Barnefotball 6-7

Oppstart fotball

Se rekrutteringsplan for oppstart

 

Generelle mål

 • Alle skal ha det gøy og føle seg inkludert
 • Klubben oppfordrer alle trenere til å ta C-modul kurs 1
 • Det skal vises fleksibilitet overfor andre idretter
 • Innføring i elementære samværsregler: toleranse – respekt – disiplin
 • Skape engasjement og gode holdninger i foreldregruppen
 • Oppfordre foreldre til tilstrekkelig tilstedeværelse på trening

Mål for aldersgruppa

 • Skape trygghet og sosialisering for spillerne i fotballmiljøet
 • Skape en fast ramme for trening og aktiviteter
 • Holde kullet samlet i samtidig trening med mulighet for differensiering
 • Innføring i elementære samværsregler: toleranse – respekt – disiplin.
 • Motivere til fotballek utenom organiserte treninger
 • Det skal etableres egne jentelag
 • Det bør meldes på lag i minimum en cup i nærområdet
 • Man bør invitere andre lag til kamper for å etterstrebe kamptilbud
 • Trenere bør ha aktivitetslederkurs eller tilsvarende realkompetanse
 • Skape engasjement og gode holdninger i foreldregruppen
 • Engasjere foreldregruppen til å være med å ta oppgaver rundt laget – tidlig engasjement skaper harmoni i gruppa.
 • Oppfordre foreldre til tilstrekkelig tilstedeværelse på trening

 

Slik gjennomføre vi det

 • Trening og kamper skal gjennomføres med 3`er baller
 • Det skal ikke avtales å spille mer enn 5 mot 5 i kamper (unntatt er selvfølgelig ved når det ene laget leder med mer enn 3 mål)
 • Banestørrelse i kamp (og trening) anbefales å være Max ca. 20×30 meter
 • Vi sender max 9 spillere på kamp grunnet mest mulig spilletid
  • Vi melder alltid på «riktig» antall lag til hver sesong  ifht antall spillere i hvert årskull
 • Vi ønsker at det gjennomføres en avslutning etter endt sesongen med noe sosialt anliggende – «artig for barna»
 • Et foreldremøte bør arrangeres i forkant (april) og etterkant (oktober) av hver sesong hvor man legger frem planer i forkant og evaluerer i etterkant.
 • Aktivitetsnivå: 1 trening (max 2) i uka gjennom hele sesongen. Kamper kommer i tillegg.

 

«Gimsespilleren»

Mange av barna vil være mer opptatt av lek enn læring. Vi ønsker likevel allerede her å oppnå en ferdighetsutvikling. Vi tror dette er med på å skape glede, og bygger også gode holdninger Hos spillerne. Man skal etterstrebe at spillerne får et forhold til- og forståelse for at «øvelse gjør mester», slik at de får et positivt forhold til det å øve. Glede på trening er likevel overordnet alt annet – i enda større grad enn for senere aldersgrupper.

 

Hva skal “det læres”?

Holdninger

 • Spilleren skal møte til god tid på trening og kamp med egnet treningstøy, fotballsko, leggskinn og drikkeflaske.
 • Lytte til trenerens instruksjon
 • Respekt for medspillere, trenere, dommere og motstandere

 

Individuelle ferdigheter

 • Kroppsbeherskelse
 • Ballmestring
 • Føring – forflytte ball med kontroll
 • Vendinger – innside, utside, såle. Fokus på kontroll ↔ ikke tempo
 • Finter → skuddfinte
 • Pasninger → korte innsidepasninger både i ro og i bevegelse.
 • Mottak → innside.
 • Skudd på død-/rullende ball – vite at vrista kan brukes, ellers ingen instruksjon

 

Taktiske ferdigheter

 • I det hele tatt å skape relasjoner hvor de sentre til hverandre
 • Ut av pasningsskyggen → søke bort fra motstander når ballen er i laget.
 • «Markere» → Søke motstander når ballen ikke er i laget
 • Forstå at klynge ikke lønner seg

 

Hvordan skal det læres?

 • Start alle økter med fri lek med hver sin ball i 5-10 minutter
 • Bruk kun et knippe øvelser som da raskt blir kjent for spillerne.
 • Et treners nivå bestemmes ikke ut fra antall øvelser han/hun kan vise til
 • Bruk kort tid på hver øvelse og ta litt fri mellom dem
 • Spillerne skal oppfordres til å bruke begge bein.
 • Etterstreb så mange ballberøringer som mulig per spiller per trening
 • Alltid en ball per spiller ved trening av ballmestring, føring,
 • Vendinger, finter, skudd. Dette gir maksimalt antall repetisjoner og størst rom for ulikheter i gjennomføring
 • Ved innlæringen av tekniske ferdigheter bør man ha en progresjon i øvelsene, fra null press, via noe/passivt press, til fullt press
 • Skap gode bilder, enten ved å vise selv eller gi tilliten til spillere som behersker ferdigheten best
 • Snik ferdighetstrening inn i lek med ball ved for eksempel:
 • Smålagsspill! Maks 4 mot 4 utespillere
 • Ikke instruer mye i spillet
 • Bruk enkel 2 mot 1 – trening for å skape forståelse for hva passningsskygge er og hvordan man kommer ut av den
 • Sørg for at spillerne scorer masse mål hver trening. Det er aller mest moro !!
 • Minst 1/3 av treningen skal alltid være fritt spill.

Tips å ta med inn i “økta” :

 • Stor aktivitet – ikke kø – små grupper
 • ”Læring” gjennom aktiviteten
 • Lær regelverket gjennom å være i spillet
 • Ikke for lange aktivitetssekvenser
 • Vis – ikke snakk
 • Vis omsorg til alle – ros

 

Forslag på Øvelser (Treningsøkta.no) – øvelsesbank

 

Keepertrening

Keeper blir ofte avglemt i treningsarbeidet. Vi ønsker å gjøre det stas å være keeper i Gimse.  Vi tror det er viktig at en lager keeperøvelser som alle får være med på. Barna skal heller ikke trenge å ta noe valg om de vil være keeper eller utespiller. Derimot bør mange øve på-, og prøve ut begge deler

Forslag til keeperøvelser ligger her : (treningsokta.no – krever brukernavn og passord)

 

Når spillerne er modne for det

 • ta utgangspunkt i spillernes ståsted og
  • Introduser nye læringsmomenter i spillet, spesielt den relasjonelle dimensjonen av fotballspillet
  • Introduser nye delferdigheter gjennom mesterlære
  • Still større krav til tid og rom
  • Gi ros på både valg og utførelse
  • Motiver til egenaktivitet
  • Hvilke konsekvenser har Fair Play for meg og laget?