Barnefotball 6-7 år – 3er

Se rekrutteringsplan for rutiner for oppstart.

Barn 6 – 7 år – Norges Fotballforbund

Mål for aldersgruppa

 • Alle skal ha det gøy og føle seg inkludert
 • Klubben oppfordrer alle trenere til å ta Grasrottrener delkurs 1, men minst 1 trener skal ha dette per lag
 • Innføring i elementære samværsregler: toleranserespektdisiplin
 • Trygge sosiale rammer, gode mestringsopplevelser, et differensiert treningstilbud og et jevnbyrdig kamptilbud
 • Det skal etableres egne jentelag
 • Det bør meldes på lag i minimum en cup i nærområdet
 • Skape engasjement og gode holdninger i foreldregruppen

Slik gjennomfører vi det

 • God tilrettelegging – Vurder betingelser (touch, banestørrelse/form, antall spillere osv.) for utfordringer og mestring for alle
 • Ulik påvirkning gjennom ulike øvelser, læringsmomenter og krav til utførelse
 • Trening og kamper skal gjennomføres med 4’er lettballer
 • Spillform er 3 mot 3 uten keeper. Det skal ikke avtales å spille mer enn 5 mot 5 i kamper (unntak er når det ene laget leder med mer enn 3 mål)
 • Banestørrelse i kamp (og trening) anbefales å være maks 10×15 meter
 • Legg opp til jevnbyrdige lag – sammensatt av spillere med ulikt ferdighetsnivå
 • Topping er resultatfokus og skal ikke forekomme
 • Lik spilletid for alle
 • All aktivitet med ball
 • Med og motspillere i flest mulig øvelser
 • Øktene er godt forberedt, og sørger for høy aktivitet
 • Konkurranser brukes som virkemiddel for morsomme treningsøkter med høy intensitet
 • Treneren skaper trygghet gjennom å se alle og forsterke det som er positivt
 • Treneren er en tydelig leder
 • Vis – ikke snakk
 • Bruk mye smålagspill som gir mange situasjoner for å score mål/hindre må
 • Minst 60 % av treningen skal alltid være fritt spill
 • Stor aktivitet – ikke kø (små grupper)
 • Et foreldremøte bør arrangeres i forkant (april) og etterkant (oktober) av hver sesong hvor man legger frem planer i forkant og evaluerer i etterkant
 • 1 trening (maks 2) i uka gjennom hele sesongen. Kamper kommer i tillegg
 • Vi ønsker at det gjennomføres en avslutning etter endt sesongen med noe sosialt anliggende – «artig for barna»

«Gimsespilleren»

Mange av barna vil være mer opptatt av lek enn læring. Vi ønsker likevel allerede her å oppnå en ferdighetsutvikling. Vi tror dette er med på å skape glede, og bygger også gode holdninger hos spillerne. Man skal etterstrebe at spillerne får et forhold til- og forståelse for at «øvelse gjør mester», slik at de får et positivt forhold til det å øve. Glede på trening er likevel overordnet alt annet – i enda større grad enn for senere aldersgrupper.

Holdninger

 • Spilleren skal møte til god tid på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko, leggskinn og drikkeflaske.
 • Lytte til trenerens instruksjon
 • Fair play – Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere

Tekniske ferdigheter

 • Kroppsbeherskelse
 • Ballmestring
 • Føring – forflytte ball med kontroll (sjef over ball)
 • Vendinger – innside, utside, såle, fokus på kontroll ↔ ikke tempo
 • Finter → skuddfinte
 • Pasninger → korte innsidepasninger både i ro og i bevegelse
 • Mottak → innside
 • Skudd på død-/rullende ball – vite at vrista kan brukes, ellers ingen instruksjon

Taktiske ferdigheter

 • Ballbesittelse
 • Bevegelse – Ut av pasningsskyggen → bort fra motstander når ballen er i laget
 • Gjenvinning – forsøke å vinne tilbake ball. Nærmeste går (1F)
 • «Markere» → Søke motstander når ballen ikke er i laget
 • Forstå at klynge ikke lønner seg
 • Bruk lek aktivt i treningene

Spillmodellen og treningsfilosofi 6-7 år | tiim

Keepertrening

Keeper blir ofte avglemt i treningsarbeidet. Vi ønsker å gjøre det stas å være keeper i Gimse. Vi tror det er viktig at en lager keeperøvelser som alle får være med på. Barna skal heller ikke trenge å ta noe valg om de vil være keeper eller utespiller. Derimot bør mange øve på-, og prøve ut begge deler.

Når spillerne er modne for det – ta utgangspunkt i spillernes ståsted og

 • Introduser nye læringsmomenter i spillet, spesielt den relasjonelle dimensjonen av fotballspillet
 • Introduser nye delferdigheter gjennom mesterlære
 • Still større krav til tid og rom
 • Gi ros på både valg og utførelse
 • Motiver til egenaktivitet
 • Hvilke konsekvenser har Fair Play for meg og laget?

Se NFFs spillformbrosjyre for 3v3

Neste: Barnefotball 8-9 år