, føring, vendinger, finter og skudd. Dette gir maksimalt antall repetisjoner og i   størst rom for ulikheter i gjennomføring (tempo og vanskelighetsgrad)
 • Spillerne skal oppfordres til å bruke begge bein.
 • Ved innlæringen av tekniske ferdigheter bør man ha en progresjon i øvelsene, fra null press, via noe/passivt press, til fullt press
 • Skap gode bilder, enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best.
 • Skap stor aktivitet for at treningen med ball også skal utvikle fysiske egenskaper
 • Snik ferdighetstrening inn i lek med ball!
  • Hauk og due
  • Haien kommer
  • Stiv heks
  • Annet sett pasningstreningen i en sammenheng («rød tråd»)
  • Men enkle øvelser der man ikke må bruke mye tid på å forstå øvelsen.
 • Bruk faste øvelser som spillerne kjenner.
 • Smålagsspill! Maks 4 mot 4 utespillere
 • All taktisk påvirkning må skje visuelt. Frys spillet og vær spørrende evt. fortellende – Skap gode bilder!
 • Sørg for at spillerne scorer mange mål hver trening. Ingenting er morsommere!
 • Minst 1/3 av treningen skal alltid være fritt spill.